Saamelaiskäräjät hakee pohjoissaamen kääntäjän sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Sijaisuus on ajalle 1.6.–30.11.2022. Sijaiseksi valittavan pitää täyttää vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetut ehdot.

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin.

Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2597,07–2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.5.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?64f523ee

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. +358 40 707 5626 tai anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

29.4.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalisuunnittelijan määräaikaisen tehtävän – hakuaikaa jatkettu 15.5.2022 saakka

Työ alkaa 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka ja mahdollisesti sen jälkeen. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Vaalisuunnittelijan tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Kokemus vaalilautakunnan työstä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän IV/III – V/I mukaan (peruspalkka välillä 2645,46 e/kk–2492,97 e/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.5.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0758ce03

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio p. ‭+ 358 10 839 3148‬ ja vaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Paltto p. +358 10 839 3159‬.‬‬‬

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi‬.

Inarissa 8.4.2022
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

Puheenjohtaja Juuso ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Näkkäläjärvi osallistuvat Venetsian taidebiennaaliin

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi osallistuvat Venetsian taidebiennaaliin 21.4.-23.4.  Nyt ensimmäistä kertaa taidebiennaalin kansallisessa paviljongissa on ainoastaan saamelaistaiteilijoita ja myös ensimmäistä kertaa saamelaiset ovat kansana edustettuna paviljongissa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso iloitsee saamelaistaiteen vahvasta edustuksesta Venetsian taidebiennaalissa.

– Minulla on ilo osallistua Venetsian biennaaliin yhdessä muiden Saamelaiskäräjien edustajien kanssa. On tärkeää tukea saamelaistaiteilijoita ja pyrkiä edesauttamaan heidän tilaansa maailman taideareenoilla, sanoo Juuso.

Saamelaistaiteilijat Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara ja Anders Sunna muuttavat Venetsian 59. taidebiennaalin Pohjoismaisen paviljongin Saamen paviljongiksi. Muutos Saamen paviljongiksi juhlistaa saamelaisen alkuperäiskansan taidetta ja suvereniteettiä.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto ja Office for Contemporary Art Norway (OCA) järjestävät Saamen paviljongin avajaiset torstaina 21.4. Suomen Saamelaiskäräjien edustajat puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi osallistuvat avajaisiin yhdessä Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien edustajien kanssa.

Saamen paviljongin avajaiset 21.4.2022. Kuvassa vasemmalta: Asta Balto, Tuomas Aslak Juuso, Pauliina Feodoroff ja Pirita Näkkäläjärvi. Kuva: Ánde Somby.

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärven mielestä yhteiskunnan on tärkeää kuunnella taiteilijoita. 

– Taiteilijoilla on kykyä ja rohkeutta kysyä kysymyksiä ja esittää näkökulmia, jotka muuten saattaisivat jäädä näkymättömiin. Venetsian biennaalissa saamelaistaiteilijat nostavat koko maailman tietoisuuteen ratkaisemattoman kysymyksen saamelaisten maaoikeuksista, Näkkäläjärvi sanoi.

Saamen paviljongin taidenäyttelyn on tuottanut ryhmä, jossa ovat mukana saamelainen tutkija Liisa-Rávná Finbog, saamelainen luonnonsuojelija ja käsityöntekijä Beaska Niillas ja OCA:n johtaja Katya García-Antón. Ryhmän avustajina toimivat Martina Petrelli, Liv Brissach ja Raisa Porsanger. OCA on Pohjoismaisen paviljongin pääedustaja vuonna 2022.

Venetsian taidebiennaali on joka toinen vuosi järjestettävä nykytaiteen kansainvälinen suurkatselmus. Biennaali koostuu pääosin näyttelyistä valtioiden vuosien saatossa rakennuttamissa paviljongeissa. Ensimmäinen Venetsian taidebiennaali järjestettiin vuonna 1895.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
040 3577 006
pirita.nakkalajarvi@gmail.com

Matalan kynnyksen käsikirjoituspaja 15.5. ja 21.5. Sajoksessa Inarissa

Opi tekemään tarinastasi elokuvakäsikirjoitus, aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla.

Sisältö: mitä on elokuvakäsikirjoittaminen, käsikirjoituksen formaatti, harjoitustehtäviä ja käsikirjoittajan suhde näyttelemiseen jne.

