Sámi álbmotbeaivvi ávvudit 6.2 – Sámedikki doibmii beassá oahpásnuvvat Anáris

Sámi álbmotbeaivvi ávvudit juohke jagi guovvamánu 6. beaivve. Ávvudemiid doallat árbevirolaččat sierra guovlluin Sámis ja maiddái Sámi olggobealde. Sámedikki máŋggabealat doibmii beassá oahpásnuvvat Sámekulturguovddáš Sajosis Anáris Sámedikki rabas uvssaid beaivve.

Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso sávvá buohkaid buresboahtin oahpásnuvvat Sámedikki doibmii. – Vaikko sápmelaččaid  vuođđolágalaš iešstivren lea leamaš mannan áiggiid hui olu ságastallamiin, ii dat leat álo midjiide sápmelaččaidege áibbas čielggas, makkár buotlágan áššiid dat geavadagas oaivvilda, Juuso dadjá. Leage erenoamáš fiinnis ná álbmotbeaivve beassat čájehit buohkaide dan dehálaš barggu, man Sámedikkis váimmolaččat ja áššedovdámušain bargat, Juuso joatká.

Sámedikki rabas uvssaid beaivi álgá Sajosa auditorias dmu 9.45 Sámedikki ságajođiheaddji álbmotbeaivvi dearvvahusain. Sámedikki musihkkaguovddáš, mánáidkulturguovddáš Mánnu ja filbmaguovddáš Skábma vástidit beaivvi prográmmafálus. Sámediggi fállá gussiide ávvokáfiid ja Sajosa restoráŋŋa Čaijus sáhttá oastit ávvolunšša. Báikki alde sáhttá maiddái oassálastit vuorbádussii, mas sáhttá vuoitit guokte bileahta Ijahis idja -festiválii. Dáhpáhus lea rabas buohkaide geat leat das beroštuvvan.

Prográmma:

Dmu 9.45, Sajos auditoria (45 min)
Álbmotbeaivvi videodearvvahus | Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso
Konsearta: Vildá | Musihkkaguovddáš

Dmu 9.45, Sajos, Silba (45 min)
Vuollel skuvlaahkásaččaid mánáidprográmma | Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu

Dmu 10.30–15.00, Sajos boađafeaskkir
Oahpásnuva Sámedikki doibmii! Sámedikki almmolaš doaimmahat, skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja sámegiela doaimmahat ovdanbuktet doaimmaset. Mielde ee. pinssibádji ja speallančiehka.

Dmu 10.30 ja 13.00, vuolgga Sajosa boađafeaskáris
Oahppamateriálaide oahpásnuvvan | Skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat

Dmu 11.30 ja 12.30, Sajosa boađafeaskkir
Livđe-ovdanbuktimat: Anna Morottaja | Musihkkaguovddáš

Dmu 14.00, Sajos auditoria (30 min)

Dokumeanta Isoisäni kieli | Filbmaguovddáš Skábma

Dmu 15.00 Sajos auditoria (15 min)
Sajosa ovdanbuktinvideo

Dmu 18.00 Sajos auditoria
Revontulten räppäri dokumeantafilbma | Filbmaguovddáš Skábma

Sámi álbmotbeaivi

Sámi álbmotbeaivvi ávvudit juohke jagi guovvamánu 6. beaivve. Beaivi lea okta sápmelaččaid leavgabeivviin, muhto lassin nu Suoma, Ruoŧa go Norggage eiseválddit ávžžuhit atnit leavgga almmolaččat.

Sámi álbmotbeaivi lea vel nuorra ávvobeaivi. Suopmelaš albmenáhkkái dat merkejuvvui jagi 2004. Álbmotbeaivvis mearriduvvui goittotge juo jagi 1992, ja ávvobeaivve ruohttasat ollet badjel čuohte jagi duohkái, jahkái 1917. Dalle Norgga Troanddimis ordnejuvvui vuosttas davviriikkalaš sámečoahkkin, man dárkkuhussan lei guorahallat sámiid eallinvejolašvuođaid ja váldit beali sámiid guoski gažaldagaide. Fáttáin mat gieđahallojuvvojedje dehálepmosat ledje johtimii, eatnamiid geavaheapmái, boazodollui ja skuvla vázzimii gullevaš gažaldagat.

Lassedieđut:

Tuomas Aslak Juuso
Ságajođiheaddji
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hálddahushoavda
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi

Johanna Alatorvinen
Dieđihančálli
tel. 010 839 3140 / 040 663 4493
johanna.alatorvinen@samediggi.fi

Liŋkkat:

Dearvvahusat sámegielaiguin

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums

  • Sámedikki Flickr-konttus gávnnat govaid ee. Sámedikki doaimmas, lahtuin ja dáhpáhusain. Govaid sáhttá geavahit diehtojuohkimii čuovvumin buriid dábiid. Merkešitgo gova gáldu ja govvejeaddji nama.

Lassedieđut Sámedikki birra:

Sámediggi lea sápmelaččaid álbmotválljejuvvon iešráđđenorgána Suomas. Iežas lágain (L974/1995) vuođđuduvvon Sámediggi dorvvasta doaimmainis sápmelaččaid eamiálbmotkultuvrra seailuma ja ovddideami. Sámediggi pláne ja ollašuhttá sápmelaččaid gielalaš ja kultuvrralaš iešhálddašeami sihke gohcá ja ovddida sápmelaččaid vuoigatvuođaid ja eallindiliid.