Saamelaiskäräjät siirtää komissaarien valintaa eteenpäin

Saamelaiskäräjät päätti ylimääräisessä täyskokouksessa tiistaina 9.8.2022 siirtää totuus- ja sovintokomission komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa totuus- ja sovintoprosessin jatkon osalta erätauon. Tauon aikana selvitetään rauhassa, millä tavoin prosessia voidaan jatkaa ja jatketaan myös sen selvittämistä, mitä saamelainen yhteisö asiasta ajattelee.

Saamelaiskäräjien kokous äänesti hallituksen esityksen ja varajäsen Matti Aikion esityksen välillä. Aikion esitys komissaarien valinnan siirtämisestä eteenpäin voitti äänin 10-9. Hallituksen esitys täyskokoukselle oli, että kokous nimeää kaksi uutta komissaaria, joista toinen edustaa inarinsaamen kieliryhmää ja toinen pohjoissaamen kieliryhmää sekä päättää tarvittaessa muista toimenpiteistä prosessin jatkoa ajatellen.

Saamelaiskäräjät päätti edellisessä kokouksessa kesäkuussa 2022 tukea totuus- ja sovintokomission jatkamista. Kokous kuuli ennen päätöksentekoa asiantuntijoina Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikön johtaja Heidi Erikseniä, viittä saamelaisten totuus- ja sovintokomission alun perin nimettyä jäsentä sekä yhtä komission sihteeristön suunnittelijaa.

– Meidän täytyy täyskokouksen linjan mukaisesti lähteä selvittämään syvemmin näkökulmia saamelaisesta yhteiskunnasta sekä totuus- ja sovintoprosessin jatkosta. Jäsenistöstä nousi esille huomioita komissaarivaihtoehtojen määrästä sekä prosessin edistämisen edellytyksistä, kun esitys saamelaiskäräjälaista ei ole edennyt vielä eduskunnan käsittelyyn, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Seurujärvelle ja Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien.  

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Totuus- ja sovintokomission jäsenet ovat laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät. Komission nimittämisessä pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

GOLLEGIELLA – Pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto jaetaan syksyllä 2022

GOLLEGIELLA – pohjoismainen saamen kielipalkinto jaetaan 10. kerran syksyllä 2022 saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien tapaamisessa, joka järjestetään myöhäissyksyllä 2022 Ruotsissa. Palkinto myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä saamen kielten edistämisestä.

Gollegiella palkinnon ovat perustaneet saamelaisasioista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa vastaavat ministerit ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajat. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Kielipalkinnon tavoite
Kielipalkinnon tavoitteena on myötävaikuttaa saamen kielten edistämiseen, kehittämiseen tai säilymiseen Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä.

Kuka voi saada palkinnon?
Kielipalkinto myönnetään yksityishenkilöille, ryhmille tai yhteisöille (ml. yhdistys, laitos), jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielten edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilymiseksi. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi kirjallisista, suullisista tai muista ansioista, jotka sijoittuvat hyvin laajalti eri toimialueille. Palkinto voidaan jakaa kahden palkinnonsaajan kesken.

Ilmoita oma ehdokkaasi!
Yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä voi tehdä oman ehdotuksensa vuoden 2022 palkinnon saajasta. Ehdotus palkinnon saajaksi ja korkeintaan 1-2 sivun kirjallinen perustelu tulee toimittaa viimeistään 07.08.2022 osoitteeseen:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lisätietoja antaa:
Anita Kitok arviointikomitean sihteeri
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi – ohjelma julkaistu

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi ilmoittautua 1.8.-26.8.2022 välisenä aikana Webropol -ohjelman kautta (linkit alla). Huomioithan, että osallistuminen verkkotapahtumaan sekä esiintyminen ja kirjallisen teoksen toimittaminen ilmoitetaan eri lomakkeilla. Kaikkien osallistujien tulee täyttää yleinen ilmoittautumislomake – myös niiden, jotka eivät osallistu tapahtumaan esityksellä tai kirjallisella teoksella.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään syksyllä 14.-15.9.2022 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Tapahtuman lajeina ovat musiikki ja runous. Lajeihin osallistutaan joko lavaesityksin tai toimittamalla itse tehty, sävelletty tai kirjoitettu musiikkikappale tai runo. Musiikki- ja runoesitykset ja kirjalliset tuotokset arvostellaan erikseen omissa ikäsarjoissaan.

Saamelaiskäräjät kustantaa osallistujien matkat ja tarvittaessa majoituksen.

 

Linkki koulujen ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86
Linkki esitysten ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7
Kirjallisten teosten toimittaminen: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Ohjelma:

Keskiviikko 14.9.

14 Soundcheck ohjelman mukaan
Ilmoittautuminen
15-18.30 Ruokailu ja työpajat
19 Majoittuminen
20 Iltapala

Torstai 15.9.

8-9 Aamupala
9.30-12 Taidetapahtuma alkaa
12-13.30 Ruokailu, raati kokoontuu
14.30 Konsertti
15.30 Kotiinlähtö

 

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma