Juuso ja Koivisto osallistuvat Rovaniemi Arctic Spirit konferenssiin

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja I varapuheenjohtaja Anni Koivisto osallistuvat Rovaniemellä järjestettävään Arctic Spirit konferenssiin 16.-17.11.2021. Konferenssin teemat liittyvät Suomen alkavaan puheenjohtajuuteen Barentsin euroarktisessa neuvostossa, alueelliseen yhteistyöhön, arktiseen turvallisuuteen ja EU:n ja Suomen uusiin arktisiin linjauksiin sekä maankäytön, ilmastonmuutoksen ja oikeudenmukaisuuden suhteeseen arktisella alueella. 

Puheenjohtaja Juuso toi puheenvuorossaan esille muuttuvan ilmaston ja kuinka äärimmäiset sääolosuhteet muodostavat jo nyt uhkia ja haasteita saamelaisten mahdollisuuksiin harjoittaa perinteisiä elinkeinoja, kuten kalastusta ja poronhoitoa. – Erityisesti ilmastokriisin aikana on tärkeää kunnioittaa alkuperäiskansojen oikeuksia ja rakentaa yhdessä yhteiskunta, joka on vastustuskykyinen muutoksille, joita jo kohtaamme, sanoo Juuso. 

Lue puhe täältä (englanniksi)

Konferenssin aikana Juuso ja Koivisto tapasivat ulkoministeri Pekka Haaviston ja osallistuvat konferenssissa järjestettyihin paneelikeskusteluihin.

Lisätietoja 

Puheenjohtaja 
Tuomas Aslak Juuso 
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja  
Anni Koivisto 
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi