Kåčč sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse 8.12.2021

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse! 

Äiʹǧǧ: seärad 8.12.2021 čiâss 18

Päiʹǩǩ: Microsoft Teams, Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Täävtõsjoukk: peâmmai da sääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõõzzâst älšsmam oummu

Juâkkmõš: haʹŋǩǩõõzz uʹčteeʹl, ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõđi peâmmai, škooul di gåårdi mättʼtõõzz plaaneei da koordinaattor

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čuäjtõõlât haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz tuâjjlaid di uʹčteeʹlid. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin.

Tuäivvap, što vueiʹtlva määŋgas peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poʹdde piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Koovvõõzzlaž vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lââʹssteâđaid: 

Satu Pieski, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
satu.pieski@edu.utsjoki.fi
040 5466 514 

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi
040 5843 098 

www.saamenetaopetus.com