Ääni työvälineenä! – Dubbauskurssi 12.-14.11.2021 Inarissa (Sajos)

Kurssille ovat tervetulleita niin kokeneemmat ääninäyttelijäntyötä tehneet henkilöt, jotka haluavat kehittää sekä yllä pitää taitojaan kuin myös vasta-alkajat, jotka kokevat kutsumusta päästä kokeilemaan ääninäyttelijäntyön mahdollisuutta.

Perjantaina 12.11.2021 kello 16.00-20.00 yhteinen valmennus. Lauantaina ja sunnuntaina studio-ohjausajat pienryhmille klo 09.30-14.00 ja klo 15.00-19.30. Jokainen osallistuu perjantain valmennukseen sekä yhteen pienryhmään viikonlopun aikana. Valmennus on suomeksi ja tarkoitettu aikuisille. Kurssi on osallistujille ilmainen, mukaan otetaan 16 henkilöä.

– Dubbaus on puhtaimmillaan innostava hyvän mielen matka itseensä ja oman äänensä lukuisiin variaatioihin, sanoo kurssin vetäjä Susa Saukko.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään 9.11.2021 tarja.porsanger@samediggi.fi.

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma/Saamelaiskäräjät, puh. 050 569 6065

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 5.11.2021

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 5.11.2020 henkilöstön hyvinvointipäivän vuoksi.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 1.1.2022 ja kestää 31.8.2023 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa saamen kielten opetusryhmät ja toimii läheisessä yhteistyössä Utsjoen kunnassa työskentelevän projektipäällikön sekä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa. Hankekoordinaattorin työhön kuuluu myös tiedotus- ja esittelytehtäviä. Hanke järjestää etäyhteyksiä hyödyntävää perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella sijaitseviin kouluihin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tehtävän menestyksekästä hoitamista edesauttaa saamelaisyhteisön tuntemus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Kelpoisuusvatimuksena on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Hankkeesta vastaa koulutus- ja oppimateriaalitoimisto ja esimiehenä toimii koulutussihteeri.

Hankekoordinaattorin palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka 2 597,07 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Työhakemukset liitteineen tulee toimittaa 24.11.2021 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4e620f9b

Lisätietoja antaa koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi , puh. 010 839 3112.

Inarissa 4.11.2021

Saamelaiskäräjät