I

Sääʹmteʹǧǧ õlmstõõʹtti KEI 1 aanrõšǩiõl mättǩeeʹrj da čõhhččtuejjǩeeʹrj 

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam KEI 1 aanrõšǩiõllsaž mättǩeeʹrj da čõhččtuejjǩeeʹrj.   

KEI 1 Kollemecci lij jurddum vuâđđškooul vuõʹssmõs klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Mättǩeʹrjj lij jåårǧlõttum da suåvtum aanrõšǩiõʹlle eeʹjj 2022 oođuum tâʹvvǩiõl GEA 1 Gollemeahcci-ǩeeʹrj vuâđald. Tuejjǩeeʹrjest lie haʹrjjtõõzz mättǩeeʹrj čõhččpââʹj mättʼtõssiiskõõzzi mättʼtõõttâm vääras. 

Ǩiiʹrji teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman da ǩeeʹrj kaartid pirstam Nora Bäck. Lay out raajjâm Susanna Kaartinen. 

Ååʹn iʹlmstõõvvâm aanrõšǩiõllsaž KEI-ǩee´rj lij vueʹss Sääʹmteeʹǧǧ jiijjâs puuʹtʼtõõzz, koozz koʹlle alggveärlaž tâʹvvǩiõlllsaž GEA-ǩeʹrjjräidd da nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ-ǩeʹrjjräidd. 

Tiʹllʼjõõzz: Sää´mtee´ǧǧ ne´ttkaupp