Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 17.6.2022

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 17.6.2022.

Suomi on rikkonut YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta 

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevältä komitea (CERD) antoi ensimmäistä kertaa ratkaisun, jossa todettiin Suomen rikkoneen YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta. Komitea julkisti ratkaisunsa 13. kesäkuuta 2022 saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevassa asiassa. Komitea odottaa Suomen hallitukselta, että se käynnistää kiireellisesti neuvottelut, joissa tarkistettaisiin saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmää koskeva 3 §. 

Todettu loukkaus koskee korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) toimintaa vuoden 2015 saamelaiskäräjävaaleissa. Komitea katsoo, että KHO:n ratkaisut ovat voineet keinotekoisesti muuttaa äänestäjäkunnan kokoonpanoa ja näin vaikuttaa Saamelaiskäräjien mahdollisuuteen aidosti edustaa Saamen kansaa ja sen etuja. 

Siten ne KHO:n ratkaisut, jotka ilman selvää perustetta poikkesivat aiemmin hyväksytystä voimassa olevan lain tulkinnasta, jonka sekä KHO että saamelaiskäräjät olivat omaksuneet, loukkasi valittajien oikeutta Saamen kansan jäseninä kollektiivisesti määrätä saamelaiskäräjien kokoonpanosta ja osallistua julkisten asioiden hoitamiseen yleissopimuksen 5 (c) artiklan suojaamalla tavalla.  

Komitea totesi, että KHO on sisällyttänyt vähintään 53:ssa 93:sta päätöksestään äänestäjiä vaaliluetteloon ”kokonaisarvioinnin perusteella” osoittamatta, että he olisivat täyttäneet yhden saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:ssä säädetyistä objektiivisista kriteereistä. 

Sopimusloukkauksen korjaamiseksi komitea suosittelee, että Suomi käynnistää kiireellisesti aidon neuvottelun saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:n tarkistamiseksi. Neuvottelut tulee käydä sen varmistamiseksi, että saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutta koskevat kriteerit määritellään kunnioittaen saamelaisten oikeutta antaa vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus heidän omaan jäsenyyteensä ja poliittiseen osallistumiseensa liittyvissä asioissa. 

– Odotan Suomen valtion suhtautuvan vakavasti rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean antamaan langettavaan ratkaisuun ja vievän saamelaiskäräjälain uudistamisen nyt maaliin, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean ratkaisu perustuu vuoden 1965 kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen. Yleissopimus kieltää paitsi syrjinnän “rodun” perusteella, myös kaikenlaisen etniseen alkuperään perustuvan tarkoitetun tai tosiasiallisen ihmisoikeuksien loukkaamisen. 

Valittajat valittivat KHO:n 30.9.2015 ja 13.1.2016 antamista päätöksistä, jotka koskivat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä. Valittajat katsoivat, että ottamalla saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakijoita vastoin vaalilautakunnan toteuttamaa lakiin kirjattujen objektiivisten kriteerien arviointia, päätökset ovat etääntyneet saamelaisten omien tapojensa ja perinteidensä pohjalta hyväksymistä kriteereistä ja korvanneet ne korkeimman hallinto-oikeuden “kokonaisharkinnalla”. 

Ulkoministeriön tiedote 14.6.2022  

Komitean ratkaisu 13.6.2022  

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso  
Puheenjohtaja   
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Tervetuloa saamelaisen psykososiaalisen yksikön avajaisiin 16.6.2022 

Saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö järjestää avajaistilaisuuden Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa torstaina 16. kesäkuuta 2022 klo 16.00-20.00.  Juhlaohjelma sisältää tervehdyksiä, yksikön toiminnan esittelyä sekä musiikkiesityksiä. Juhlassa on kahvitarjoilu. Tilaisuus streamataan, linkki tulee saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön some-sivuille. 

Saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö on perustettu tukemaan saamelaisten ja Suomen valtion välistä totuus- ja sovintokomissiotyötä. Yksikkö tarjoaa maksuttomia saamelaiskulttuurin mukaisia ja saamenkielisiä psykososiaalisen tuen palveluita matalla kynnyksellä – neuvoa, tukea ja kriisityötä omalla äidinkielellä (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame ja suomi). Yksikkö tarjoaa apua kaikille Suomessa asuville saamelaisille, riippumatta siitä osallistuuko saamelaisten totuus- ja sovintokomission kuulemisiin.  

Valtakunnallisen palvelupuhelimen numero on 040 663 8882 (arkena klo 8-16), ja se on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville saamelaisille.  

Seuraa yksikön toimintaa Facebookissa (saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö) ja Instagramissa (saamelainen_psykosos_tuki). 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista suunnittelijaa, jonka tehtävänä on toteuttaa saamen kielten käännöstoiminnan ja tulkkauspalveluiden kehittämistä koskeva selvitys- ja kehittämistyö. Tarkoituksena on selvittää saamen kielilain toimeenpanon edellyttämiä käännös- ja tulkkausresursseja ja eri toimijoiden tarpeita ja suunnitelmia liittyen käännös- ja tulkkauspalveluihin. Työ alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaisten kielellisten oikeuksien, käännös- ja tulkkaustoiminnan sekä saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Tehtävässä noudatetaan kahden viikon koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.7.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9087c9e0

Lisätietoja työstä antaa 23.6.2022 saakka kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 010 839 3124 . Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 14.6.2022
Saamelaiskäräjät

Oletko 18–29-vuotias saamelaisnuori ja kiinnostunut elokuvista? Osallistu pohjoismaiseen Northern Script -käsikirjoituskilpailuun omalla äidinkielelläsi!

Northern Script -kilpailun teemana on TEMPTATION. Voit käyttää teemaa kirjaimellisesti, symbolisesti tai tunnenäkökulmasta. Teema voi liittyä myös yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Käsikirjoitus voi perustua omaan elämänkokemukseesi tai se voi olla puhtaasti mielikuvituksesi luomus. Genrelle ei ole rajoituksia.

Käsikirjoituksen enimmäispituus on 10 sivua (fonttina Courier, koko 12). Voit käyttää käsikirjoitusohjelmia, jotka muokkaavat tekstin suoraan käsikirjoitusmuotoon. Esimerkkejä elokuvan käsikirjoituksista löytyy osoitteesta: imsdb.com.

Palkintona on pääsy viikon kestävälle pohjoismaiselle käsikirjoitusleirille Ouluun 14.-20.11.2022, johon siihen sisältyy käsikirjoituspajoja, lyhytelokuvan tekemistä & VIP-liput Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaaleilla.

Osallistu kilpailuun ja lähetä käsikirjoitus 22.8.2022 mennessä osoitteeseen: tarja.porsanger@samediggi.fi.

Sähköpostissa tulee olla seuraavat tiedot:

• Käsikirjoitus pdf-muodossa, kansilehteen vain nimimerkki, ei omaa nimeä.

• Osallistujan tiedot laitetaan sähköpostiin (nimi, nimimerkki, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika)

Lisätietoja: nosi.fi

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma/Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät arvioi totuus- ja sovintokomission tilannetta ja toimintaedellytyksiä huolellisesti

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Kevään 2022 aikana molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit ovat eronneet luottamustoimestaan ja myös komission pääsihteeri on jättänyt tehtävänsä. Saamelaiskäräjillä tilannetta käydään läpi huolella. Asiaa käsiteltiin 8.6.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa, jossa päätettiin myös asian viemisestä päätettäväksi Saamelaiskäräjien kokoukselle.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin Valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti.  Kevään 2022 aikana totuus- ja sovintokomissio on järjestänyt asiantuntijakuulemisia, joihin on kutsuttu myös Saamelaiskäräjien yksittäisiä virkamiehiä kuultavaksi. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio tapasi ensimmäistä kertaa Saamelaiskäräjien hallitusta 9.5.2022 järjestetyssä tapaamisessa. 

Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen ovat pyytäneet vapautusta komissaarin tehtävästään Valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Miina Seurujärvelle ja Heikki J. Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien. Komission pääsihteeri ilmoitti valtioneuvoston kanslialle koeajan purkamisesta Saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteerin virasta 22.5.2022 lähtien.

Komission asettajatahojen, eli Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen sekä Valtioneuvoston kanslian edustajat ovat keskustelleet komissiossa tapahtuneista muutoksista ja jatkotoimista touko-kesäkuussa 2022 neljään otteeseen 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 ja 2.6.2022. Lisäksi komission asettaneet tahot ovat 18.5.2022 kuulleet vallitsevasta tilanteesta kaikkia viittä alun perin komissaareiksi nimettyä henkilöä sekä 25.5.2022 kolmea sihteeristön suunnittelijaa.

– Saamelaiskäräjät suhtautuu tilanteeseen vakavasti. On tarpeen voida muodostaa ensin riittävä tilannekuva tapahtumista ja sen perusteella arvioida, minkälaisia ratkaisuja prosessin jatkaminen vaatii, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Totuus- ja sovintokomission jatkosta päätetään Saamelaiskäräjien kokouksessa

Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli totuus- ja sovintokomission tilanteesta ja jatkotoimista kokouksessaan 8.6.2022. Hallitus päätti kutsua 23.6.2022 pidettävään Saamelaiskäräjien kokoukseen kuultaviksi kaikki viisi totuus- ja sovintokomissioon alun perin nimettyä jäsentä, totuus- ja sovintokomission sihteeristön suunnittelijat, sekä tehtävänsä jättäneen pääsihteerin. Lisäksi Saamelaiskäräjien kokoukseen kutsutaan kuultavaksi saamelaisten psykososiaalisen tuen palveluyksikön hankejohtaja Heidi Eriksen.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti viedä täyskokouksen myös uusien komissaarien valinnan eronneiden komissaarien tilalle ja tarvittaessa päätöksen muista toimenpiteistä prosessin jatkoa ajatellen. Lisäksi hallitus kehottaa puheenjohtajistoa neuvottelemaan prosessin eri osapuolten kanssa toimenpiteistä, joilla varmistetaan prosessin onnistumismahdollisuudet ja toimintaedellytykset. Puheenjohtajisto raportoi täyskokoukselle ajankohtaisen tilanteen.

– Tilanteen ja kokonaiskuvan selventämiseksi näemme tärkeäksi, että Saamelaiskäräjien jäsenille on mahdollisuus kuulla totuus- ja sovintokomission työssä tähän asti mukana olleita henkilöitä sekä myös saamelaisten psykososiaalisen tuen asiantuntijaa. Tämän jälkeen Saamelaiskäräjien jäsenet voivat toivottavasti paremmin arvioida uusien komissaarien nimeämistä ja tarvittavia toimenpiteitä, jatkaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 22.6.2022

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 22.6.2022, klo. 14.00-14.45 etäyhteyksin. Tilaisuudessa käydään läpi mikä tutkinto on ja miten siihen voi valmistautua. Tutkintoon ilmoittautuminen on elokuussa 2022. Infotilaisuudessa tutkinnosta ja työllistymismahdollisuuksista kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja auktorisoitu kääntäjä Tiina Sanila-Aikio. Infotilaisuus on suunnattu kaikille tutkinnosta kiinnostuneille.

Opetushallituksen hallinnoima auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2022. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon voi suorittaa kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja se on virallinen todistus kääntäjän ammattitaidosta. Tutkinnon sisällöstä voi lukea tarkemmin opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto on myös kelpoisuusvaatimuksena Saamelaiskäräjien kääntäjien virkaan Saamelaiskäräjistä annetun asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjät järjestää myöhemmin syksyllä erillisen valmistautumistilaisuuden tutkintoon.   

Infotilaisuuteen voi osallistua etäyhteyksin:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Mob. +358 40 707 5626

Tel. 010 839 3124

Saamelaiskäräjät kiitti stipendein saamen kielten opinnoissa menestyneitä oppilaita

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätlukukauden päättyessä stipendejä saamen kielten opinnoissa hyvin menestyneille oppilaille. Stipendin sai yhteensä 32 perusopetuksen päättänyttä oppilasta ja 13 uutta ylioppilasta.

Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret:

Ylioppilaat:

Enontekiön erälukio: Ibbá Lauhamaa (pohjoissaame), Inger-Anni Valkeapää (pohjoissaame)

Ivalon lukio: Mihkku Laiti (pohjoissaame), Rufina Kangasniemi (pohjoissaame), Matti Iisakki Musta (pohjoissaame), Vilho-Simon Mäkinen (pohjoissaame), Aada Vuolab (pohjoissaame), Sammeli Suominen (inarinsaame)

Utsjoen saamelaislukio: Senja Aikio (pohjoissaame), Emma Laakso (pohjoissaame), Elle Raudasoja (pohjoissaame), Ánte Tenoranta (pohjoissaame)

Sibelius-lukio, Helsinki: Biret-Iŋgá Pieski (pohjoissaame)

Perusopetuksen suorittaneet oppilaat:

Hetan koulu: Elen-Anne Juuso (pohjoissaame), Paulus Labba (pohjoissaame), Julia Näkkäläjärvi (pohjoissaame)

Inarin koulu: Kaisla Suominen (inarinsaame), Emma Saari (inarinsaame), Ainomaija Mäenpää (inarinsaame), Pekka Tervaniemi (inarinsaame), Tiia-Karen Alakorva (pohjoissaame), Hilda Musta (pohjoissaame), Saranne Näkkäläjärvi (pohjoissaame), Mihku Näkkäläjärvi (pohjoissaame)

Ivalon yläkoulu: Ilona Aikio (pohjoissaame), Essi Mikkola (pohjoissaame), Tuukka Hakovirta (inarinsaame)

Juhannuskylän koulu, Tampere: Mitro Krutsin (inarinsaame)

Karigasniemen koulu: Ellen Saijets (pohjoissaame), Sive Kangas (pohjoissaame), Johanna Kangas (pohjoissaame), Henri Sarre (pohjoissaame), Ronja Utsi (pohjoissaame), Isak Pieski (pohjoissaame)

Kastellin koulu, Oulu: Hannes Huusko (pohjoissaame)

Sevettijärven koulu: Markus Porsanger (koltansaame), Inari Jomppanen (koltansaame), Janna-Maria Semenoff (koltansaame)

Tähtikunnan koulu, Sodankylä: Veeti Tanhua (pohjoissaame), Valtteri Karppinen (pohjoissaame)

Utsjokisuun koulu: Lávra Länsman (pohjoissaame), Aaro-Sámmol Syvänperä (pohjoissaame), Sammeli Valle (pohjoissaame)

Vuotson koulu: Ante Magga (pohjoissaame), Olavi Hetta (pohjoissaame)

Saamelaiskäräjät toivottaa onnea ja hyvää kesälomaa kaikille!

Saamelaiskäräjät palkitsi saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opiskelijoita

Saamelaiskäräjät jakoi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhlassa stipendejä saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Stipendi annettiin yhteensä yhdeksälle koulutuskeskuksen linjoilta valmistuneelle.

Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat opiskelijat:

Inarinsaamen kieli ja kulttuuri: Sonja Valle ja Milja Nikunen

Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri: Nina Autti ja Kaisa Ruokojärvi

Koltansaamen kieli ja kulttuuri: Jasmi Mäenpää ja Maarit Kiprianoff

Saamelainen käsityö: Nils Joel Partapuoli ja Essi Morottaja

Poronhoito: Fasku-Oskal Magga

Saamelaiskäräjät toivottaa onnea ja hyvää kesälomaa kaikille!

Kuva Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhlasta perjantaina 3. kesäkuuta. Esiintymässä Ulpu Mattus-Kumpunen, Samu Hurskainen, Minna Kauppinen ja Helmi Isojunno. Kuva: Sogsakk.