Sämitigge valjij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio komissaarin Anni-Siiri Länsman já Heikki Paltto

Sämitige čuákkim valjij 30.9.2022 sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio jesânin ađai komissaarin ollâopâttâhlehtor, Oulu ollâopâttuv Giellagas-instituut jođetteijee Anni-Siiri Länsman já puásuiulmuu, irâtteijee Heikki Paltto.

Sämitige čuákkim kuulâi, ovdil ko toovâi miärádâs, statâčällee Henrik Haapajärvi. Čuákkim jienâstij aalgâst Sämitige stiivrâ já värijeessân Matti Aikio iävtuttâsâi kooskâst. Stivrâ iävtuttij, ete tievâsčuákkim čuávdá uđđâsist tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio komissaarij noomâtmân kyeskee ääši, ko ääšist láá tiettum uđđâ tiäđuh, sehe meerrid eres máhđulijn jotkâtooimâin. Sämitige oovdeb miärádâsâst iävtuttâm puudâ ij lamaš máhđulâš olášuttiđ nuuvt ko olesčuákkim meridij porgemáánust. Stiivrâ iävtuttâs vuoitij jienâstem jienâiguin 11-7 (1 kuárus jienâ).

Čuávuvâžžân čuákkim ovdánij ráđádâlmij maŋa komissaarij valjiimân. Orjâlâškielâ já -kulttuur ovdâsteijee komissaar uásild čuákkim jienâstij Anni-Siiri Länsman já Anne Nuorgâm kooskâst. Länsman väljejui komissaarin jienâiguin 10-4 (2 kuárus jienâ). Anarâškielâ já -kulttuur ovdâsteijee komissaar uásild čuákkim jienâstij Juha Lassila já Heikki Paltto kooskâst. Lassila já Paltto kuohtuuh uážžoin 6 jienâ (4 kuárus jienâ). Paltto väljejui komissaarin vuárbum puáđusin. Sämitiggelaavâ 18 ceehi mield vaaljâin annoo väljejum tot, kote uážžu enâmustáá jienâid. Jis jienah maneh táásá, te vyerbi čuávdá

Sämitige jesâneh Ulla-Maarit Magga já Tauno Ljetoff olášuttev vuárbádem.

Sämitige stivrâ macâttij sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio tile já jotkâtooimâid uđđâsist čuávdimnáál tievâsčuákkimân, tastko tievâsčuákkimist ij lamaš miärádâs tovâdijn tiätu tast, ete pargo koskâldittem ij lah máhđulâš nuuvt, ete komissio já ton pargeeh iä luovâsmittuuččii pargostis já pargo návt nuvâččij. Sämitige čuákkim meridij oovdeb čuákkimist 9.8.2022 sirdeđ komissaarij valjim ovdâskulij já väldiđ tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees joođhâ iähtun puudâ.

Stivrâ väridij sämiservijd já ovtâskâs sämmilâš ulmuid máhđulâšvuođâ šoddâđ kuulluđ já muštâliđ jieijâs uáivilis Sämitiigán tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio pargo juátkim háárán. Meriääigi räi Sämitiigán toimâttii ohtsis 32 uáivilid. Uáivileh lijjii uáinimnáál Sämitige čuákkimist.

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttui Staatârääđi tooimâst 28. roovvâdmáánu 2021. Asâttem maŋa komissio lii toimâm jiešráđálávt já sorjohánnáá. Vyesimáánust 2022 kuohtuuh Sämitige iävtuttem komissaareh Miina Seurujärvi sehe Heikki J. Hyvärinen pivdijn luovâsmittem komissaar pargostis staatârääđist. Staatârääđi mieđettij iäru Seurujäärvin já Hyvärisâžân komissaar pargoost 25.5.2022 rääjist.

Luuvâ tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio mandaat tääbbin.

Lasetiäđuh:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Kalle Varis
Lahâčällee
050 384 7040
kalle.varis@samediggi.fi