Sámediggi árvvoštallá duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna dili ja doaibmaneavttuid fuolalaččat

Sápmelaččaid duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna ásahuvvui stáhtaráđi doaimmas golggotmánu 28. beaivve 2021. Giđa 2022 áigge goabbáge Sámedikki evttohan komissárat leaba earránan luohttámušdoaimmasteaskka ja maiddái kommišuvnna váldočálli lea guođđán barggus. Sámedikkis mannat čađa dili fuolalaččat. Ášši gieđahallojuvvui 8.6.2022 dollojuvvon stivrra čoahkkimis, mas mearriduvvui maiddái ášši doalvumis mearridan láhkai Sámedikki čoahkkimii.

Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna ásahuvvui stáhtaráđi doaimmas golggotmánu 28. beaivve 2021. Ásaheami maŋŋá kommišuvdna lea doaibman iehčanassii ja iešráđálaččat. Giđa 2022 áigge duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna lea ordnen áššedovdigullamiid, maidda lea bovdejuvvon maiddái Sámedikki ovttaskas virgeolbmot gullan láhkai. Sápmelaččaid duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna deaivvai vuosttas háve Sámedikki stivrra 9.5.2022 ordnejuvvon deaivvadeamis. 

Miessemánus 2022 goabbáge Sámedikki evttohan komissárat Miina Seurujärvi ja Heikki J. Hyvärinen leaba bivdán beassat friddja komissára barggusteaskka Stáhtaráđis.  Stáhtaráđđi mieđihii Miina Seurujärvi ja Heikki J. Hyvärisa earránit komissára barggus 25.5.2022 rájes. Kommišuvnna váldočálli almmuhii stáhtaráđi kansliijai geahččalanáiggi burgimis Sápmelaččaid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna váldočálli virggis 22.5.2022 rájes.

Kommišuvnna ásahanbeliid, dahje Sámedikki, Nuortalaččaid siidačoahkkima ja Stáhtaráđi kansliija ovddasteaddjit leat ságastallan kommišuvnnas dáhpáhuvvan nuppástusain ja joatkkadoaimmain miesse-geassemánus 2022 njelljii 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 ja 2.6.2022. Lassin kommišuvnna ásahan bealit leat 18.5.2022 gullan ráđđejeaddji dilis buot viđa álgoálggus komissáran nammaduvvon persovnna ja 25.5.2022 golmma čállingotti plánejeaddji.

– Sámediggi jurddaša dili leat duođalaš. Lea dárbu sáhttit hábmet vuos gova mii reahkká dili dáhpáhusain ja dan vuođul árvvoštallat, makkár čovdojumiid proseassa joatkin gáibida, gávnnaha Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso.

Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna boahttevuođas mearriduvvo sámedikki čoahkkimis

Sámedikki stivra ságastalai duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna dilis ja joatkkadoaimmain čoahkkimis 8.6.2022. Stivra mearridii bovdet Sámedikki čoahkkimii, mii dollojuvvo 23.6.2022 gullan láhkai buot vihtta duohtavuođa- ja soabadankommišuvdnii álgoálggus nammaduvvon lahtu, duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna čállingotti plánejeaddjiid, ja váldočálli, guhte lea guođđán barggus. Lassin Sámedikki čoahkkimii bovdejuvvo gullan láhkai sápmelaččaid psykososiála doarjjaovttadaga hoavda Heidi Eriksen.

Sámedikki stivra mearridii doalvut dievasčoahkkimii maiddái ođđa komissáraid válljema earránan komissáraid sadjái ja jos lea dárbu, mearrádusa eará doaibmabijuin mat laktásit proseassa boahttevuhtii. Lassin stivra ávžžuha ságajođiheaddjiid ráđđádallat proseassa eará oassebeliiguin doaibmabijuin, maiguin sihkkarastit proseassa lihkostuvvanvejolašvuođat ja doaibmaneavttut. Ságajođiheaddjit raporterejit dievasčoahkkimii áigeguovdilis dili.

– Dili ja ollislašgova čielggadeami várás mii oaidnit dehálažžan, ahte Sámedikki lahtuin lea vejolašvuohta gullat olbmuid, geat leat dán rádjai leamaš mielde duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna barggus ja maiddái sápmelaččaid psykososiála doarjjaovttadaga áššedovdi. Dán maŋŋá Sámedikki lahtut sáhttet sávvamis buorebut árvvoštallat ođđa komissáraid nammadeami ja dárbbašlaš doaibmabijuid, joatká I várreságajođiheaddji Anni Koivisto.

Lassedieđut:

Tuomas Aslak Juuso
Ságajođiheaddji
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I várreságajođiheaddji
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi