Inarisaamen taivutusoppi lea almmuhuvvon

INARISAAMEN TAIVUTUSOPPI govve anárašgiela sojahanhámiid ráhkadeami systemáhtalaččat, muhto nu, ahte daid lea álki lohkat.

Girjjis govviduvvo anárašgiela jietnadeamit ja jietnadanrávvagat, njuolggadusvuloš jietnadannuppástusat ja sojahanhámiid hábmennjuolggadusat. Girjjis leat olu ovdamearkkat mat govvidit njuolggadusaid.

Lassin girjjis ovdanbuktojuvvojit sojakeahtes sátneluohkát ja daid dábáleamos sánit. Sojahanoahpa maŋŋá girjjis lea oanehis bihttá anárašgiela cealkkaoahpalaš iešvugiin. Girji heive doarjjan anárašgiela giellaoahpuide sihke oahppomateriálan ja gáldun buohkaide geat barget gielain, ovdamearkka dihte oahpaheaddjit, doaimmaheaddjit ja dutkit.

Girji lea oastin láhkai Sámedikki oahppomateriála neahttagávppis: https://www.samediggi.fi/tuote/inarinsaamen-taivutusoppi/