Kiäsut-uv Sämitiggeest porgâm tuu? Vuolgât ávus ucâmuš

Sämitigge lii ohtâ merhâšittee pargoadeleijee sämmilij päikkikuávlust. Mii toimâkieddi lii viijđes já äššitobdeeh annojeh sierâ suorgijd já sierâlágán pargoid.
Sämitige tooimân tun puávtáh uápásmuđ čujottâsâst www.samediggi.fi

Jis porgâm Sämitiggeest kiäsut tuu, te vuolgât mijjân ávus ucâmuš, mast tun muštâlah alnestâd, mättiimistâd sehe tast, ete magareh pargoh kiäsutteh tuu. Lahte ucâmušân meid jieijâd ánsuluvâttâllâm.
Tun puávtáh vuolgâttiđ mijjân ávus ucâmuš taan liiŋkâ peht: https://www.vismasignforms.com/form/9c0628cf-0e09-42b8-bcc4-bbc011d90842

Vuolgâtmáin ávus ucâmuš tun čááitáh, ete Sämitiggeest porgâm kiäsut tuu. Tuu vuolgâttem ávus ucâmuš ij automaatlávt luhhuu mieldi maŋeláá uuccâmnáál puáttee pargoi rekrytistmist, peic taid kalga uuccâđ pargokuáhtásij ucâmušâiguin.
Mij eellip aktiivlávt čoođâ mijjân vuolgâttum ucâmušâid já väldip ohtâvuođâ, jis mist lii tunjin hiäivulâš pargo. Mij vuolgâttep meid tiäđu uuccâmnáál šaddee pargoin sijjân, kiäh láá vuolgâttâm ávus ucâmuš.

Ávus ucâmuš peht vuolgâttum tiäđuh kieđâvuššojeh luáttámušlávt já toh siäiluttuvvojeh Sämitiggeest 6 mánuppaje.

Lasetiäđuh:
má. pargoviehâhovdâ Ida Pirttijärvi
ida.pirttijarvi(a)samediggi.fi