Jienâ pargoniävvun! – Dubbimkurssâ 12.-14.11.2021 Anarist (Sajos)

Kuursân láá tiervâpuáttim sehe jo hárjánem jienâčaittâleijeepargo porgâm ulmuuh, kiäh halijdeh ovdediđ sehe paijeentoollâđ jieijâs tááiđuid, já meid algâttelleeh, kiäid kiäsut máhđulâšvuođâ peessâđ keččâliđ jienâčaittâleijee pargo.

Vástuppeeivi 12.11.2021 tijme 16.00-20.00 ohtsâš valmim. Lávurduv já pasepeeivi studiostivrimääigih uccâjuávhoid tijme 09.30-14.00 já tijme 15.00-19.30. Juáháš uásálist vástuppeeivi valmiimân já oovtâ uccâjuávkun oholoopâ ääigi. Valmim lii suomâkielân já uáivildum rävisulmuid. Kurssâ lii uásálisteid nuuvtá, fáárun váldojeh 16 olmožid.

– Dubbim lii pyeremuu muddoost movtijdittee pyere mielâ mätki jieijâs siisâ já jieijâs jienâ maŋgáid variaatioid, iätá kuursâ stivrejeijee Susa Saukko.

Almottâtmeh šleđgâpoostâ peht majemustáá 9.11.2021 tarja.porsanger@samediggi.fi.

Algâaalmugij elleekovekuávdáš Skábma/Sämitigge, puh. 050 569 6065