Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: “Taarr riikk âlgg ciʹsttjed alggmeervuõiggâdvuõđid”

Sääʹmnuõr liâ čuäʹjtam miõl Oslost Taarr ållj- da energiaministeriast  Fosen piõggviõkkstrooiʹtelvuuʹd vuâstta.  Miõllčuäjtõs aaʹlji neljdpeeiʹv 23. täʹlvvmannust 500 peeiʹv tõn mâŋŋa, ǥu Taarr ââʹlmõs vuõiǥâs tuõđi suvddsest, što Fosen piõggviõkkstroiʹttel liâ rajjum krååʹma viõǥǥâst åårrai tåimmlååʹv tuejjeeʹl veäʹr säʹmmlai vuõiggâdvuõđid vueʹǩǩâʹtted jiijjâs kulttuur. Miõllčuäʹjteei õõlǥte ââʹlmõs vuõiggâz suvddâz toimmupiijjmõõžž da 150 lääʹjjteʹmes piõggviõkkstroiʹttel puʹrǧǧummuž vuuʹdest. Juuso õhttan Taarr vuuʹd säʹmmlai õõlǥtõõzzid suvddâz toimmupiijjmõõžžâst.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Johanna Labba.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso fiʹttai puârast säʹmmlai tuʹšštõõvvmõõžž  piõggviõkkstrooiʹtelvoudda õhttneei ääʹššest. – Tuärjjääm Taarr beäʹl säʹmmlaid sij õõlǥtõõzzin. Säʹmmlaid alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđid âlgg ciʹsttjed da tuõđeʹld tieuʹdded. Fosen šõddmõõžžâst Taarr halltõõzz âlgg mââʹjeeǩâni toimmupiijjâd ââʹlmõs vuõiggâz räʹtǩǩummuš, särnn Juuso.

Miõllčuäjtõõzz altteeš, ǥu suvddâz ouddmõõžžâst leäi mõõnnâm 500 peeiʹv krååʹma ni måkam tååimaid.  Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso õõmaš še, mõõn diõtt Taarr riikk ij leäkku čõõđtam jiijjâs vuõiǥâs-stroiʹttel räʹtǩǩummšid. – Muu miõlâst tõt lij samai toolktem, ij-ǥa čuäʹjet Taarr riikkâst alggmeervuõiggâdvuõđi ciʹsttjummuž, Juuso tuâtt.

Taarr ââʹlmõs vuõiǥâs tuõđi suvddsest Taarr riikk  tuejjeem veäʹr alggmeer kulttuur suõjjeei ÕM meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž 27 artikla vuâstta. Suåppmõõžžin lij še Lääʹddjânnmest lääʹjjviõkk.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi