Talvinen tunturimaisema. Aurinko kurkistaa tunturin takaa.

Sámedikki stipeanda golmma allaskuvlastudentii

Senja Aikio, Joanna Saijets ja Ibbá Lauhamaa ožžot dán jagi Sámedikki allaskuvlastudeanttaid 1000 euro stipeanddaid. Sámediggi almmuhii čakčamánu 27. beaivve ohcan láhkái stipeanddaid, mat leat oaivvilduvvon sámegiela ja/dahje sámekultuvrra váldoávnnas- ja oalgeávnnasstudeanttaide ja oahppiide geat leat alitdási oahpuin, mat válbmejit sámegielat bargoeallimii.

Stipeandaohcamušat bohte oktiibuot 11. Stipeanddaid ohcanáigi nogai golggotmánu 21. beaivve. Skuvlen- ja oahppamateriálalávdegoddi mearridii stipeanddaid juohkimis čoahkkimistis 7.11. 

Ibbá Lauhamaa čađaha Romssa árktalaš universitehtas eŋgelas- ja davvisámegielaid mágisttaroahpuid ja lea eret Eanodagas. Senja Aikio studere váldoávnnasin davvisámegiela ja oalgeávnnasin sámekultuvrra ja lea eret Ohcejogas. Joanna Saijets studere váldoávnnasin sámi kultuvrra ja oalgeávnnasin davvisámegiela. Saijets lea eret Anáris ja ovddit skuvlejumistis sosionoma AMK. 

Sámediggi giitá buot stipeandaohcciid ja sávvá juohkehažžii lihku ja menestumi oahpuin ja boahttevaš bargoeallimis!