Sámegielat mánáid vánhemat Helssegis – vástit jearahallamii!

Min deaivvadeapmi maŋŋebárgga 15.11.2022 Helssegis lea šluhttejuvvon buohccáma geažil. Dárkkuhussan lea liikka kártet bearrašiid dárbbuid sámegielat doaimma ektui oaivegávpotguovllus.

Sávvat ahte vástidat dan ovdal jearahallamii, mii gávdno liŋkkas mii dás vuolde:
https://link.webropolsurveys.com/S/F4C7B174564D7209

Dearvvuođat Anáris!

Leat boahtimin maŋŋebárgga 15.11.2022 deaivvadit sámegielat mánáid vánhemiid Helssegii. Dárkkuhussan lea kártet bearrašiid dárbbuid sámegielat doaimma ektui. Háliidit gullat din vejolaš doaivagiid ja jurdagiid buorebut. Deaivvadeapmi ordnejuvvo Susanna beaiveruovttu (Susannanpenger 1, 00240 Hki) sámegielat joavkkus Luopmánis dmu 17-19.

Sávvat ahte vástidat dan ovdal jearahallamii, mii gávdno liŋkkas mii dás vuolde:
https://link.webropolsurveys.com/S/F4C7B174564D7209

Vástidit sáhttá jos háliida maiddái eaktodáhtolaččat sáddemiin s-poastta midjiide:
onneli.sieppi@samediggi.fi tai niina.aikio-siltala@samediggi.fi. Sáhttá maiddái riŋget.

Dearvvuođaiguin,

Niina Aikio-Siltala                                                                            
040 487 5414                                                                                       
má. giellabeassejođiheaddji                                                                          

Onneli Sieppi
040 184 7746
má. materiálaplánejeaddji