Kåčč sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩiʹžže 12.10.2022 

Pueʹtted tiõrvân ǩeʹnnvânji Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩiʹžže!   

Äiʹǧǧ: seärad 12.10.2022 čiâss 18-19

Päiʹǩǩ: Microsoft Teams, liŋkk puärrsijeäʹǩǩiʹžže

Podd riâžžât ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams -såbbren. Poodd aalǥâst čuäjtõõlât haʹŋǩǩõõzz, tõn tuâjjlaid da ääiʹjpoddsaž aaʹššid haʹŋǩǩõõzzâst. Tõn mâŋŋa juâkkõõđât ǩiõllpuõđlaž puärrsijeäʹǩǩääid.  

Tuäivvap, što vueiʹtlva mäŋggaz peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poodd õhttvuõʹtte piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku tâʹl õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Karttnallšem vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa! 

Lââʹssteâđ: 

Hanna Helander, projeʹkttjååʹđteei  
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 7012 094 

Arla Magga, projeʹkttkoordinaattor 
arla.magga@samediggi.fi 
040 6875 989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/