Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan 12.10.2022 

Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäopetuksen vanhempainiltaan!   

Aika: keskiviikko 12.10.2022 klo 18–19  

Paikka: Microsoft Teams, linkki vanhempainiltaan

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams -kokouksena. Tilaisuuden alussa esitellään lyhyesti hanke, sen työntekijät ja ajankohtaiset asiat hankkeessa. Sen jälkeen jakaannutaan kielikohtaisiin vanhempainiltoihin.  

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tilaisuuteen. Mikäli tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ole yhteydessä hanketyöntekijöihin. Kuvalliset ohjeet ohjelman käyttöön

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa! 

Lisätietoja: 

Hanna Helander, projektipäällikkö  
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 7012 094 

Arla Magga, projektikoordinaattori 
arla.magga@samediggi.fi 
040 6875 989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/

Energiakriisillä ja tuotantokustannusten nousulla on suuret vaikutukset saamelaiselle poronhoidolle

Saamelaiskäräjät tapasi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Husu-Kallion keskiviikkona 28.9.2022 Helsingissä. Tapaamisen aiheena oli energiakriisin ja inflaation vaikutukset saamelaiseen poronhoitoon. Porotalouden kohtaama kustannusten nousu asettaa elinkeinon harjoittajat erittäin haastavaan taloudelliseen tilanteeseen.

Porotalouden tuotantokustannuksia on nostanut mm. sähkön, polttoaineiden ja ostorehun hintojen valtava nousu. Kohonneet kustannukset korostuvat erityisesti saamelaisten kotiseutualueen paliskunnissa, joissa poronhoito perustuu porojen jatkuvaan paimennukseen ja välimatkat ovat pitkiä.

– Poroelinkeino ei ole vielä toipunut edellisten poikkeustalvien aiheuttamista taloudellisista tappioista ja nyt olemme jälleen uuden kriisin edessä. Porotalouden tuotantokustannusten nousun voidaan ennakoida tarkoittavan saamelaiselle poronhoitajille erittäin suuria taloudellisia tappioita ja jopa päätöksiä poroelinkeinon lopettamisesta, sanoo Saamelaiskäräjien 2. varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä sitä, että maa- ja metsätalousministeriössä ryhdytään välittömästi selvittämään, miten erityisesti saamelaiselle poronhoidolle pystyttään tulevana talvena kohdentamaan tukea oikea-aikaisesti. Tilanteessa, jossa poronhoitajien taloudellinen puskuri on käytetty loppuun jo edellisinä talvina, takautuvasti maksettavat korvaukset eivät enää pelasta niitä poronhoitajia, jotka aidosti joutuvat harkitsemaan elinkeinon lopettamista sen tuottaessa taloudellisia tappioita.

– Olen hyvin huolissani saamelaisen poronhoidon tulevaisuudesta. Nousseita tuotantokustannuksia ei pystytä riittävällä tavalla kompensoimaan nostamalla poronlihan hintaa, vaan tukitoimenpiteitä tarvitaan myös valtiolta, jotta elinkeinon jatkuvuus pystytään turvaamaan, jatkaa Aikio.

Pääministeri Marinin hallituksen yhtenä tavoitteena on edistää porotalouden kehittymistä kannattavana, kestävänä ja kulttuurisesti merkittävänä elinkeinona. Poronhoidolla on tärkeä rooli erityisesti pohjoisen Suomen ruokaturvallisuuden näkökulmasta ja elinkeinoa tulee tarkastella ja arvostaa myös merkittävänä Suomen huoltovarmuuteen vaikuttavana tekijänä, erityisesti nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Taustamuistio energiakriisin ja kustannusten nousun vaikutuksista saamelaiseen poronhoitoon.

Lisätietoja:

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä korkeakouluopiskelijoille

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä (á 300 – 1000 €), jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. Hakijoilta pyydetään erityisiä perusteluja stipendin saamiseksi. Perusteluina voivat olla mm. opinnäytetyön valmistamiseen liittyvät erityiset menot tai kotipaikkakunnan ja opiskelupaikkakunnan pitkästä välimatkasta aiheutuvat matkustuskustannukset.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan perjantaihin 21.10.2022 klo 16 mennessä sähköisesti osoitteeseen info@samediggi.fi . Hakemukseen tulee liittää kopio opintorekisteriotteesta.

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Inarissa 26.9.2022

Saamelaiskäräjät/ koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tulokset – kiitos osallistujille

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin 14.-15.9.2022 Inarissa. Tapahtumassa nähtiin 17 esitystä kolmella saamen kielellä. Järjestäjät kiittävät järjestelyihin osallistuneita, tuomareita ja juontajia sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

Tapahtumassa oli kolme lajia: musiikki, runous sekä kirjallinen runous ja musiikki. Tapahtumassa oli myös kolme ikäluokkaa: alle 10-vuotiaat, alle 16-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat. Jokaisesta lajista ja sarjasta palkittiin tuomariston valitsemat esitykset. Valitettavasti kirjallisten teosten tuloksia ei pystytty vielä julkistamaan ja tiedotamme tuloksista mahdollisimman pian.

