Ságajođiheaddji Juuso illuda sámečoakkáldaga ruoktotmáhccamis

Govva: Ville Fofonoff

Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso oassálasttii 9.9.2021 Sámemusea Siidda ordnen ávvodilálašvuhtii, mii lei lágiduvvon Riikkamuseas boahtán Sámečoakkáldaga ruoktotmáhccama gudnin.

Ságajođiheaddji Juuso illudii ságastis, go sámečoakkáldat lea ruoktotmáhccan Sámemusea Siidda ođasmahtton lanjaide.

– Dál máhcahuvvon dávvirat eai nappo leat dušše dávvirat, muhto dat laktet min máttarvánhemiidda. Čoakkáldat guoská guhkes mátkkis historjámet ja dat muitala sámeservoša beaivválaš eallimis jagiid duohken. Dujiide válljejuvvon materiálat, dain geavahuvvon teknihkat ja iešguđetlágan vuogit čiŋahit dávviriid – dat buot lasihit ja čiekŋudit min áddejumi iežamet álbmoga vássán áiggis, lohka Juuso.  

Sámediggi lea dán válgabajis geavvan dološmuitolága ođastusa oktavuođas maiddái sáttaságastallama, gos lea leamaš nana oaidnu iešmearridanvuoigatvuođa ja iešráđđema ovddideamis kulturárbbi oasil.

Maiddái Sámi parlamentáralaš ráđis leat šiehttan ráhkadišgoahtit oktasaš linnjádemiid sámi kulturárbbi oasil oktasašbarggus Suoma, Ruoŧa ja Norgga Sámedikkiiguin ja Sámiráđiin. Ulbmilin lea ráhkadit sámiid oktasaš oainnu kulturárbbi ja árbevirolaš dieđu iešráđđemis, suodjaleamis ja ávkingeavaheamis.

– Mis sápmelaččain lea servodaga siste nana čehppodat ja áššedovdamuš iežamet kulturárbái, dan seailluheapmái ja dan ávkingeavaheapmái. Oainnán dehálažžan, ahte čuovvovažžan sihkkarasto, ahte sámeálbmot beassá oahpásmuvvat čoakkáldahkii midjiide lunddolaš vugiin ja váldit ruovttoluotta dán oasi kulturárbbisteamet, joatká Juuso.

Loga sáhkavuoru dáppe.

Sámečoakkáldat sisttis doallá badjel 2000 dávvira, mat leat čoggon sámeguovllus jagiin 1830-1998. Sámemusea vuostái váldá čoakkáldaga ođđa, giđđat 2021 gárvánan čoakkáldatossodahkii. Loga Sámemusea Siidda dieđáhusa.

Lassidieđut:

Tuomas Aslak Juuso
Ságajođiheaddji
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi