Etyj minoriteʹttväldduumneǩ kuõʹssai Aanrest

Euroopp staanvuõtt- da õhttsažtuâjjorganisaatio Etyj minoriteʹttväldduumneǩ Kairat Abdrakhmanov kuõʹssai Aanrest 15.-16.2.2023. Minoriteʹttväldduumneǩ vuäinn kueʹssreeis poodd Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjid, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio eeʹttǩeeʹjid, saaʹmi siidsåbbar eeʹttǩeeʹjid, sääʹmorganisaatioid di sääʹm dommvuuʹd kooʹddi eeʹttǩeeʹjid.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.
Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. Snimldõk: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ

– Lij tuõđi fiinâs, što Etyj čuäʹjat miõl ǩeässmõõžžâs sääʹmaaʹšši årra samai ååʹn, ǥu sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ da tõn tuejjeem aalmjallaš vueʹǩǩ lij kueʹssreeis vuâđđan. Etyj:in lij vääžnai rool meersaž minoriteʹtt vuõiggâdvuõđi suõjjlummšest, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. 

Lââʹssen minoriteʹttväldduumneǩ tobdstââtt kueʹssreeis poodd jieʹllemvueʹǩǩaaʹššid da kuõʹssai Yle Sápmi tååimtõõzzâst di aanarsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹzzest. 

Etyj minoriteʹttväldduumneǩ ǩiččal cõggâd da lääiʹveed tiâddõõzzid, kook õhttne meersaž minoriteeʹttid Etyj vuuʹdest. Tuâjast teäʹddââvv jõskk diplomatia da jeeʹres vuäʹssbeäʹli kõskksaž õhttsažtuâj tueʹrjjummuš.  

Lââʹssteâđaid: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka-Saara Arttijeff  
meeraikõskksaž aaʹšši piisar 
10 839 3 198 / 50 574 7 629 
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi