Sämitigge sirdá komissaarij valjim ovdâskulij

Sämitigge meridij pajemiärálii olesčuákkimist majebaargâ 9.8.2022 sirdeđ tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio komissaarij valjim ovdâskulij já väldiđ tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees joođhâ iähtun puudâ. Puudâ ääigi selvâtteh ráávhust, moinnaalijn proosees pyehtih juátkiđ já juátkih meiddei tom selvâttem, maid sämmilâš siärvádâh ääšišt juurdâš. 

Sämitige čuákkim jienâstij stiivrâ iävtuttâs já värijeessân Matti Aikio iävtuttâs kooskâst. Aikio iävtuttâs komissaarij valjim sirdemist ovdâskulij vuoitij jienâiguin 10-9. Stiivrâ iävtuttâs olesčuákkimân lâi, ete olesčuákkim noomât kyehti uđđâ komissaar, main nubbe oovdâst anarâškielâ kielâjuávhu já nubbe tavesämikielâ kielâjuávhu sehe meerrid táárbu mield eres tooimâin proosees joođhâ tááhust. 

Sämitigge meridij oovdeb čuákkimist kesimáánust 2022 tuárjuđ tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio juátkim. Čuákkim kuulâi ovdil ko toovâi miärádâs äššitobdein Sämmilij psykososiaallii torjuu ohtâduv hoovdâ Heidi Eriksen, vittâ sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio algâ aalgâst nomâttum jeessân sehe oovtâ komissio čäällimkode vuávájeijee. 

– Mij kolgâp olesčuákkim linjim mield seelvâtškyettiđ čieŋŋâlubboht uáinuid sämisiärváduvâst sehe tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees joođhâst. Jesânijn pajanii huámášumeh komissaarmuulsâiävtui meereest sehe proosees ovdedem iävtuin, ko iävtuttâs sämitiggelaavâst ij lah ovdánâm vala ovdâskode kieđâvušmân, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.  

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttui Staatârääđi tooimâst 28. roovvâdmáánu 2021. Asâttem maŋa komissio lii toimâm jiešráđálávt já sorjohánnáá. Vyesimáánust 2022 kuohtuuh Sämitige iävtuttem komissaareh Miina Seurujärvi sehe Heikki J. Hyvärinen pivdijn luovâsmittem komissaar pargostis staatârääđist. Staatârääđi mieđettij iäru Seurujäärvin já Hyvärisâžân komissaar pargoost 25.5.2022 rääjist. 

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio 

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees ulmen lii tubdâstiđ já árvuštâllâđ historjálii já tááláá olgoštem, mieldi luhâmáin staatâ suddâluttempolitiik, sehe vuoigâdvuođâi luávkkámijd, selvâttiđ maht taah vaigutteh sämmiláid já sii siärvádâhân tááláá tiileest já iävtuttiđ, ete maht puávtáččii ovdediđ ohtâvuođâ sämmilij já Suomâ staatâ kooskâst sehe sämmilij juávhust. 

Tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio jesâneh láá vijđes luáttámuš navdâšeijee ulmuuh sämmilij já syemmilii ohtsâškoddeest. Jesâneh láá sorjomettum iäge oovdâst tom pele, mii lii sii iävtuttâm tâi sii valjim. Komissio noomâtmist váldojeh täsipiälásávt huámmášumán jieškote-uv sämikielâjuávhuh. Komissio noomâtmist viggeh väldiđ huámmášumán suhâpeelij täsipiälásâš ovdâstus. 

Luuvâ tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio mandaat tääbbin. 

Lasetiäđuh: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saavâjođetteijee 
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi