Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi toimistosihteerin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2022 ja mahdollisesti sen jälkeen. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.

Toimistosihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, joita ovat mm. saapuvan ja lähtevän postin diariointi, osoitetietojen päivitys ja osoitekorttien tulostus, asiakirjojen kopiointi ja postitus sekä muut tavanomaiset toimistotyöt ja vaalilautakunnan sihteerin erikseen määräämät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Kokemus vaalilautakunnan työstä katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI ja II ryhmän mukaan (peruspalkka 2017,90 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 27.10.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9c5d7b8e

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio p.+ 358 10 839 3148, vaalilautakunnan esittelijäsihteeri Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 13.10.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elokuvakeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 14.11.2022 ja kestää 17.2.2023 saakka. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. Skábmagovat alkuperäiskansojen elokuvafestivaaliin liittyvät työt (mm. av-tekniikka, elokuvakopiot) sekä muut keskuksen työt. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus, saamen kielen taito sekä riittävä englannin kielen taito.

Projektityöntekijän palkkaus määräytyy Suomen saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/I mukaan (peruspalkka 1 899,26 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Projektityöntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 27.10.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?990717b6

Lisätietoja työstä antaa elokuvakeskuksen suunnittelija Tarja Porsanger p. 050 569 6065, tarja.porsanger(at)samediggi.fi.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi ja Alkuperäiskansojen elokuvafestivaaliin osoitteessa: www.skabmagovat.fi.

Inarissa 6.10.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät kanteli oikeuskanslerille maa- ja metsätalousministeriön menettelystä Tenon lohenkalastuskiellon valmistelussa viime keväänä

Saamelaiskäräjät on kannellut valtioneuvoston oikeuskanslerille siitä, että maa- ja metsätalousministeriö on viime keväänä laiminlyönyt saamelaiskäräjälain 9 §:n velvollisuuden neuvotella Saamelaiskäräjien kanssa silloin, kun se valmisteli lohenkalastuskieltoa Tenon vesistöön kesälle 2022. Samalla Saamelaiskäräjät moitti maa- ja metsätalousministeriötä heikosta säädösvalmistelusta, kun se antoi Tenon lohikantojen tilasta väärää tietoa hallitukselle ja eduskunnalle sekä viivytteli lain voimaansaattamisessa.

Maa- ja metsätalousministeriö ehdotti 1.4.2022 Saamelaiskäräjille, että saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu lohenkastuksen kieltämisestä käytäisiin 4.4.2022. Esitys lohenkalastuksen kieltämisestä oli kuitenkin lähetetty lausuntokierrokselle jo 1.4. Näin ollen neuvottelu ei olisi ollut oikea-aikainen, koska Saamelaiskäräjillä ei ollut enää mahdollisuutta vaikuttaa esityksen sisältöön. Saamelaiskäräjät kieltäytyi tästä syystä neuvottelusta.

Oikeuskansleri on moittinut aikaisemmin maa- ja metsätalousministeriötä, koska Tenon kalastussopimuksen käsittely vuonna 2016 ei ollut perustuslaissa ja hallintolaissa turvatun hyvän hallinnon näkökulmasta asianmukaista. Silloin oikeuskansleri totesi Saamelaiskäräjien kantelun pohjalta, että maa- ja metsätalousministeriö oli laiminlyönyt saamelaiskäräjälaissa säädetyn neuvotteluvelvollisuuden noudattamisen ja että ministeriön menettely ei ollut hyvän hallintotavan mukaista.

–  Olen hyvin pettynyt siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ei ole ottanut opikseen aiemmista oikeuskanslerin moitteista, vaan on laiminlyönyt uudestaan saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvotteluvelvoitetta, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että neuvotteluvelvoitetta ei ole nyt arvioitavan esityksen osalta täytetty asianmukaisesti.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö antoi hallitukselle ja eduskunnalle väärää tietoa, kun se väitti lakiehdotuksen perusteluissa, että lähes kaikissa lohikannoissa mereltä palaava lohimäärä oli niin pieni, että se alitti jo tuossa vaiheessa kestävää poikastuotantoa kuvaavan hoitotavoitteen, eikä kalastettavaa ylijäämää ollut lainkaan. Ministeriö jätti huomiotta, että raportin mukaan tällainen tilanne oli Suomen puolen vesistöalueella vain Tenon pääuomassa ja Inarijoella. Sen sijaan Pulmankijoen, Vetsijoen ja Utsjoen vesistöissä tilanne oli parempi.

Saamelaiskäräjät kiinnittää oikeuskanslerin huomiota myös ministeriön toimintaan lain voimaantulon määrittelyssä. Laki tuli voimaan noin 10 päivää lohenkalastuskauden alkamisen jälkeen.

Lue Saamelaiskäräjien kantelu oikeuskanslerille tästä.

Kuva kalastuksesta, kuvannut Hans Pieski.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamisesta 11.10.2022 

Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamisesta Helsingissä. Seminaarin teemana on Saamelaisnuorten tulevaisuutta rakentamassa. Tilaisuus järjestetään Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tiistaina 11. lokakuuta kello 8.05–10.00

– Nuorisoneuvosto haluaa nostaa esille saamelaiskäräjälain merkitystä saamelaisnuorille sekä käydä keskustelua lain uudistamisesta päättäjien kanssa, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio. 

– Tilaisuudessa puhuu useita ihmisoikeuksien asiantuntijoita, joiden kanssa onkin arvokasta päästä käymään keskustelua saamelaisnuorten ihmisoikeuksien ja tulevaisuuden näkökulmasta, jatkaa nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Maria Mäkinen. 

Tilaisuudessa esitellään toimikunnan esityksessä ehdotettuja uudistuksia, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja käydään keskustelua lain uudistamisesta erityisesti saamelaisnuorten näkökulmasta. Tilaisuudessa on kahvi- ja aamupalatarjoilu.  

Tilaisuus on avoin ja sitä on mahdollista seurata myös etänä. Tilaisuudesta tehdään tallenne. Paikan päällä osallistuminen on suunnattu ensisijaisesti kansanedustajille, eduskunnan työntekijöille ja medialle. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Kansalaisinfon ovi aukeaa kello 8.00 ja ovella on turvatarkastus eduskunnan ulkopuolelta tuleville. 

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 9.10.2022 mennessä täältä. Tilaisuutta voi seurata etänä Sajoksen Youtube-kanavalla.  

Seminaarin ohjelma: 

8.05 Kahvi- ja aamupalatarjoilu 

8.15 Seminaarin avaus, Ihmisoikeuskeskus, Susan Villa, asiantuntija 

8.20 Nuorisoneuvoston puheenvuoro, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuorisoneuvoston puheenjohtaja 

8.30 Uudistuksen valmisteluprosessi, Yrsa Nyman, oikeusministeriön neuvotteleva virkamies 

8.40 Lakiesityksen sisältö, Pirita Näkkäläjärvi, lakimuutosta valmistelleen toimikunnan jäsen 

8.50 Yhdenvertaisuusvaltuutetun puheenvuoro, Kristina Stenman 

9.00 Amnestyn puheenvuoro, Niina Laajapuro, ihmisoikeustyön johtaja 

9.05 Ihmisoikeusliiton puheenvuoro, Kaari Mattila, pääsihteeri 

9.10 Yhteenveto, Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja 

9.20 Keskustelua 

9.55 Tilaisuuden päättäminen 
 

Tutustu nuorisoneuvoston lausuntoon saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä täältä

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
nuorisoneuvoston puheenjohtaja 
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi 
040 610 7905 

Elli-Marja Hetta 
nuorisosihteeri 
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi 
050 382 5179 

Saamelaiskäräjien kulttuuriavustusten hakeminen 2023

Saamelaiskäräjät julistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (saamelainen kulttuurimääräraha) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2023 myönnettävät avustukset haettaviksi.

Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille viimeistään 31. lokakuuta 2022 klo 16.15 mennessä osoitteella: info@samediggi.fi tai Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa kulttuurisihteeriltä puh. 010 839 3103 ja sähköpostitse kulttuuri@samediggi.fi

Hakulomakkeet ovat myös tulostettavissa Saamelaiskäräjien verkkosivuilta osoitteesta www.samediggi.fi. Avustushakemukset voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen, lähettää sähköpostitse tai postitse. Avustushakemusten lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Lomakkeet

Voit ladata alta täytettävän pdf-lomakkeen. Lomakkeen voi täyttää myös osassa selaimista, kuten Google Chrome.

Erityisavustuksien ehdot ja rajoitukset

Työskentelyapuraha

Yhdistyksen toiminta-avustus / projektiavustus

Projektiavustus

Tiliselvitys

Oikaisuvaatimusosoitus

 

Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjät valitsi totuus- ja sovintokomission komissaareiksi Anni-Siiri Länsmanin ja Heikki Palton

Saamelaiskäräjien kokous valitsi 30.9.2022 saamelaisten totuus- ja sovintokomission komission jäseniksi eli komissaareiksi yliopistolehtori, Oulun ylipiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsmanin ja poronhoitaja, yrittäjä Heikki Palton.

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa valtiosihteeri Henrik Haapajärveä. Kokous äänesti aluksi Saamelaiskäräjien hallituksen ja varajäsen Matti Aikion esitysten välillä. Hallitus esitti, että täyskokous ratkaisee uudelleen totuus- ja sovintokomission komissaarien nimittämistä koskevan asian, asiassa ilmenneiden uusien tietojen pohjalta sekä päättää mahdollisista muista jatkotoimista. Saamelaiskäräjien aiemmassa päätöksessään esittämää taukoa ei ollut mahdollista laittaa täytäntöön sillä tavoin kuin täyskokous päätti elokuussa. Hallituksen esitys voitti äänestyksen äänin 11-7 (1 tyhjä ääni).

Seuraavaksi kokous eteni neuvottelujen jälkeen komissaarien valintaan. Pohjoissaamen kieltä ja kulttuuria edustavan komissaarin osalta kokous äänesti Anni-Siiri Länsmanin ja Anne Nuorgamin välillä. Länsman valittiin komissaariksi äänin 10-4 (2 tyhjää ääntä). Inarinsaamen kieltä ja kulttuuria edustavan komissaarin osalta kokous äänesti Juha Lassilan ja Heikki Palton välillä. Lassila ja Paltto saivat molemmat 6 ääntä (4 tyhjää ääntä). Paltto valittiin komissaariksi arvonnan tuloksena. Saamelaiskäräjälain 18 §:n mukaan vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Saamelaiskäräjien jäsenet Ulla-Maarit Magga ja Tauno Ljetoff suorittavat arvontaa.

Saamelaiskäräjien hallitus palautti saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle, koska täyskokouksella ei ollut päätöstä tehtäessä tietoa siitä, että työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistä ja työ tältä osin päättyy. Saamelaiskäräjien kokous päätti edellisessä kokouksessa 9.8.2022 siirtää komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa totuus- ja sovintoprosessin jatkon osalta erätauon.

Hallitus varasi mahdollisuuden saamelaisyhdistyksille ja yksityisille saamelaisille henkilöille tulla kuulluksi ja kertoa näkemyksensä Saamelaiskäräjille totuus- ja sovintokomission työn jatkon suhteen. Määräaikaan mennessä Saamelaiskäräjille toimitettiin yhteensä 32 kannanottoa. Kannanotot olivat nähtävillä kokouksessa.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron komissaarin tehtävistä 25.5.2022 lukien. 

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Kalle Varis
Lakimiessihteeri
050 384 7040
kalle.varis@samediggi.fi