Kulturlávdegoddi jugii jagi 2022 kulturdoarjagiid

Sámedikki kulturlávdegoddi jugii kulturlávdegotti čoahkkimis 24.2.2022 oahpahus- ja kulturministeriija mieđihan stáhtadoarjaga jahkái 2022 oktiibuot 179 000 euro sámegielat kultuvrra ovddideapmái, Davviriikkalaš sámeorganisašuvnnaid doarjumii ja Sámekirkostobuin fuolaheapmái.

Doarjagat mieđihuvvojedje čuovvovaččat: Kulturmearreruhta 2022

Lassidieđut

Kulturčálli Riitta Orti-Berg, 010-839 3103, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Govva: Kari Kuivamäki