Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu

Suuren osallistujamäärän vuoksi Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu. Tapahtuma alkaa klo 9:30 ja kestää klo 15:30 asti.

Uuden aikataulun mukainen ohjelma on seuraava

klo 9:30 Tapahtuma alkaa

klo 12–13:00 Ruokailu

klo 13–14:00 Tapahtuma jatkuu

klo 14:15–15:00 Vieraileva artisti, Musiikkikeskus

klo 15:00 Tulosten julkistus

klo 15:30 Tapahtuma päättyy

Taidetapahtumaa voi seurata striimin välityksellä. Sajoksessa on myös striimikatsomo, johon tulee ilmoittaa tulostaan etukäteen.

Lisätietoja: 

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169 | 0403521549

Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu

Suuren osallistujamäärän vuoksi Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu. Tapahtuma alkaa klo 9:30 ja kestää klo 15:30 asti.

Uuden aikataulun mukainen ohjelma on seuraava

klo 9:30 Tapahtuma alkaa
klo 12–13 Ruokailu
klo 13–14:00 Tapahtuma jatkuu
klo 14:15–15:00 Vieraileva artisti, Musiikkikeskus
klo 15:00 Tulosten julkistus
klo 15:30 Tapahtuma päättyy

Taidetapahtumaa voi seurata striimin välityksellä. Sajoksessa on myös striimikatsomo, johon tulee ilmoittaa tulostaan etukäteen.

Lisätietoja:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautui 320 osallistujaa – yleisöä pyydetään ilmoittautumaan

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautuminen on päättynyt. Tapahtumaan ilmoittautui 320 osallistujaa. Lavalla nähdään 20 esitystä ja saamelaisessa käsityönäyttelyssä 23 käsityötä.

Tänä vuonna taidetapahtuman juliste toteutettiin kuvakollaasina. Kuvakollaasi koostuu saamenluokkien piirtämistä taideteoksista, joissa väripalettina on saamen värit ja aiheissa näkyy taidetapahtuman tämän vuotinen teema. Saamelaiskäräjät haluaa kiittää kaikkia julisteen toteuttamiseen osallistuneita saamenluokkia.

Rajatun tilakapasiteetin ja turvallisuuden vuoksi pyydämme torstain yleisöksi haluavia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen sntaidetapahtuma@samediggi.fi. Sajoksen saliin on ensisijainen pääsyoikeus niille, jotka ovat ilmoittautuneet aikaisemmin julkaistulla ilmoittautumis- ja esiintymislomakkeella.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma striimataan. Striimausta voi seurata netin kautta osoitteesta https://www.sajos.fi/live

Sajokseen on varattu striimille erillinen katsomo, johon tulee myös ilmoittautua etukäteen.

Lisätietoja:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Uusi Nigá 1 – DigiBargobihtát julkaistu

Nigá 1 – DigiBargobihtát (su. DigiTehtävät) on oppimateriaali, jonka tarkoituksena on johdattaa oppilaat lukemisen maailmaan erilaisten tehtävien avulla. DigiBargobihtát pohjautuu Jávrri-Juhán Niillaksen taikka Niilo Aikion kirjoittamaan Nigá novellikokoelmaan 1. Kirjan voi myös kuunnella äänikirjana. Molemmat voi ostaa Saamelaiskäräjien verkkokaupasta.

Novellit kertovat Nigá-nimisen saamelaispojan lapsuus- ja nuoruusajan tapahtumista, jotka ajoittuvat 1940–50-luvuille. Kirjan 25 novellin pohjalla on saamelaisperheen elämän tositapahtumia, kun perhe hankkii elantonsa metsästämällä ja kalastamalla pienessä tunturikylässä.

Oppimateriaali sisältää

  • tehtäviä, jotka sopivat kaikkiin novelleihin. Osio sisältää piirtämistä ja askartelutehtäviä, ja sopii erityisesti pienemmille oppilaille.
  • monipuolisia novellitehtäviä, jotka pohjautuvat tiettyihin novelleihin: oppilas pääsee etsimään synonyymeja, sukulaisnimityksiä ja verbejä tai laatimaan oman sukupuunsa.
  • lukemisen jälkeisiä tehtäviä, joissa oppilas pääsee pohtimaan kirjan tapahtumia omin sanoin.
  • novellianalyysin, joka sopii erityisesti yläkoulun ja lukion oppilaille.

Tehtävät: Gabriela Satokangas

Työryhmä: Arla Magga, Marita Aikio

Digitaalinen suunnittelu ja toteutus: Unni Länsman

Linkki materiaaliin: https://saamelaiskarajat-frame.cloubi.fi/web/site-2595268/state-jurdmobqgercytzr/front-page

Oppimateriaalin tuottamista on tukenut Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke. Oppimateriaali käännetään ja sovitetaan myöhemmin myös inarin- ja koltansaameksi.

Saamelaiskäräjät tukee saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön toiminnan jatkamista 

Saamelaiskäräjät esittää, että saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön (Uvjj, Uvjâ, Uvja) toiminta on turvattava. Saamelaiskäräjät päätti kannanotosta kokouksessa 14.4.2023. Ennen päätöstä Saamelaiskäräjien kokous kuuli hankejohtaja Heidi Eriksenin esittelyn yksikön toimintaan liittyen. Lisäksi kokous hyväksyi Saamelaiskäräjien yleisavustuksen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja perusti oppimateriaalisuunnittelijan viran. 

Kannanotossa Saamelaiskäräjät painottaa seuraavien asiakokonaisuuksien merkitystä ja huomioimista psykososiaalisen tuen järjestämisessä: 

  1. Saamelaiskäräjät tukee yksikön toiminnan jatkumista. 
  1. Saamenkielisistä mielenterveyspalveluista on ollut vajetta. Yksikkö on ensimmäinen tosiasiallista matalan kynnyksen omakielistä ja kulttuurinmukaista mielenterveyspalvelua saamelaisille kansallisesti tuottava taho.  
  1. Saamelaisille suunnattujen psykososiaalisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen on turvattava myös totuus- ja sovintokomissiotyön päätyttyä. 

Saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö tarjoaa saamelaiskulttuurin mukaisia ja saamenkielisiä mielenterveyspalveluita matalalla kynnyksellä – neuvoa, tukea ja kriisityötä omalla äidinkielellä (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame ja suomi). Yksikkö on perustettu tukemaan saamelaisten ja Suomen valtioin välistä totuus- ja sovintokomissiotyötä. Psykososiaalinen tuki on olennainen osa Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin toteutumista. 

Lue kannanotto täältä

Saamelaiskäräjien yleisavustuksen talousarvioesitys vuodelle 2024  

Saamelaiskäräjät esittää, että valtion vuoden 2024 talousarvioon Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseksi varataan yhteensä 5 818 000 euroa. Tästä summasta 330 000 euroa kohdentuisi saamen kielilain mukaisiin avustuksiin, 1 481 000 euroa Sajoksen vuokriin ja 4 007 000 euroa Saamelaiskäräjistä annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten. Saamelaiskäräjät esittämä korotus olisi 1 345 000 euroa vuoden 2023 perustasoon verrattuna. 

Saamelaiskäräjät esittää korotusta asiakirjahallinnon kehittämiseen, IT-tukeen ja tietoturvaan, varhaiskasvatuksen ohjauksen ja hallinnon kehittämiseen, saamen kielen käännös- ja tulkkaustoiminnan kehittämiseen, saamen kielilain toimeenpanoon, viestinnän kehittämiseen, parlamentaarisen työn kehittämiseen, poliittisen sidostyöryhmätoiminnan kehittämiseen, kansainvälisten toiminnan kehittämiseen sekä Sámi Giellagáldun pysyvään toimintaan. 

Lue esitys täältä

Oppimateriaalisuunnittelijan viran perustaminen 

Saamelaiskäräjien kokous perusti oppimateriaalisuunnittelijan viran koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Suunnittelija vastaa pääosin digitaalisesta oppimateriaalityöstä, sen kehittämisestä, suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta, sekä saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toiminnasta. 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa on koulutussihteerin ja oppimateriaalisihteerin virkojen lisäksi viisi oppimateriaalisuunnittelijan virkaa, joista vähintään yksi kunkin saamen kielen (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) oppimateriaalityöhön. Viroista vuonna 2022 on ollut täytettynä neljä. Oppimateriaalisuunnittelijan työt erityisesti digitaalisen materiaalin suunnittelun ja teknisten toteutuksen osalta ovat jatkuvia ja alati kasvavia ja rahoitus on pysyväluonteista. 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran.

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Pia Ruotsala-Kangasniemi 
Hallintopäällikkö 
010 839 3106 / 040 726 2688 
pia.ruotsala@samediggi.fi  

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran

Virka täytetään 1.7.2023 lähtien tai sopimuksen mukaan. Työpaikka sijaitsee Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.

Suunnittelijan tehtävänä on vastata pääosin digitaalisesta oppimateriaalityöstä, sen kehittämisestä, suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta, sekä saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toiminnasta Saamelaiskäräjien koulutus ja oppimateriaalitoimistossa.

Toimistossa työskentelee yhteensä viisi oppimateriaalisuunnittelijaa, joiden tehtävistä on säädetty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Toimiston tehtävistä on säädetty työjärjestyksen 37–41 §:ssä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä oppimateriaalialustojen, oppimisympäristöjen, verkkokauppa-alustojen sekä verkko- ja mobiilisovellusten tuntemus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi viran hoitamista edesauttaa englanninkielisen IT-alan käsitteistön tuntemus.

Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (2698,37 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 19.5.2023 mennessä tällä hakulomakkeella (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa koulutussihteeri Bigga-Helena Magga, puh. 010 839 3121

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 19.4.2023
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät osallistuu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin 22. istuntoon

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso osallistuu YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin (UNPFII) New Yorkissa 19.-27.4.2023. Foorumin 22. istunnon teemana on alkuperäiskansat, ihmisten terveys, planetaarinen ja alueiden terveys sekä ilmastonmuutos: oikeuksiin perustuva lähestymistapa (Indigenous Peoples, human health, planetary and territorial health and climate change: a rights-based approach).

Saamelaiskäräjien delegaatioon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Saamelaiskäräjien jäsen ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi sekä kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff. Lisäksi nuorisoneuvoston edustajana matkalla on Rosa-Máren Juuso.

– Meillä on tarkoituksena nostaa esille saamelaisille ajankohtaisia asioita, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset mielenterveyteen ja psykososiaalisen tuen yksikön työn tärkeys.  Lisäksi haluan tuoda esille saamelaiskäräjälakiprosessin ja kuinka Suomi jatkaa saamelaisten ihmisoikeuksien rikkomista, sanoo puheenjohtaja Juuso.

Puheenjohtaja Juuso osallistuu lisäksi 20.4. epäviralliseen kuulemiseen koskien alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantamista YK:ssa (Enhanced Participation of Indigenous Peoples) ja 27.4. Arktisen alueen vuoropuheluun (Arctic Regional Dialogue).

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) on vuonna 2000 perustettu YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (Economic and Social Council, ECOSOC) alainen neuvoa-antava toimielin, johon kuuluu 16 itsenäistä asiantuntijajäsentä. Hallitukset nimittävät kahdeksan jäsentä ja alkuperäiskansat kahdeksan jäsentä.

Foorumin tehtävänä on nostaa keskusteluun alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, kulttuurin, ympäristökysymysten, koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien alueelta. Pysyvä foorumi antaa suosituksia sekä toimii keskeisenä foorumina valtioiden, alkuperäiskansojen sekä YK:n erityisjärjestöjen väliselle vuoropuhelulle. Se kokoontuu istuntoonsa kerran vuodessa YK:n päämajassa New Yorkissa.

UNPFII Twenty-Second Session: 17-28.4.2023

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka Saara Arttijeff  
kansainvälisten asioiden sihteeri  
010 839 3198 / 050 574 7629  
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi

Saamen kielilain 31 §:n mukaiset avustukset haettavana

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustuksia varten on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 290 000 euroa.

Avustusta voidaan myöntää hyvinvointialueelle, saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2023 jälkeen aiheutuneisiin tai aiheutuviin lisäkustannuksiin.
Hakuaika alkaa 1.4.2023 ja päättyy 30.4.2023 klo 16.15. Haussa käytetään erillistä hakulomaketta. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Valtionavustusten tavoitteena on tukea saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: käännös-ja tulkkauskulut (ml. julkaisutoiminta), tiedottamiseen, koulutuksen ja kieliopintojen aikaiset sijaiskustannukset, sekä saamen kielilain soveltamisen edistämiseen liittyvät kulut.

Lisätietoja oikeusministeriön sivuilta: Saamen kielilain mukaiset avustukset – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Lisätietoja:

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kielipesäohjaajan viran

Työ alkaa 1.7.2023 tai sopimuksen mukaan. Kielipesäohjaajan tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen pykälässä 35 a. Tehtäviin kuuluu mm. saamelaisten kielipesätoiminnan ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kielipesien valtionavustuksen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokonaisvaltaista pedagogista näkemystä saamelaisesta varhaiskasvatuksesta, kielen elvytysmenetelmien tuntemusta, perehtyneisyyttä saamelaiskulttuuriin sekä valtionavustuksen hallinnointiin liittyviin tehtäviin. Tehtävään valittavalta toivotaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, hyviä neuvottelu- ja viestintätaitoja sekä hyvää paineensietokykyä.

Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2760,63 e/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje ja ansioluettelo liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 14.5.2023 mennessä tällä hakulomakkeella (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 8393124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 14.4.2023
Saamelaiskäräjät

Saamelaisnuorten taidetapahtuma lähestyy – esityksien ilmoittaminen sekä osallistuminen työpajoihin on nyt auki

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi nyt ilmoittaa esitykset sekä osallistumisen työpajoihin. Ilmoittautumisaika esityksiin ja työpajoihin on 4.-12.4.2023 ja käsityöosioon 4.-19.4.2023.  Ilmoittautuminen tehdään Webropol- ohjelman kautta (linkit alla).

Tarkat ohjeet esityksiin ja käsityösarjaan löytyvät tapahtuman säännöistä.

Huomioithan, että osallistuminen esityksiin, käsityöosioon ja työpajoihin toimitetaan eri lomakkeilla.

 

Linkki esitysten ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/3EE9F6811C5CD3CA

Linkki käsityön ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/B38F7C9075CC84FE

Linkki työpajoihin ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/9AAF074FC466F9DC

 

Lisätietoja:

Miia Ruokojärvi

miia.ruokojarvi@samediggi.fi

010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Kuva: Taidetapahtuma 2019. Ville-Riiko Fofonoff / Saamelaiskäräjät