Energiakriisâ já puovtâdâskoloi lasanem vaigutteh čuuvtij sämmilii puásuituálun

Sämitigge teeivâi eennâm- já meccituáluministeriö kansliahoovdâ Husu-Kallio koskoho 28.9.2022 Helsigist. Teivâm fáddán lâi energiakriisâ já inflaatio vaikuttâsah sämmilii puásuituálun. Puásuituálu kuáhtám koloi lasanem aasât iäláttâs hárjutteijeid eromâš hästee ekonomâlii tilán.

Puásuituálu puovtâdâskoloid lii lasettâm iärásij juávhust šleeđgâ, puáldimamnâsij já uástufuođâr hoodij eromâš stuorrâ tivrum. Lasanem koloh tiäduttuvvojeh eromâšávt sämmilij päikkikuávlu palgâsijn, main puásuituálu vuáđuduvá poccui oovtmanolii kuáđutmân já kooskah láá kuheh.

– Puásui-iäláttâs ij lah vala tuoibâm ovdebij spiekâstâstaalvij tovâttem ekonomâlijn táápuin já tääl mij lep vuod uđđâ kriisâ oovdâst. Puáhtá anneeđ, ete puásuituálu puovtâdâskoloi lasanem uáivild puásuituálleid eromâš stuorrâ ekonomâlijd táápuid já joba meerridmijd joskâđ puásui-iäláttâs, iätá Sämitige 2. värisaavâjođetteijee Leo Aikio.

Sämitigge ana tehálâžžân tom, ete eennâm- já meccituáluministeriöst seelvâtškyetih tállân, ete maht pyehtih puáttee täälvi čuosâttiđ torjuu eromâšávt sämmilii puásuituálun olmâ ääigi. Tiileest, mast puásuituállei ekonomâlâš vääri lii kevttum loopân jo ovdebij taalvij ääigi, te sajanmáávsuh, moh máksojeh maajeeldkietân, iä innig kááju taid puásuituálleid, kiäh tuođâi kärttih smiettâđ iäláttâs joskâm, ko tot pyevtit ekonomâlii táápu.

– Mun lam tuođâi huolâstum sämmilii puásuituálu puátteevuođâst. Lasanem puovtâdâskoloid iä paste tuárvi kompensistiđ aaleedmáin poccuupiärgu hade, peic toorjâtooimah annojeh meid staatâst,  vâi pastep turviđ iäláttâs jotkum, juátká Aikio.

Uáiviminister Marin haldâttâs ohtân ulmen lii ovdediđ puásuituálu ovdánem kyeditteijee, kilelis já kulttuurlávt mávsulii iäláttâssân. Puásuituálust lii tehálâš rooli eromâšávt tavemuu Suomâ purrâmuštorvolâšvuođâ uáinust já iäláttâs kalga tarkkuđ já anneeđ áárvust meid Suomâ huolâttâsvisesvuotân vaikutteijee tahhen, eromâšávt tááláá maailmpooliitlii tiileest.

Tuáváášmuštottemčaalâ energiakriisâ já koloi lasanem vaikuttâsâin sämmilii puásuituálun (suomâkielân)

Lasetiäđuh:

Leo Aikio
II värisaavâjođetteijee
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
iäláttâs- já pirâslahâčällee
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi