Bovdehus sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu vánhemiideahkedii 8.12.2021

Buresboahtin  Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu vánhemiideahkedii!

Áigi: gaskavahkku 8.12.2021 diibmu 18

Báiki: Microsoft Teams, Coahkkal dás ja searvva čoahkkimii

Ulbmiljoavku: fuolaheaddjit ja sámegielaid gáiddusoahpahusas beroštuvvan olbmot

Juohkin: fitnu oahpaheaddjit, fuolaheaddjit guđet oassálastet gáiddusoahpahussii, skuvllat sihke gávpogiid oahpahusa plánejeaddjit ja koordináhtorat

Dilálašvuohta lágiduvvo gáiddusoktavuođa bokte Microsoft Teams-čoahkkimin. Dilálašvuođas oahpásmuvvat fidnui ja fitnu bargiide ja oahpaheaddjiide. Dasa lassin ságastallat fitnu áigeguovdilis áššiid  ja eará áššiid birra mat bohtet ovdan.

Mii sávvat, ahte nu olugat go vejolaš besset searvat dilálašvuhtii. Jus dus leat váttisvuođat searvat čoahkkimii, válddes oktavuođa fitnu bargiiguin. Prográmma geavahanráva govaiguin.

Pyereest puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lassedieđut:

Satu Pieski, prošeaktahoavda
satu.pieski@edu.utsjoki.fi
040 5466 514

Anni-Sofia Niittyvuopio, prošeaktakoordináhtor 
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi
040 5843 098

www.saamenetaopetus.com