Aika: Osa 1 sunnuntaina 15.5. klo 11-17, osa 2 lauantaina 21.5. klo 10-15.

Ohjaajana Sakari Maliniemi. Paja on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, mukaan otetaan enintään 12 henkilöä. Paja pidetään suomeksi ja se on osallistujille ilmainen. Mahdollisuus osallistua myös etänä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.5.2022 tarja.porsanger@samediggi.fi.

Yhteispohjoismainen käsikirjoitustapahtuma NORTHERN SCRIPT etsii pohjoismaisia käsikirjoittamisesta kiinnostuneita 18-29 vuotiaita nuoria. Saamelaisnuoret voivat osallistua kilpailuun omalla äidinkielellään, teemana on TEMPTATION. Elokuvakäsikirjoitus tulee lähettää 22.8.2022 mennessä osoitteeseen tarja.porsanger@samediggi.fi. Lisätietoa Northern Script -käsikirjoitustapahtumasta osoitteessa www.nosi.fi!

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma/Saamelaiskäräjät

Korkeimman oikeuden päätökset tulee huomioida jo Tenojoen tulevalla kalastuskaudella 

Maa- ja metsätalousministeriö esittää valtioneuvoston yleisistuntoon torstaina 21.4. hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Saamelaiskäräjät vaatii, että korkeimman oikeuden (KKO) päätökset huomioidaan Tenojoen ensi kesän kalastusmääräyksissä. 

Maa- ja metsätalousministeriön huhtikuun alussa lausuntokierroksella olleessa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Esityksen tavoitteena on turvata edellytykset Tenon lohikantojen elpymiselle ja saattamiseksi kestävälle tasolle. Esityksen mukaan lohenkalastus kiellettäisiin 
koko Tenojoen vesistössä vuonna 2022 ja esitys tulisi voimaan kesäkuun alussa. 

– Korkeimman oikeuden päätökset osoittivat sen, että saamelaisten perusoikeuksia tulee kunnioittaa lainsäädäntötyössä. Tenojoen saamelaisilla tulee olla oikeus oman kulttuurinsa harjoittamiseen ja tämä on huomioitava Tenojoen ensi kesän kalastusmääräyksissä, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto. 

KKO antoi kaksi ennakkopäätöstä saamelaisten kalastuksesta Tenon vesistössä 13.4. Ennakkopäätösten mukaan kalastusta koskevat säännökset olivat ristiriidassa saamelaisille perustuslaissa turvattujen oikeuksien kanssa. 

KKO:n ennakkopäätökset ovat historiallisia 

 – Korkeimman oikeuden päätökset ovat merkittävä askel saamelaisten kalastusoikeuksien tunnistamisessa. Tämä on todella suuri asia koko saamen kansalle, erityisesti Tenon jokisaamelaisille. Saamelaiskäräjien käsityksen mukaan päätökset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että Tenojokivarren saamelaiset voisivat kalastaa ensi kesänä säännöistä piittaamatta, vaan meidän on osoitettava vastuuta ja malttia edelleen heikentyneiden lohikantojen turvaamiseksi, jatkaa Koivisto. 

KKO katsoi ennakkopäätöksessä, että tekoaikaan vuonna 2017 voimassa ollut kalastuslain mukaisen lohen ja taimenen nousualueelle vaadittu erillinen kalastuslupa ja siihen liittyvät lupakäytännöt aiheuttivat niin merkittäviä rajoituksia paikallisille saamelaisille, että säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa heille perustuslaissa turvattujen oikeuksien kanssa. Kalastuslain säännös jätettiin niin ikään perustuslain nojalla soveltamatta, ja syyte luvattomasta pyynnistä hylättiin. 

Toisessa ennakkopäätöksessä KKO katsoi, että tekoaikaan voimassa olleen asetuksen kalastuskautta koskeva säännös oli ristiriidassa paikallisille saamelaisille perustuslaissa turvattujen oikeuksien kanssa. Asetuksen säännös jätettiin perustuslain nojalla soveltamatta, ja syyte kalastusrikkomuksesta hylättiin. 

– Haluan vielä Saamelaiskäräjien puolesta kiittää niitä rohkeita saamelaisia, jotka ovat tehneet kovan työn taistellessaan oikeuksiemme puolesta ja onnitella meitä kaikkia näistä päätöksistä, sanoo Koivisto. 

Saamelaiskäräjät tiedotti maaliskuussa 2022, että on pettynyt esitettyihin pyyntirajoituksiin tulevalla kalastuskaudella Tenolla.  

Lisätietoja: 

Anni Koivisto  
I varapuheenjohtaja 
040 415 5969 
anni.koivisto@samediggi.fi 

Kuva: Anja Vest

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2022 järjestetään syyskuussa Inarissa – lajeina musiikki ja runous

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään syksyllä 14.-15.9.2022 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Tapahtuma on perinteisesti järjestetty keväisin, mutta tapahtumaa on siirretty koronatilanteen vuoksi.

Tapahtuman lajeina ovat musiikki ja runous. Lajeihin osallistutaan joko lavaesityksin tai toimittamalla itse tehty, sävelletty tai kirjoitettu musiikkikappale tai runo myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Musiikki- ja runoesitykset ja kirjalliset tuotokset arvostellaan erikseen omissa ikäsarjoissaan.

 

Sarjat:

Alle 10-vuotiaat, alle 16-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat

  1. Musiikki: esiintyminen tapahtumassa ja/tai kirjallinen tuotos
  2. Runous: esiintyminen tapahtumassa ja/tai kirjallinen tuotos

 

Molemmissa lajeissa sallittuja ovat kaikki erilaiset musiikin ja runouden tyylilajit ja genret. Esitykset voivat olla yksin tai ryhmänä toteutettuja. Tapahtumassa voi esittää omia tai muiden tuottamia teoksia, mutta kaikkien esitysten ja itse tehtyjen tuotosten tulee olla saamenkielisiä (inarin-, koltan- tai pohjoissaame).

Lisätietoja tapahtumasta ilmoitetaan toukokuun aikana. Tapahtumaan ilmoittaudutaan elokuussa.

Taidetapahtuman järjestelyissä ovat mukana Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta, nuorisoneuvosto, saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu sekä saamelaiset elokuva- ja musiikkikeskukset.

Tapahtuman järjestelyissä seurataan tarkasti koronatilannetta ja -turvallisuutta, minkä takia järjestäjät varaavat mahdollisuuden muutoksiin.

 

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2022 järjestetään syyskuussa Inarissa – lajeina musiikki ja runous

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään syksyllä 14.-15.9.2022 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Tapahtuma on perinteisesti järjestetty keväisin, mutta tapahtumaa on siirretty koronatilanteen vuoksi.

Tapahtuman lajeina ovat musiikki ja runous. Lajeihin osallistutaan joko lavaesityksin tai toimittamalla itse tehty, sävelletty tai kirjoitettu musiikkikappale tai runo myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Musiikki- ja runoesitykset ja kirjalliset tuotokset arvostellaan erikseen omissa ikäsarjoissaan.

 

Sarjat:

Alle 10-vuotiaat, alle 16-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat

  1. Musiikki: esiintyminen tapahtumassa ja/tai kirjallinen tuotos
  2. Runous: esiintyminen tapahtumassa ja/tai kirjallinen tuotos

 

Molemmissa lajeissa sallittuja ovat kaikki erilaiset musiikin ja runouden tyylilajit ja genret. Esitykset voivat olla yksin tai ryhmänä toteutettuja. Tapahtumassa voi esittää omia tai muiden tuottamia teoksia, mutta kaikkien esitysten ja itse tehtyjen tuotosten tulee olla saamenkielisiä (inarin-, koltan- tai pohjoissaame).

Lisätietoja tapahtumasta ilmoitetaan toukokuun aikana. Tapahtumaan ilmoittaudutaan elokuussa.

Taidetapahtuman järjestelyissä ovat mukana Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta, nuorisoneuvosto, saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu sekä saamelaiset elokuva- ja musiikkikeskukset.

Tapahtuman järjestelyissä seurataan tarkasti koronatilannetta ja -turvallisuutta, minkä takia järjestäjät varaavat mahdollisuuden muutoksiin.

 

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Saamen kielten etäopetushankkeeseen ennätysmäärä ilmoittautuneita – yli 160 oppilasta ja opiskelijaa

Ennätykselliset yli 160 oppilasta ja opiskelijaa ilmoitettiin Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteiseen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen lukuvuoden 2022–2023 opetukseen.

