Saamelaiskäräjien yleiskokous uusien totuus- ja sovintokomission komissaarien valitsemiseksi järjestetään 9.8.2022