Sämitigge kiäsá eennâm- já meccituáluministerân puásuihiävui muuneeld estim já puásuivaahâglaavâ miäldásii monâttâllâm algâttem keežild

Sämitigge almostitij 28.2.2022 ávus reivâ eennâm- já meccituáluminister Jari Leppän. Sämitigge kiäsá reivâstis minister Leppän puásuihiävui muuneeld estim já puásuivaahâglaavâ miäldásii monâttâllâm algâttem keežild taan täälvi uásild. Sämitigge pivdá minister Leppä uápásmuđ tááláá tilán sämmilij päikkikuávlu palgâsijn.

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso já nubbe värisaavâjođetteijee Leo Aikio. Koveh: Johanna Labba já Ville Fofonoff.

– Mij pivdep minister Leppä, já meid eres ulmuid, kiäh valmâštâleh ääši já merideh tast, uápásmuđ tááláá tilán sämmilij päikkikuávlu palgâsijn. Mij halijdep čäittiđ, ete lii stuorrâ eeti já iše lii velttidmettum, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

Sämitigge lii ráđádâllâm ääšist eennâm- já meccituáluministeriöin 18.2.2022. Ministeriö ij talle uáinám táárbu algâttiđ puásuituáluvaahâglaavâ miäldásii monâttâllâm, tastko ministeriö ovdâsteijei mield täälvi tile ij pyevti anneeđ spiekâstâhlâžžân, ko arvemereh láá lamas uceh. Ministeriöst iä meid lah valmâštâlmin muuneeld estee tooimâid puásuihiävui estim várás.

– Lii váiváá, ete ministeriö lii toohâm sämmilii puásuituálun merhâšitteht vaigutteijee miärádâs tuš arvemeerij vuáđuld, iätá 2. värisaavâjođetteijee Leo Aikio.

– Veikâ muottuu jieŋŋâlvuotâ maaŋgâin päikkikuávlu palgâsijn lii taan täälvi lamaš kuáhtulâš, te muotâkerdi lii koorâs tego keđgi ja tondiet poccuin lii maaŋgâin soojijn máhđuttem kuáivuđ purrâmuš. Tot meerhâš tom, ete poccuuh vajâldškyetih liävuttemeht pyereeb kuátumáid já taid kalga talle uuccâđ já viežžâđ. Toos lasseen motomij palgâsij kuávlust kuopâ lii pilledâm vijđes kuávluin poccui purrâmuššaddoid. Puoh taid aašijd kolgâččii ministeriöst väldiđ huámmášumán, ko merideh puásuivaahâglaavâ heiviitmist, juátká Aikio.

Lasetiäđuh:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio
II värisaavâjođetteijee
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi