Osallistu Saamelaisten kansallispäivään paikasta riippumatta

Virtuaalitapahtuma lähetetään Sajoksesta sunnuntaina 6.2. klo 16 alkaen. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kutsuu kaikkia viettämään Saamelaisten kansallispäivää yhdessä suoran lähetyksen välityksellä.

– Saamelaisten kansallispäivää vietetään nyt toista vuotta virtuaalisesti. Haluamme tuoda Saamen kansan yhdessä juhlimaan tätä tärkeää päivää ja samalla vierailemaan virtuaalisesti mm. meillä Saamelaiskäräjillä sekä eri puolella Saamelaisten kotiseutualuetta, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso tapahtumasta.

Tapahtuman aikana kuullaan puheenjohtajan kansallispäivän tervehdys, saamelaislasten terveiset ja päästään nauttimaan musiikkiesityksistä sekä lyhytelokuvista. Juuri maailman ensimmäisen livđe-levyn julkaissut Anna Morottaja esittää perinteistä inarinsaamelaista musiikkia. Ulla Pirttijärvi & Ulda -yhtyeen Kahdeksan vuodenaikaa -konsertti tuo esiin pohjoiseen luontoon liittyviä teemoja Ulla Pirttijärven henkilökohtaisten muistojen kautta ja käy musiikillista vuoropuhelua perinteisen saamelaiskulttuurin ja nykyisen maailman välillä. Lisäksi nähdään mm. Sevettijärven koululaisten rap-video.

Kansallispäivän tapahtumaa pääset seuraamaan osoitteessa www.sajos.fi/live.

Voit osallistua tapahtumaan lähettämällä kansallispäivän terveisesi numeroon +358 40 663 4493 tekstiviestillä tai Whatsappin kautta. Voit myös jättää terveisesi Twitterissä tunnisteella #SaamelaistenKansallispäivä.

Tarjolla kouluille ja oppilaitoksille

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke välittää saamelaistietoa ja tarjoaa toiminnallisia työpajoja oppilaitoksille. Työpajoja voi tilata ala- ja yläkouluun sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Dihtosis-hanke tarjoaa uutuutena video-oppitunteja saamelaisaiheen käsittelyyn. Video-oppitunneilla saamelaisnuoret toimivat opettajina johdattaen oppilaat saamelaiskulttuuriin eri näkökulmista. Lisäksi sivuilta voi tilata pedagogisia pelejä saamelaiskulttuurista tai ladata Dihtosis-menetelmäoppaan tai aamunavauksen.

Tilaamalla maksuttomat Dihtosis-materiaalit ajoissa ehdit saada innostavaa, saamelaisten itsensä tuottamaa oppimateriaalia luokallesi.

Oktavuohta.com-sivusto tarjoaa aineistoa saamelaistiedon opetukseen kouluissa. Sivustolle on toimitettu eri koulu- ja luokka-asteille suunniteltuja, aihepiireittäin jäsenneltyjä osioita ja tehtäviä.

Saamelaisten kansallispäivä

Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain helmikuun 6. päivänä. Juhlallisuuksia järjestetään silloin perinteisesti eri puolilla Saamenmaata ja nykyisin myös Saamenmaan ulkopuolella. Päivä on yksi saamelaisten liputuspäivistä, mutta lisäksi niin Suomen, Ruotsin kuin Norjankin viranomaiset suosittavat yleistä liputusta.

Saamelaisten kansallispäivä on vielä nuori juhlapäivä. Suomalaiseen almanakkaan se merkittiin vasta vuonna 2004. Kansallispäivästä päätettiin kuitenkin jo vuonna 1992, ja juhlapäivän juuret juontavat yli sadan vuoden taakse, vuoteen 1917. Tuolloin Norjan Trondheimissä järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, jonka tarkoitus oli pohtia saamelaisten elinmahdollisuuksia ja ottaa kantaa saamelaisia koskeviin kysymyksiin. Käsitellyistä aiheista tärkeimpiä olivat liikkumiseen, maiden käyttöön, poronhoitoon ja koulunkäyntiin liittyvät kysymykset.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Saamenkielinen oppimateriaalityö tehostuu – lautakunnan puheenjohtaja on tyytyväinen, mutta odottaa rahoitukseen pysyvää korotusta 

Saamenkielistä oppimateriaalia tuotetaan tänä vuonna kaksinkertaisella budjetilla aiempiin vuosiin verrattuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuonna loppuraporttinsa ministerille luovuttanut työryhmä nosti esille saamenkielisen oppimateriaalin suuret puutteet, jotka kuormittavat erityisesti opettajia. Ministeriö teetti useita erillisselvityksiä saamelaisopetuksen puutteista. Yksi niistä koski saamenkielisen oppimateriaalin tilannetta ja tulevia tarpeita

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 500.000 euron lisäyksen saamenkieliseen oppimateriaalityöhön, mikä ilahduttaa erityisesti oppimateriaalityön resurssien käytöstä päättävän lautakunnan puheenjohtajaa. Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakuntaa johtava Tauno Ljetoff on tyytyväinen ministeriön kanssa käytyihin keskusteluihin ja siihen, että oppimateriaalitarpeet on vihdoin saatu näkyville. 

– Rahoitus pitäisi kuitenkin nostaa pysyvästi tämän vuoden tasolle. Samalla myös saamen kielten etäopetuksen rahoitus pitäisi turvata pysyvästi. Senkin merkitys on äärimmäisen tärkeä saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamelaisille. 

Oppimateriaalityöhön on kuluvana vuonna käytettävissä miljoona euroa. Saamelaiskäräjät hakee juuri nyt useita oppimateriaalin projektityöntekijöitä. Lisäksi hallinnollisiin ja verkkopalvelujen kehittämistehtäviin palkattiin juuri hallinnollinen suunnittelija. Tehtävässä aloittaa helmikuun alussa Unni Länsman.  

– Tänä vuonna pyritään vastaamaan kiireellisimpiin tarpeisiin ja saattamaan aiempina vuosina rahan puutteen vuoksi kesken jääneitä hankkeita valmiiksi. Nyt tekijöitä haetaan erityisesti saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden materiaalityöhön, kertoo Ljetoff. – Haettavana on myös inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaisuus Miina Seurujärven aloitettua työnsä saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäsenenä. 

– Toivottavasti saamme paljon hyviä hakemuksia! 

Tutustu Saamelaiskäräjien oppimateriaalityöhön ja muuhun toimintaan: 

Lisätietoja 

Ulla Aikio-Puoskari
koulutussihteeri
puh. 010 839 3112, 040 767 3101
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Petra Kuuva
oppimateriaalisihteeri
puh. 010 839 3119, 040 677 2275
petra.kuuva(at)samediggi.fi

Marita Aikio
oppimateriaalisuunnittelija
puh. 010 839 3111, 040 662 9018
marita.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät hakee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kuusi saamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijän määräaikaista tehtävää. Projektit liittyvät saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden oppimateriaaleihin. Tehtävät täytetään kuudeksi kuukaudeksi (6 kk) vuoden 2022 aikana. Työn ajankohdasta sovitaan erikseen. Oppimateriaalityö edellyttää hyvää saamen kielen taitoa, pedagogista osaamista, opetussuunnitelman tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-I mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2492,97 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.2.2022 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?662d5181

Lisätietoja antavat oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva, puh. 010 839 3119 ja oppimateriaalisuunnittelija Marita Aikio, puh. 010 839 3111. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 18.1.2022 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kansainvälisten asioiden sihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa 14.2.2022 ja päättyy 31.12.2022. Sihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 d §:ssä. Tehtävänä on mm. ylläpitää, koordinoida, suunnitella sekä kehittää käräjien kansainvälistä toimintaa, valmistella käräjien, hallituksen ja lautakuntien kokouksessa toimialaansa kuuluvia asioita sekä hoitaa Saamelaista parlamentaarista neuvostoa koskevaa toimintaa.

Viran sijoituspaikka on saamelaisten kotiseutualue. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisten kansainvälisten asioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta, sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2706,50/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 31.1.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ded514ea

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106 ja kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi, puh. +358 50 574 7629. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 13.1.2022 Saamelaiskäräjät

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa

Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on hoitaa mm. Saamelaiskäräjien ja Sajoksen atk-tukipalveluja, sisäverkon ylläpito- ja muutostöitä, käyttöoikeuksien myöntäminen ja hallintatehtäviä (AD, Office 365 ym.), ohjelmistojen ja tietokoneiden asennukset sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien järjestelyihin kuuluvissa tehtävissä. Työntekijä työskentelee toisen järjestelmäasiantuntijan työparina. 

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä soveltuva koulutus, saamen kielen taito (asetus 1727/95) sekä perehtyneisyys vastaaviin tehtäviin. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää järjestelmällistä työtapaa, kykyä analysoida ja ratkaista ongelmia sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan, peruspalkka 2597,07 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 24.1.2021 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0a1ef059

Lisätietoja työstä antaa Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 0407262688. Saamelaiskäräjiin ja saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi ja www.sajos.fi

13.12.2021 Saamelaiskäräjät

Loppusyksy ja jäätyvä järvi. Taivaalla vaaleanpunaisen sävyjä.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän – Hakuaikaa jatkettu 14.2.2022 saakka

Suunnittelija vastaa (50 % työajasta) Interreg Aurora- ohjelman (2021-2027) saamelaisosa-alueen hakemuksiin sekä hankkeisiin liittyvästä neuvonnasta, viestinnästä, hankeseurannasta, hakemusten käsittelystä sekä esittelystä hallintokomitealle. Työntekijä sijoittuu sopimuksellisesti Suomen Saamelaiskäräjille. Tämän lisäksi työntekijä toimii vuonna 2022 Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajiston avustajana (50 % työajasta). Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää aluksi 31.12.2022 saakka. Interreg Aurora- ohjelman saamelaisosa-alueen työ jatkuu osa-aikaisena (50 %) vuoteen 2027 saakka edellyttäen, että asia etenee EU:ssa suunnitellusti. Lisätietoa Interreg Aurora-ohjelmasta löytyy osoitteesta https://www.interregnord.com/interreg-aurora/.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin ja rajat ylittävän yhteistyön sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta, hyviä viestintätaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, kykyä tiimityöhön ja erittäin hyvää englannin kielen suullista sekä kirjallista osaamista. Työkokemus vastaavista tehtävistä sekä EU-lainsäädännön ja hallinnon tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävään sisältyy matkustelua hankealueella. Interreg Aurora-ohjelman ohjelmakieli on englanti.  Palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2706,50 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työhakemus liitteineen tulee toimittaa Suomen Saamelaiskäräjille 14.2.2022 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?bf58653f

Lisätietoja työstä antavat hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, puh. +358407262688 ja kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi, puh. +358 50 574 7629.

Lisätietoja Interreg Aurora-ohjelmakaudesta antaa ohjelmapäällikkö Iiris Mäntyranta, Norrbottenin lääninhallitus iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se puh. + 46 10 225 53 76

Inarissa 16.12.2021

Saamelaiskäräjät

Saamen kielten etäopetuksen kevätlukukausi alkoi 10.1.2022 – Seuraavan lukuvuoden ilmoittautuminen avataan helmikuussa

Saamen kielten etäopetuksen pilottihankkeen kevätlukukausi käynnistyi maanantaina 10.1.2022. Hankkeessa opiskelee tällä hetkellä 109 oppilasta kolmessa saamen kielessä.

– Kevätlukukauden aikana jatketaan tutustumista saamelaiseen vuodenkiertoon. Kevään aikana tutustutaan mm. saamelaiseen pääsiäisen viettoon ja siihen, millaista se oli ennen ja on nyt. Kulttuurivieraiden avulla oppilaat pääsevät tutustumaan omaan kulttuuriinsa eri alojen osaajien näkökulmasta, kertoo inarinsaamen opettaja Henna Aikio.

Yhteyksiä kouluihin hoitavan koordinaattorin työhön on palannut Saamelaiskäräjillä työskentelevä Arla Magga. Anni-Sofia Niittyvuopio on siirtynyt neljäksi kuukaudeksi hankepäällikön tehtävään Hanna Helanderin virkavapaan ajaksi. Hankepäällikkö työskentelee Utsjoen kunnassa.

Hankkeen opettajina jatkavat koltansaamen sivutoiminen tuntiopettaja Sirkka Sanila, inarinsaamen päätoiminen tuntiopettaja Henna Aikio ja pohjoissaamen sivutoiminen tuntiopettaja Marianne Ketola. Päätoimisena pohjoissaamen opettajana aloittaa Máren-Elle Länsman. Sirkka Sanila opettaa Tukholmasta, Marianne Ketola Enontekiöltä, Henna Aikio ja Máren-Elle Länsman opettavat Oulusta.

– Hankkeen oppilasmäärä on kaksinkertaistunut ensimmäisestä vuodesta. Hankkeelle on suuri tarve ja toivommekin, että mahdollisimman moni saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella koulua käyvä saamelaisoppilas saadaan mukaan opetukseen. Kannustamme huoltajia, opettajia ja opetuksen järjestäjiä tutustumaan matalalla kynnyksellä hankkeen opetukseen esimerkiksi verkkosivuillamme. Työntekijöihin voi myös aina ottaa yhteyttä, kerromme mielellämme lisää hankkeesta, toteaa hankepäällikkö Anni-Sofia Niittyvuopio.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022–2023 tapahtuu maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen ja hanke järjestää infotilaisuuksia saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneiden oppilaiden huoltajille ja opetuksen järjestäjille.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 7012 094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga@samediggi.fi
040 6875 989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin puolen Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen ammattilaiselin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on suojella, vaalia ja edistää kulttuuriperintöä, kuten saamen kirja- ja puhekieliä. Muodollisesti Sámi Giellagáldulla on yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille. Sitä johtaa hallitus, jossa kullakin kolmella saamelaiskäräjillä on yhtä monta edustajaa.

Avoin virka

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on toiminut Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston alaisena vuodesta 2013 saakka, ja nyt haemme johtajaa perustamaan, johtamaan, vahvistamaan ja laajemmin kehittämään Sámi Giellagáldua.

Liitytkö sinä tähän joukkoon?

Työtehtävät

Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielistä. Sámi Giellagáldun pitää toimia yhteisenä asiantuntevana ammattielimenä saamen kirjakielten normittamista koskevissa asioissa. Tämä koskee terminologian ja kirjoitussääntöjen normittamista. Sámi Giellagáldun tulee rikastaa saamen kieliä ja tällä tavoin vaikuttaa saamen kielten turvaamiseen tulevaisuudessa.

Sámi Giellagáldussa tulee olla työntekijöitä kuhunkin kolmeen maahan sijoitettuna, ja he ovat saman hallinnollisen johtajan alaisia. Johtaja toimii Sámi Giellagáldun ylimpänä hallinnollisena johtajana ja hänellä on vastuu toiminnan hallinnollisesta ja ammatillisesta johtamisesta. Johtajan tulee valmistella ja neuvoa asioissa, jotka viedään hallitukseen, ja hänellä on vastuu hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Johtaja vastaa myös siitä, että taloudellinen toiminta tapahtuu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Etsimme johtajaa, jolla on maisterin koulutus, ensisijaisesti saamen kielessä. Hakijalla tulee olla kokemusta johtamisesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tietoa ja osaamista saamelaisesta yhteiskunnasta ja saamen kielestä vaaditaan. Sen lisäksi korostamme hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää johtamistaitoa ja taitoa saavuttaa tuloksia yhteistyössä muiden kanssa.

Valitun tulee osata saamea ja norjaa tai ruotsia tai suomea. Useamman saamen kielen taito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös, jos osaa sekä suomea ja norjaa tai ruotsia. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkka ja työehdot

Työn alkaa niin pian kun mahdollista.

Viran palkka on valtion säännöksen mukaan virkakoodi 1060 osastojohtaja.

Sámi Giellagáldun työntekijöillä on muodollinen yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille päätoimielimenä, ja jollei toisin ole päätetty, nämä samat työehdot kuin Saamelaiskäräjien työntekijöillä Norjassa, pätevät myös tässä.

Toimisto on lähtökohtaisesti yhdessä näissä saamelaiskäräjien toimistotiloista Inari, Utsjoki, Hetta, Vuononperä, Kaarasjoki, Kautokeino, Manndalen, Tromssa, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokimukka tai Östersund, mikäli tyhjiä toimistoja on. Toisenlaisesta ratkaisusta on mahdollista sopia.

Sámi Giellagáldu haluaa kuvastaa kansan kirjavuutta ja hyötyä yksittäisen henkilön kokonaisvaltaisesta kelpoisuudesta. Kehotamme päteviä ehdokkaita hakemaan huolimatta toimintakyvystä, iästä, sukupuolesta, etnisiteetistä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Sámi Giellagáldu painottaa työtilanteen järjestämistä ihmisille, joilla on heikentynyt toimintakyky.

Kaikille, jotka asuvat Finnmarkissa ja Pohjois-Tromssassa, pätee valtion lainakassan opintolainan pienentäminen 10 % vuosittain 25 000 kruunuun saakka ja erityinen verovähennys.

Muutoin työntekijät nimitetään voimassa olevien lakien, sääntöjen ja sopimusten mukaan, koskien myös palkkaa ja eläkettä, sekä kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut

Tarkempia tietoja virasta voi saada ottamalla yhteyttä:

Saamelaiskäräjille Suomen puolella
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät Norjan puolella
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Saamelaiskäräjät Ruotsin puolella
Fredrik Österling
+46(0)730216531 – fredrik.osterling@sametinget.se

Hakuaika on 21.01.2022 saakka

Hakemus lähetetään jobbnorgen kautta:Apply for this job

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalityön määräaikaisen hallinnollisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon ja oppimateriaalihankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä, kehittää digitaalisen oppimateriaalityön edellytyksiä ja saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toimintaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus, digitaalisten alustojen tuntemus, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvä suullinen ja kirjallinen saamen kielen taito. Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 17.1.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?556c345a 

Lisätietoja työstä antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari puh 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva puh 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 3.1.2022
Saamelaiskäräjät