Sámediggi almmuha ohcan láhkái mearreáigásaš sámenuoraid dáiddadáhpáhusa prošeaktabargi doaimma

Bargu álgá soahpamuša mielde ja joatkašuvvá 31.5.2023 rádjái. Barggu ollašuvvama eaktun lea, ahte dáiddadáhpáhusa ruhtadeapmi mieđihuvvo evttohusa mielde.

Prošeaktabargi bargun lea vástidit Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa plánema, lágideami, oktavuođa doallama dáhpáhusa oassálastiiguin ja lágideddjiiguin, dieđiheami, eará ovdaválmmaštallama ja dáhpáhusa loahppabargguid. Dáiddadáhpáhus lágiduvvo 26.-27.4.2023 Anáris Sajosis.

Doaimma ceavzilis dikšun eaktuda sámegiela máhtu (sámedikkis addojuvvon ásahus 1727/1995). Mii adnit árvvus iehčanas ja fuolalaš bargovuogi ja buriid oktasašbargo- ja gulahallandáidduid. Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási V-II mielde (vuođđobálká 2292,63 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvo 24 % sámeguovllu lassi ja bargohárjánumi mielde mearrašuvvan vásáhuslasit.

Ohcamušaid galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái 28.2.2023 rádjái čujuhussii: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?640bd4a6

Lassidieđuid doaimmas addá vs. skuvlenčálli Bigga-Helena Magga, teʹl. 010 839 3121.

Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat čujuhusas www.samediggi.fi.

Anáris 14.2.2023
Sámediggi