Palkittujen esitysten tekijät pääsevät sijoituksensa mukaan valitsemaan 50–200 euron palkkion Duodji Shopista tai Siida Shopista. Järjestäjät ovat yhteydessä palkittuihin ensi viikon aikana.

 

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkitut esitykset

Alle 10-vuotiaat

Musiikki

  1. Suga suga su Utsjoelta
  2. Vulge go ohcat Karigasniemeltä
  3. Árvedávgi Karigasniemeltä

Runous

Soorkõõzz tueʹlesveärr Sevettijärveltä

 

Alle 16-vuotiaat

Musiikki

  1. Goaskinvieljja ja Vuolgge mu mielde Bassivárrái Ivalosta
  2. Mii tät lij? Sevettijärveltä
  3. Dovdameahtumii Utsjoelta

Kunniamaininnat

Čáži lávlla, Mikkel Korhonen Rovaniemeltä

Vuoibme-luohti Vuotsosta

Runous

  1. Äigi lii kullum , Emma Gahmberg Ivalosta
  2. Guovssahasaid lávlu Hetasta
  3. Mu ruoktu lea mu váimmus Karesuvannosta

Kunniamaininta Eanodaga rievssahat Hetasta

 

16-20-vuotiaat

Musiikki

Sealggát Beaivvášii – Ado (sámegielat cover), Jesse Ruokolainen Utsjoelta

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Petter Morottaja, Aimo Aikio ja Janita Känsälä taidetapahtuman tuomareiksi

Kirjailija Petter Morottaja, muusikko Aimo Aikio ja laulaja Janita Känsälä toimivat Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina 15.9.2022. Tapahtumassa esiintyy Ailu Valle.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa odotetaan 350 lasta ja -nuorta ympäri maan ja tapahtumassa nähdään 18 esitystä. Lisäksi taidetapahtumaan odotetaan seuraajia Youtube-striimiin, minkä linkkiä jaetaan taidetapahtuman sosiaalisessa mediassa.

Tapahtuma juonnetaan kolmella saamen kielellä. Tapahtuman juontavat inarinsaameksi Ainomaija Mäenpää, koltansaameksi Johannes Porsanger ja pohjoissaameksi Xia Torikka.

 

Ohjelma torstai 15.9.2022

10.00 Taidetapahtuma alkaa
12–13.30 Ruokailu, raati kokoontuu
14.00 Konsertti
15.30 Kotiinlähtö

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Kaksi lasta pelaa muistipeliä pöydällä.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipulaan saadaan pientä helpotusta syksyn aikana 

Saamelaiskäräjien Saamen kielen toimistossa työskentelee tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen materiaalityöntekijää, toukokuussa aloittanut Anni Saara Aikio ja heinäkuussa aloittanut Onneli Sieppi. Molemmat ovat varhaiskasvatuksen opettajia ja työskennelleet saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. 

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi suurista haasteista on edelleen materiaalipula. Puutetta on kaikesta materiaalista; kirjoista, lautapeleistä, musiikista, pedagogisesta opettajien materiaaleista, ammattikirjallisuudesta ja leluista. Saamelaisen varhaiskasvatuksen työntekijät ovat todella taitavia soveltamaan, kääntämään ja valmistamaan itse materiaalia, mutta käyttövalmista ja saamelaisen pedagogiikan pohjalta tehtyä materiaalia kaivataan jatkuvasti. 

Tilanteeseen saadaan pientä helpotusta kuluvan syksyn aikana. Materiaalia tuotetaan sekä painettuina kirjoina, kortteina ja peleinä että digimuodossa. Projekteja on käynnissä useita ja osa on jo valmistunutkin, kun painosta on tullut kolmikielinen Perhe- muistipeli ja Kuáti.fi- materiaalipankkiin on ladattu 10 uutta värityskuvaa, joissa saamelainen kulttuuri on keskiössä. Lisäksi aiemmin aloitettu Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä valmistettu laaja tunnekasvatusmateriaali, Värinauttien mörkökirja tunteista – Opettajan opas on valmistunut.  

– Olen todella iloinen, että saamme uutta materiaalia saamelaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsille on tärkeää nähdä, että me ja meidän kulttuurimme on peleissä, kirjoissa ja värityskuvissa läsnä. Kun pelaamme suomalaista muistipeliä perheestä, löydämme isän, äidin, serkun, sisarukset ja isovanhemmat, mutta saamelaisessa pelissä meillä on lisäksi kummit, kummisiskot ja -veljet ja tätien ja setien puolisot, ja toki tätejä ja setiäkin on moninkertainen määrä suomalaiseen peliin nähden. Kuvissa äidin nuorempi sisko kutoo pauloja, osalla on saamenpuvut, joillain karvalakit. Hahmot ovat kalassa, hillastamassa ja kummiveljellä on vasa sylissään. Nämä voivat kuulostaa pieniltä asioilta, mutta ovat oikeasti isoja ja tärkeitä. Värityskuvissa meillä taas on esimerkiksi pyörätuolissa istuva lapsi. Tällaista representaatiota saamelaislapset näkevät kovin vähän, kertoo kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala.  

– Myös henkilöstölle nämä materiaalit ovat toivottavasti suureksi avuksi. Esimerkiksi Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä tehdyssä materiaalissa meillä on valtava määrä tunteisiin liittyviä sanoja, jotka ovat vähemmän arkikielessä läsnä. Kuáti.fi- sivustolle perustattavaan blogiin puolestaan on tulossa erilaisia artikkeleita saamelaisesta pedagogiista, joilla pystymme hieman korjaamaan ammattikirjallisuuden puutetta, jatkaa Aikio-Siltala. 

Saamen kielen toimistossa tuotettavat materiaalit rahoitetaan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan valtionavustuksesta ja ne jaetaan ilmaiseksi saamenkielisiin varhaiskasvatusyksiköihin ja saamenkieliseen esiopetukseen. Materiaalia voi tilata omaan yksikköön toistaiseksi sähköpostitse kielipesäohjaajalta. 

Lisätietoja:  

Niina Aikio-Siltala 
ma. kielipesäohjaaja 
010 839 3115 / 040 487 5414 
niina.aikio-siltala@samediggi.fi 

Anni Saara Aikio 
ma. materiaalisuunnittelija 
010 839 3132 / 040 610 9773 
anni-saara.aikio@samediggi.fi 

Onneli Sieppi  
ma. materiaalisuunnittelija 
010 839 3132 / 040 610 9773 
onneli.sieppi@samediggi.fi 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi henkilöstöpäällikön määräaikaisen tehtävän

Työ alkaisi 3.10.2022 ja kestäisi 31.3.2023 saakka. Saamelaiskäräjät tulee tämän määräaikaisen virkasuhteen aikana julistamaan henkilöstöpäällikön vakinaisen viran haettavaksi maaliskuussa 2023, joten tehtävästä kiinnostuneelle määräaikaisuus olisi hyvä mahdollisuus hakeutua vakituiseen virkasuhteeseen.

Saamelaiskäräjät on noin 75 työntekijän organisaatio, jonka työntekijät toimivat monipuolisesti erilaisissa tehtävissä ja eri vastuualueilla. Saamelaiskäräjät on yksi saamelaisalueen merkittävistä työnantajista. Saamelaiskäräjien työntekijöiden päätoimipaikkana on Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inarissa, mutta työntekijät työskentelevät laajasti eri puolilla Suomea ja saamelaisalueella.

Henkilöstöpäällikön tehtävänä on vastata Saamelaiskäräjillä kaikista palvelussuhteen aikaisista henkilöstöhallinnon prosesseista rekrytoinnista aina työsuhteen päättymiseen saakka. Henkilöstöpäällikkö tukee koko henkilöstöä kaikissa palvelussuhteeseen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, vastaa henkilöstöstrategian ja -ohjeiden sekä päätösten laatimisesta ja toimeenpanosta. Henkilöstöpäällikkö toimii esihenkilöiden työparina, erityisesti vastuullaan henkilöstöhallintoon, työhyvinvointiin ja työnantajapolitiikkaan liittyvät asiat. Lisäksi henkilöstöpäällikkö toimii palkkahallinnon ja työterveyshuollon yhteyshenkilönä. Henkilöstöpäällikkö toimii yleisessä toimistossa hallintopäällikön alaisuudessa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa laaja saamelaiskulttuurin tuntemus, työkokemus henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin kehittämisestä, tietämys käytännön palvelussuhdeasioista, erityisestä virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuksen soveltamisesta sekä hyvät neuvottelu-, tiimityöskentely- ja viestintätaidot. Lisäksi eduksi katsotaan yhteistyötä rakentava ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa sekä kyky käsitellä useita erilaisia tehtäviä vastuullisesti kovassakin paineessa.

Henkilöstöpäällikön palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/I mukaisesti (peruspalkka 2885,14 €). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisalueella työskenneltäessä sekä työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 28.9.2022 mennessä https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ec6badc1

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 040 726 2688 tai pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 7.9.2022
Saamelaiskäräjät

Niina Siivikko aloittaa Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajana

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajana aloittaa Niina Siivikko. Tehtävää aiemmin hoitanut Laura Olsén-Ljetoff on valittu Saamelaiskäräjien elinkeinosihteerin virkaan.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko ja elinkeinosihteeri Laura Olsén-Ljetoff.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajaksi on nimitetty 7.9.2022 alkaen filosofian maisteri Niina Siivikko. Saamelaiskäräjät julisti puheenjohtajan avustajan tehtävän haettavaksi kesäkuussa. Määräaikaan mennessä tehtävään tuli kaksi hakemusta.

Hallintopäällikkö nimitti puheenjohtajan avustajan Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 b § mukaisesti. Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajan työtehtäviin kuuluu avustaa puheenjohtajaa hänelle tarkoitetuissa tehtävissä. Avustaja valmistelee ja esittelee tarvittaessa hallituksen, käräjien ja lautakuntien kokouksessa toimialaansa kuuluvia asioita sekä toimeenpanee niiden päätökset.

– Olen alkujaan Ivalosta lähtöisin oleva saamelainen väitöskirjatutkija, vaikkakin viime vuosina ovat erilaiset ihmisoikeuksien parissa olleet työtehtävät vieneet valtaosan ajastani, Siivikko kertoo.

Siivikko on aiemmin toiminut erilaisten projektien koordinoijana muun muassa YK-liitolle, sekä toiminut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä oikeusministeriön työryhmissä erityisesti sateenkaarinuorten tilanteeseen liittyen. Siivikko on myös Ihmisoikeusliiton johtokunnan jäsen.

– Olen todella iloinen siitä, että pääsen työskentelemään Saamelaiskäräjille! Se on saamelaisena sekä suuri kunnia että etuoikeus, ja olen todella innostunut tästä haasteesta, etenkin, kun en aiemmin ole Saamelaiskäräjillä työskennellyt. Lisäksi olen valtavan kiitollinen siitä, että työn myötä pääsen viettämään enemmän aikaa pohjoisessa perheen ja ystävien luona. Pääsen myös käyttämään saamea, joka Turussa asuessa on jatkuvasti hiipumassa, Siivikko sanoo.

Siivikko toimii puheenjohtajan avustajana toimikauden 2020–2023 loppuun saakka.

Laura Olsén-Ljetoff Saamelaiskäräjien elinkeinosihteeriksi

Puheenjohtajan avustajana aiemmin toiminut Laura Olsén-Ljetoff on aloittanut Saamelaiskäräjien elinkeinosihteerinä 1.8.2022. Saamelaiskäräjien hallitus valitsi Olsén-Ljetoffin elinkeinosihteerin virkaan kokouksessaan 4/2022 (10.5.2022). Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme hakemusta.

Yhteystiedot:

Niina Siivikko
Puheenjohtajan avustaja
puh. 010 839 3164 / 040 584 0697
niina.siivikko@samediggi.fi

Laura Olsén-Ljetoff
Elinkeinosihteeri
puh. 010 839 3123 / 040 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien hallitus palauttaa totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessa 31.8.2022 palauttaa saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle. Täyskokouksella ei ollut päätöstä tehtäessä tietoa siitä, että työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistä ja työ tältä osin päättyy.  Hallitus päätti lisäksi kuulla kirjallisesti saamelaisyhdistyksiä ja yksittäisiä saamelaisia asiassa. 

Hallitus totesi, ettei Saamelaiskäräjien kokouksen päätös siirtää totuus- ja sovintokomission komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa prosessin jatkon osalta erätauko ole kaikilta osin täytäntöönpantavissa. Totuus- ja sovintokomission työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistään ja työ tältä osin päättyy. 

Tämä tieto ei ole ollut Saamelaiskäräjien täyskokouksen käytettävissä päätöstä tehtäessä ja tästä syystä hallitus päätti palauttaa asian Saamelaiskäräjien täyskokoukselle uudelleen ratkaistavaksi. Saamelaiskäräjien hallitus alkaa valmistelemaan syyskuun lopussa pidettävää ylimääräistä täyskokousta totuus- ja sovintokomission työhön liittyen. 

Hallitus tukee Kolttien kyläkokouksen toivetta jatkaa prosessia kolttasaamelaisten osalta. Hallitus toivoo, että totuus- ja sovintokomission työtä edistetään kolttasaamelaisten osalta Saamelaiskäräjien täyskokouksen päätöksestä huolimatta. 

Hallitus pyytää kirjallisia kommentteja  

Saamelaiskäräjien hallitus kannustaa saamelaisyhdistyksiä ja yksittäisiä saamelaisia antamaan kirjallisia kommentteja saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteeseen sekä uusien komissaarien valintaan liittyen. 

Kommentit voi lähettää saamelaiskäräjien kirjaamoon 19.9.2022 klo 16 mennessä sähköpostitse info@samediggi.fi tai postitse osoitteeseen Saamelaiskäräjät, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari. 

Saamelaiskäräjien kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi