Jiõnn tuâjjneävvan! – Duʹbbjemkurss 12.-14.11.2021 Aanrest (Sajos)

Kuʹrsse liâ tiõrv puättam nuʹt õuddâl jiõnnčuäjtõstuâjaid tuejjeei oummu, kook haaʹlee viikkâd ooudâs di tuõʹllʼjed tääideez ǥu še eiʹddeaʹlǧǧi, ǩeäin miõl ǩeäʹss ǩiččlõddâd  jiõnnčuäjtõstuâj vueiʹtlvažvuõđid.

Piâtnâc 12.11.2021 čiâss 16.00-20.00 õhttsaž haʹrjjtâttmõš. Sueʹvet da pâʹsspeeiʹv studio-ohjjeemääiʹj smavvjooukid čiâss 09.30-14.00 da čiâss 15.00-19.30. Juõʹǩǩkaž vuässââtt piâtnâc haʹrjjtâttmõʹšše di õõutvuâra smavvjouʹǩǩe neäʹttel-loopp poodd. Haʹrjjtâttmõš lij lääddas da jurddum vuõrâsoummuid. Kurss ij määus ni mâid vuässõõđjid, mieʹldd vääʹldet 16 oummu.

Iʹlmmtõõttmõõžž neʹttpååʹštin mââimõõzzâst 9.11.2021 tarja.porsanger@samediggi.fi.

Alggmeerai jieʹllikarttkõõskõs Skábma/Sääʹmteʹǧǧ, teʹl. 050 569 6065