Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest stipeeʹndid sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid määttain puârast spraavdõõttâm mättʼtõõttjid. Stipeeʹndid uʹvdde õhttsiʹžže ååuʹc mättʼtõõttja, kookk valmštõʹvve škooultemkõõskõõzz liinjin. 

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu täk nuõr: 

Aanrõšǩiõll da kulttuur: Sonja Valle da Milja Nikunen 

Tâʹvvsääʹmǩiõll da kulttuur: Nina Autti da Kaisa Ruokojärvi 

Nuõrttsääʹmǩiõll da kulttuur: Jasmi Mäenpää da Maarit Kiprianoff 

Sääʹm ǩiõtt-tuejj: Nils Joel Partapuoli da Essi Morottaja 

Puäʒʒhåidd: Fasku-Oskal Magga 

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid! 

Snimldõk Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest piâtnâc 3. ǩieʹssmannust.  Lueʹv âʹlnn musikaant Ulpu Mattus-Kumpunen, Samu Hurskainen, Minna Kauppinen ja Helmi Isojunno. Snimldõk: Sogsakk.