Kuõʹhtt ođđ nuõrttsääʹmǩiõl tuejjǩeeʹrj lie õlmstõttum

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 1. da 2. klaass tuejjǩiiʹrjid. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 1. klaass veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.

Tuejjǩeeʹrj lie šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž GEA – rääid tuejjǩiiʹrjin. Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck. Nuõrttsäämas 1. klaass tuejjǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Kari Chan da lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 2. klaass tuejjǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola da lay out raajjâm Ester Berelowitsch.

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ neʹttkaaupâst:

ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj