Eennâm- já meccituáluministeriöst ij toorjâ puásuihiävui estimân ige puásuivaahâglaavâ heiviitmân taan täälvi uásild – motomijn palgâsijn tile lii katastrofaallâš

Sämitigge já eennâm- já meccituáluministeriö ráđádâllii 18.2.2022 sämitiggelaavâ 9 § ráđádâllâmkenigâsvuođâ miäldásávt taan täälvi puásuihiävui estimist muuneeld sehe laavâ puásuituálun čyeccee vahâgij sajanmäksimist (puásuivaahâglaavâ) heiviitmist taan täälvi spiekâstâhlii tilán. Ráđádâlmijn ij šoddâm ohtsâšibárdâs.

Sämitigge oovdânpuovtij ráđádâlmist, ete staatâ kolgâččij algâttiđ sehe muuneeld estee tooimâid puásuihiävui estim várás já puásuivaahâglaavâ já -asâttâs miäldásii monâttâllâm spiekâstâhtile paahudmân taan täälvi uásild. Eennâm- já meccituáluministeriö pahudij ráđádâlmist, ete tot ij iävtut puásuivaahâglaavâ miäldásii monâttâllâm algâttem, iäge lah tääl vuávám muuneeld estee ekonomâlii torjuu puásuihiävui estim várás. Ministeriö mield täälvi tile ij pyevti anneeđ spiekâstâhlâžžân, tastko arvemereh láá lamaš uceh.

– Mij lep hirmâd pettâšum ráđádâllâm loppâpuátusân já toos, ete eennâm- já meccituáluministeriö ij ibbeerd puásuituálu katastrofaallii tile, veikâ lep tast čielgâsávt sijjân muštâlâm, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

– Täst lii tääl uásild koččâmuš meid sämmilii puásuituálu já sämikulttuur puátteevuođâst. Jis mij ep finnii torjuu puásuihiävui estimân iäge aalgât puásuivaahâglaavâ miäldásii monâttâllâmgin, te taat puáhtá viärráámuu tááhust jođettiđ toos, ete puohah iä paste innig juátkiđ iäláttâs, juátká Juuso.

Maaŋgâin sämmilij päikkikuávlu palgâsijn lii tääl eromâš hästee tile. Čohčuv muotij sudes enâmân já tot jođettij toos, ete maaŋgâin paaihijn poccui ravâdâhšadoh kuoppuu. Muotâ lii vala täälvi ääigi jiäŋŋum korrâsin já tondiet poccuin lii maaŋgâin paaihijn máhđuttem kuáivuđ purrâmuš.

– Mun lam huolâstum eennâm- já meccituáluministeriö äššitubdâmušâst. Ministeriö čuávu tile tuš arvemeerij vuáđuld. Taat joođeet tulkkuumân, mon mield tile ij liččii spiekâstâhlâš, ige puásuituálun ličij šoddâm hiävvu. Ministeriöst ij lah maggaargin tiätu ovdâmerkkân kuátumij kuopâtiileest tâi muottuu korâsvuođâst já tondiet kolgâččii-uv táttuđ Luánduriggodâhkuávdáá selvâttiđ tile já hiävuid jieškote-uv kuávluin, iätá nubbe värisaavâjođetteijee Leo Aikio.

Sallâvääri palgâsist eeti lii styeres

Tyehin ooraans kappeer uáivist Sâllivääri puásui-iššeed Iisko-Henrik Näkkäläjärvi čohčâ pygálysâst. Kove: Inga-Briitta Magga.

Sallâvääri palgâs kuávlust tälvi lii lamaš katastrofaallâš. Roovvâdmáánu loopâst muotij sudes enâmân já maŋeláá oorvij maaŋgâ peeivi já tot njuoskâdij muottuu eennâmasan räi. Taam čuávumuššân muotâ lii jiäŋŋum korrâsin eennâmasan räi. Oles palgâs kuávlust tuš vittâ prooseent lii lamaš anolâš kuátueennâm täälvi ääigi.

Sallâvääri palgâs puásui-iššeed Iisko-Henrik Näkkäläjärvi lii eromâš huolâstum puásui-iäláttâs tiileest. – Taat lii eellim já jäämmim koččâmuš. Eti-iše kolgâččij finniđ talle ko eeti lii. Jis iše ij puáđi, te maŋgâ puásuituállee kalga joskâđ iäláttâs taan täälvi maŋa, iätá Näkkäläjärvi.

Jo čohčuv poccui iälšust oinui, ete iä lamaš kuobbâreh. Poccuuh poreh kuobbârijd čohčuv já šoddâdeh pyeidi puáttee täälvi várás. Ovdebáá katastrofaallii täälvist lii moonnâm tuš kyehti ive, iäge poccuuh lah kiergânâm aaibâš vajoiduđ.

– Čohčuv njuovvâmmereh lijjii heitugeh, te puásuituállei puáđuh lijjii uceh. Tääl maŋgâseh láá taggaar tiileest, ete kolgâččii pasteđ lasepiemmâđ, mutâ ij lah ruttâ. Moonnâm ohhoost pygálysâst puárásub puásuituálleeh lijjii hirmástum tast, ete mon hiäjus oornigist poccuuh lijjii taan ääigi ivveest, juátká Näkkäläjärvi.

Sallâvääri paalgâs lii Aanaar kieldâ viestârkeejist. Iänááš paalgâs lii Lemmee aalmuglâšmeecist já Pänituoddâr meccikuávlust. Palgâs vijđodâh lii masa 3000 neljihâškilomeetterid.

Lasetiäđuh:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio
II värisaavâjođetteijee
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Iisko-Henrik Näkkäläjärvi
Sallâvääri palgâs puásui-iššeed
040 481 7212