Sämitigge árvuštâl tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio tile já toimâiävtuid huolâlávt

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttui staatârääđi tooimâst 28. roovvâdmáánu 2021. Kiiđâ 2022 ääigi kuohtuuh Sämitige iävtuttem komissaareh láá iäránâm luáttámuštoimâstis já meid komissio váldučällee lii kuáđđám tooimâs. Sämitiggeest eellih tile čoođâ huolâlávt. Äšši kieđâvuššui 8.6.2022 tollum stiivrâ čuákkimist, mast meridii meid tuálvuđ ääši Sämitige čuákkimân meridemnáál.

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttui Staatârääđi tooimâst 28. roovvâdmáánu 2021. Asâttem maŋa komissio lii toimâm jiešráđálávt já sorjohánnáá.  Kiiđâ 2022 ääigi tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio lii ornim äššitobdeekulâmijd, moid láá pivdám meid Sämitige ovtâskâs virgeulmuid kuullâmnáál. Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio teeivâi Sämitige stiivrâ 9.5.2022 uárnejum teivâdmist vuossâmuu tove. 

Vyesimáánust 2022 kuohtuuh Sämitige iävtuttem komissaareh Miina Seurujärvi sehe Heikki J. Hyvärinen lává pivdám luovâsmittem komissaar pargostis Staatârääđist.  Staatârääđi mieđettij iäru Miina Seurujäärvin já Heikki J. Hyvärisâžân komissaar pargoost 25.5.2022 rääjist. Komissio váldučällee almottij staatârääđi kanslian keččâlemääigi raččomist Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio váldučällee virgeest 22.5.2022 rääjist.

Komissio asâtteijeepeelij, ađai Sämitige, Nuorttâlij sijdâčuákkim sehe Staatârääđi kanslia ovdâsteijeeh láá savâstâllâm komissiost tábáhtum nubástusâin já jotkâtooimâin vyesi-kesimáánust 2022 neljii ađai 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 já 2.6.2022. Lasseen komissio asâttâm peleh láá 18.5.2022 kuullâm tiileest puoh vittâ algâ aalgâst komissaarin nomâttum ulmuu sehe 25.5.2022 kulmâ čäällimkode vuávájeijee.

-Sämitigge váldá tile tuođâlávt. Kalga pyehtiđ hammiđ vistig kelijdeijee oleskove tábáhtusâin já ton vuáđuld árvuštâllâđ, ete magarijd čuávdusijd juátkim váátá, paahud Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

Tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio joođhâst merideh Sämitige čuákkimist

Sämitige stivrâ savâstâlâi tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio tiileest já jotkâtooimâin čuákkimistis 8.6.2022. Stivrâ meridij povdiđ 23.6.2022 toollâmnáál Sämitige čuákkimân kuullâmnáál puoh vittâ jeessân, kiäh láá algâ aalgâst nomâttum tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomission, tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio čäällimkode vuávájeijeeh, sehe tooimâs kuáđđám váldučällee. Lasseen Sämitige čuákkimân puávdejuvvoo kuullâmnáál sämmilij psykososiaallii torjuu palvâlemohtâduv hahâhovdâ Heidi Eriksen.

Sämitige stivrâ meridij tuálvuđ tievâsčuákkimân meid uđđâ komissaarij valjim iäránâm komissaarij sajan já táárbu mield miärádâs eres tooimâin proosees joođhâ háárán. Toos lasseen stivrâ avžuut saavâjođetteijeid savâstâllâđ proosees sierâ uásipelijguin tooimâin, moiguin visásmiteh proosees luhostummáhđulâšvuođâid já toimâiävtuid. Saavâjođetteijee raportist tievâsčuákkimân äigikyevdilis tile.

-Tile já oleskove čielgâsmittem tiet mij anneep tehálâžžân, ete Sämitige jesânijn lii máhđulâšvuotâ kuullâđ tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio pargoost ulmuid, kiäh láá taan räi lamaš mieldi, sehe meid sämmilij psykososiaallii torjuu äššitobdee. Tast maŋa Sämitige jesâneh pyehtih tuáivui mield pyerebeht árvuštâllâđ uđđâ komissaarij nomâttem já tárbulijd tooimâid, juátká I värisaavâjođetteijee Anni Koivisto.

Lasetiäđuh:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I värisaavâjođetteijee
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi