Saamen kielten etäoppilaiden määrä kasvaa – Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti hankekoordinaattorina

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin neljäs lukuvuosi käynnistyy maanantaina 16.8. Lukuvuonna 2021–2022 hankkeessa opiskelee 104 oppilasta 30 kunnasta eri puolelta Suomea. Inarinsaamen oppilaita on 34, koltansaamen 19 ja pohjoissaamen 52. Yhteyksiä kouluihin hoitavana koordinaattorina on aloittanut Saamelaiskäräjillä työskentelevä Anni-Sofia Niittyvuopio.

Uusi kouluvuosi käynnistyi hankkeen suunnittelupäivillä Oulussa 5.-6. elokuuta. Kuvassa Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari ja Joni Saijets.

Hankkeen opettajina työskentelevät Sirkka Sanila (koltansaame), Henna Aikio (inarinsaame), Joni Saijets (pohjoissaame äidinkielenä) ja Satu Pieski (pohjoissaame toisena kielenä). Satu Pieski siirtyy syyskuussa neljäksi kuukaudeksi projektipäällikön tehtävään Hanna Helanderin virkavapauden ajaksi.

Sirkka Sanila opettaa Tukholmasta, Joni Saijets jutaavaan saamelaiseen tapaan joko kotoa tai sieltä, mihin on kulkiessaan päätynyt, Henna Aikio ja Satu Pieski Oulusta. Opettajien ja hanketyöntekijöiden uusi lukuvuosi käynnistyi yhteisillä suunnittelupäivillä Oulussa elokuun alussa.

Yhteistyössä Lapin yliopiston ADVOST-hankkeen kanssa valmistellaan etäopetuksen käsikirjaa. Deanuleagis sámástit -hankkeen kanssa valmistellaan kalastusaiheisia opetusvideoita ja hankkeelta saadaan myös oppilaiden huoltajille ja viranomaisille suunnattua kielineuvontaa.

Opettajat odottavat jo oppilaiden kohtaamista. – Oppilaiden motivaatio ja into välittyvät myös ruudun läpi. On tosi ihanaa nähdä, miten oppilaat ympäri Suomen eri kouluista toimivat yhdessä omissa etäryhmissään ja sitoutuvat kielen oppimiseen, opettaja Henna Aikio sanoo.

Lisätietoja:

Hanna Helander, hanna.helander@edu.utsjoki.fi

Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

Satu Pieski, satu.pieski@edu.utsjoki.fi

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja tapasi pääministeri Sanna Marinin

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso tapasi delegaationsa kanssa pääministeri Sanna Marinin torstaina 12.8.2021 Säätytalolla Helsingissä.   

Kuva: Jussi Toivanen | valtioneuvoston kanslia

Saamelaiskäräjät ja pääministeri Sanna Marin tapasivat ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Tapaamisessa keskusteltiin mm. saamelaiskäräjälain uudistamisesta, saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin etenemisestä sekä Saamelaiskäräjien taloudellisesta tilanteesta.  

”On todella tärkeää, että Suomen pääministeri ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja tapaavat, jotta Suomessa asuvien kahden kansan, saamelaisten ja suomalaisten väliset suhteet kehittyvät ja menevät eteenpäin”, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.  

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Uusi Gávpotfearán-mobiilipeli opettaa kaupunki- ja tunnesanastoa kolmella saamen kielellä

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on julkaissut uuden saamenkielisen Gávpotfearán-mobiilipelin. Peli on toteutettu pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä.

Gávpotfearán, suomeksi Kaupunkiseikkailu, on noin 6–8-vuotiaille suunnattu kielikylpymäinen mobiilipeli, jossa pelaaja pääsee seikkailun lomassa oppimaan kaupunki- ja tunnesanastoa erilaisissa kaupunkiympäristöissä. Pelaajan ei tarvitse osata lukea ja kirjoittaa saamea aloittaakseen pelaamista.

Mobiilipelillä on tarkoitus tukea uhanalaisten saamen kielten käyttöä ja oppimista lasten vapaa-ajalla. Pelin ovat suunnitelleen etähankkeen työntekijät yhdessä opettajien kanssa. Pohjoissaamen opettaja Satu Pieski on tyytyväinen lopputulokseen. – Pelin monet ympäristöt tempaavat mukaansa, ja pelaaja oppii arkikielen sanoja niille kehitetyissä ympäristöissä. Mitä enemmän pelaaja oppii sanoja, sitä pidemmälle peli vie, Pieski kertoo.

Projektipäällikkö Hanna Helander toivoo, että mahdollisimman moni lataa pelin lapselleen, koska nykyajan lapset oppivat helpoiten kieltä pelien kautta. – Tavoitteenamme on ollut, että pelaaja saa onnistumisen iloa, ja kieli tulee mukana kuin itsestään, Helander kertoo.

Gávpotfearán-mobiilipeli on ladattavissa sekä Google Play -kaupasta että AppStoresta. Pelin pohjoissaamenkielisenä äänenä on Juulienna Näkkäläjärvi, inarinsaamenkielisenä Satu Aikio ja koltansaamenkielisenä Sisko Hilkka Fofonoff. Pelin on toteuttanut oululainen LudoCraft Oy.

Android Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LudoCraft.Gavpotfearan
iOS : https://testflight.apple.com/join/VlOY5hPi

Lisätietoja:

Satu-Marjut Pieski, satu.pieski@edu.utsjoki.fi, 040 546 6514

Hanna Helander, hanna.helander@edu.utsjoki.fi, 040 701 2094

Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi, 040 584 3098

Ijahis idja -festivaali järjestetään tulevana viikonloppuna Inarissa

Ijahis idja -festivaali järjestetään Inarissa tulevana lauantaina 14.8.2021. Festivaali järjestetään tänä vuonna yksipäiväisenä.

Festivaalin aikana lavalle nousevat mm. Jon Henrik Fjällgren, Ulla Pirttijärvi & Ulda sekä Ailu x Amoc. Jo perinteeksi muodostunut suopunginheittokilpailu on ohjelmassa myös tänä vuonna. Lisäksi luvassa on nuortenkonsertti, pop-up -työpajoja ja festivaalien ajan jatkuvat saamenkäsityön markkinat.

Festivaali järjestetään koronaturvallisuussuositusten mukaisesti. Festivaalialue on laaja ja turvavälien pitäminen on mahdollista.  Myös wc-kapasiteettia on lisätty tälle vuodelle. Festivaali pyytää ihmisiä saapumaan vain terveenä tapahtumaan ja noudattamaan koronaturvallisuusohjeita etäisyyksistä ja hygieniasta sekä suosimaan korttimaksua käteisen sijaan festivaalialueella.

Festivaali striimataan maailmanlaajuisesti eli tunnelmaan pääsee mukaan myös kotoa. Livestream löytyy osoitteesta www.sajos.fi/live.

Festivaalin ohjelma ja lisätiedot osoitteessa www.ijahisidja.fi.

Liput myynnissä osoitteessa www.lippu.fi.

Ijahis idjan järjestävät yhteistyössä Anára Sámisearvi ry, Saamelaiskäräjät, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Kahvila Čaiju, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Inarin kunta.

Lisätietoja:

Tuottaja
Oula Guttorm
oula.guttorm(at)samediggi.fi
+358 40 667 4545

Hyvää kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää

YK:n kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää vietetään vuosittain elokuun 9. päivä. Päivän tarkoituksena on levittää ja lisätä tietoisuutta alkuperäiskansoja koskettavista kysymyksistä sekä nostaa esille alkuperäiskansojen oikeuksien suojelun ja edistämisen merkitystä. Vuoden 2021 teema on Ketään ei jätetä jälkeen: alkuperäiskansat ja vaatimus uudesta sosiaalisesta sopimuksesta (Leaving no one behind: Indigenous peoples and the call for a new social contract).

Saamelaiset ovat yksi maailman alkuperäiskansoista ja elävät alueella, joka on nykyään jaettu neljän eri valtion alueille. Saamelaiskäräjät on omalla laillaan perustettu saamelaisten itsehallintoelin, jonka tärkein tehtävä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Saamelaiskäräjät tekee jatkuvasti töitä saamelaisten asioiden ja oikeuksien edistämiseksi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Saamelaisten ihmisoikeuksien edistäminen kokonaisuutena kaikilla tasoilla ja alkuperäiskansaoikeuksien julistuksen toimeenpano Suomessa ovat yksi Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020–2023 päätavoitteista. – Yksi konkreettinen esimerkki saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumista edistävistä toimista Suomessa olisi saamelaiskäräjälain muutoksen eteenpäin vieminen, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista on hyväksytty 13.9.2007 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla. Suomi on hyväksynyt julistuksen varaumitta ja sitoutunut sen toimeenpanoon. Julistuksen keskeiset artiklat koskevat alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta, oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, valtioiden vastuuta alkuperäiskansakulttuurien turvaamisessa sekä alkuperäiskansojen oikeutta luonnonvaroihin. Julistus myös kieltää kaikenlaiset alkuperäiskansojen sulauttamispyrkimykset.

Valtioiden sitoutuminen YK:n alkuperäiskansajulistukseen ja sen toimeenpanoon vahvistettiin 22.-23.9.2014 pidetyn alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjassa, joka on hyväksytty myös YK:n yleiskokouksen päätöslauselmana.

Loppuasiakirjassa Suomi on sitoutunut ”yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa niiden omien edustuselinten kautta tarkoituksena kehittää ja toteuttaa tarvittaessa kansallisia toimintasuunnitelmia, strategioita tai muita toimia julistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi” (A/RES/69/2, operative para. 8).

– Toivon, että Suomessa lähdetään edistämään YK:n alkuperäiskansajulistusta toimeenpanevan toimintasuunnitelman laatimista ja sen toimeenpanemista mahdollisimman pian, sanoo Juuso.

Lue YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista

Teemapäivän kotisivu (un.org)

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät toivottaa hyvää Sápmi Pridea!

5.–8.8.2021 vietetään Sápmi Pridea Utsjoella. Sápmi Pride -kulkue järjestetään lauantaina 7.8. ja Saamelaiskäräjien edustajana kulkueeseen osallistuu nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Saamelaiskäräjien toimintaohjelmassa 2020–2023 yhdeksi Saamelaiskäräjien toiminnan arvoksi on nostettu saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Lisäksi Saamelaiskäräjät pyrkii toiminnassaan saamelaisten ihmisoikeuksien edistämiseen kokonaisuutena kaikilla tasoilla ja jokaisen politiikan alalla.

– Saamelaiskäräjät näkee tärkeänä ja tekee töitä ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä saamelaisessa että suomalaisessa yhteiskunnassa, toteaa Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Sápmi Pride järjestettiin vuonna 2017 Inarissa. Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Lue lisää tapahtumasta.

Lisätietoja:

Leo Aikio                                                                                                                                                  Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja                                                                                                                040 621 6505                                                                                                                                      leo.aikio(at)samediggi.fi