Inarin-, koltan- ja pohjoissaamen opetukseen ilmoitettiin yhteensä 19 esiopetuksen oppilasta ja 131 perusopetuksen oppilasta. Lukiokoulutukseen ilmoittautui 11 opiskelijaa. Ilmoittautumisia tehtiin inarinsaamen opetukseen yhteensä 38, koltansaamen opetukseen 20 ja pohjoissaamen opetukseen 103.

– Hankkeen alkaessa vuonna 2018 opetuksessa aloitti noin 50 oppilasta, eli oppilasmäärämme on yli kolminkertaistunut ensimmäiseen hankevuoteemme verrattuna, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Anni-Sofia Niittyvuopio Utsjoen kunnasta. – Oppilasmäärän voimakas kasvu kertoo siitä, että vakinaiselle saamen kielten etäopetukselle on lisääntyvä tarve valtakunnallisesti, sanoo Niittyvuopio.

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan

Opetukseen ilmoittautuminen päättyi 31.3. Jälki-ilmoittautumisia otetaan kuitenkin vielä vastaan. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-järjestelmässä.

Etäopetushanke tarjoaa esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukiokoulutukseen osallistuville kaksi viikkotuntia täydentävää saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) opetusta etäyhteyksin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamelaisoppilaille, joiden perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhutuista saamen kielistä. Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen. Hanke ei tarjoa opetusta aikuisille.

Ilmoittautumisen jälkeen opetukseen osallistumisesta neuvotellaan ensin oppilaan kotikunnan kanssa. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso sekä lukujärjestys mahdollisimman hyvin huomioiden.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

www.saamenetaopetus.com

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, joka jatkuu 2023 kevätlukukauden loppuun. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia.

Kulttuurilautakunta jakoi vuoden 2022 kulttuuriavustukset

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kulttuurilautakunnan kokouksessa 24.2.2022 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta vuodelle 2022 yhteensä 179 000 euroa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen, pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen ja saamelaiskirkkotupien ylläpitämiseen.

Avustuksia myönnettiin seuraavasti: Kulttuurimääräraha 2022

Lisätietoja

Kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, 010-839 3103, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Kuva: Kari Kuivamäki

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Mijá tekno -kieliteknologiaseminaari Luulajassa

Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät kutsuvat kieliteknologiaseminaariin Luulajaan.

Toukokuun 10.–11. päivä järjestävät Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät Mijá tekno –kieliteknologiaseminaarin Luulajassa. Seminaari on osa Saamelaiskäräjien alkuperäiskansakielten kansainvälisen vuosikymmenen yhteydessä tapahtuvaa (IDIL 2022-2032) yhteistyötä. Seminaarin tavoitteena on löytää saamelainen kärkiprojekti (Flagship-projekti) kieliteknologian alalta, jonka puolesta Saamelaiskäräjät uurastavat ja joka on hyödyksi koko saamelaiselle yhteisölle.

Kieliteknologia kehittyy nopeasti ympäri maailmaa. Siksi on Saamelaiskäräjien mielestä erityisen tärkeää, että me saamelaiset kykenemme seuraamaan kehitystä, ja tällä tavoin varmistamaan kieliemme tulevaisuuden. Saamelaiskäräjät pitävät myös tärkeänä sitä, että saamen kansa on mukana muotoilemassa tulevaisuuden ratkaisuja, joilla kohotamme ja edistämme kieliämme – myös kieliteknologian maailmassa.

Seminaariin on kutsuttu luennoitsijoita eri saamelaisista laitoksista ja instituutioista ja tarkoituksena on tarkastella, että millaisia kieliteknologisia tarpeita saamelaisessa yhteiskunnassa on. Seminaarin ensimmäisenä päivänä on luentoja ja paneelikeskustelu. Seminaarin toinen päivä on varattu työpajalle, jossa päästään yhdessä kokoamaan ajatuksia ja tuomaan esille tarpeita.

Seminaaria ei striimata eikä siihen ole mahdollista osallistua etänä.

Seminaari: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Miten kieliteknologia voi edistää saamen kieliä?)

Milloin: Toukokuun10.–11. 2022

Missä: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Luulaja

Ilmoittautuminen: Määräaika 8.4.2022

https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lisätietoja antavat:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, tlf. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, tlf. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, tlf +47 78 48 42 07