Sämitigge almoot uuccâmnáál uásiáigásii spesiaalvuávájeijee meriáigásii pargo 50 % pargoaigijn

Vuávájeijee västid Interreg Aurora -ohjelm (2021–2027) sämmilâšuási ucâmuššáid sehe havváid lohtâseijee ravviimist, viestâdmist, hahâčuávumist, ucâmušâi kieđâvušmist sehe oovdânpyehtimist haldâttâhkomitean. Pargo lii uásiáigásâš (50 %), já pargee čonâdât sopâmuš peht Suomâ Sämitiigán.

Pargo álgá sopâmuš mield já pištá aalgâst 31.12.2022 räi. Interreg Aurora- ohjelm sämmilâšuási pargo juátkoo uásiáigásâžžân (50 %) ihán 2027 räi toin iävttoin, ete äšši ovdán EU:st vuáváámij mield.  Lasetiätu Interreg Aurora-ohjelmist kávnoo čujottâsâst https://www.interregnord.com/interreg-aurora/

Tohálâšvuotâvátámâššân lii hiäivulâš ollâškovlâtođhos. Toos lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám váátá šiev sämikulttuur já raajijd rastaldittee oovtâstpargo sehe haaldâtlij pargoi tubdâm, šiev viestâdemtááiđuid, kiärgusvuođâ jiečânâs porgâmân, naavcâ tiimipaargon ja eromâš šiev eŋgâlâskielâ njálmálii já kirjálii tááiđu. Pargohárjánem västideijee pargoin sehe EU-lahâasâttem já haldâttuv tubdâm annoo occei hiättun. Pargo ana sistees mađhâšem hahâkuávlust. Interreg Aurora-ohjelm ohjelmkielâ lii eŋgâlâskielâ.  Pälkki meriduvvoo Sämitige pälkkivuáháduv vátávâšvuotâtääsi IV/II mield (olesáigásii pargokoskâvuođâ vuáđupälkki 2706,50 €/mp). Vuáđupäälhi lasseen máksojeh sämikuávlu lase 24 % já hárjánemlaseh pargohárjánem mield. Pargoost lii 6 mánuppaje keččâlemäigi.

Pargoucâmuš lahtosijguin kalga toimâttiđ Suomâ Sämitiigán 11.3.2022 räi čujottâsâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c0b7642e

Lasetiäđuid pargoost addel haldâttâhhovdâ Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, puh. +358407262688.

Lasetiäđuid Interreg Aurora-ohjelmpaajeest addel ohjelmhovdâ Iiris Mäntyranta, Norrbotten läänihaldâttâsiiris.mantyranta@lansstyrelsen.se puh. + 46 10 225 53 76

Anarist 21.2.2021
Sämitigge