Osallistu Saamen kielten viikkoon 25.-31.10.2021

GIELLAVAHKKU – KIELÂOKKO ǨIÕLLNEÄʹTTEL ­– KIELIVIIKKO

Milloin: 25.–31.10.2021

Missä: Koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Kenelle: Aivan kaikki ovat tervetulleita mukaan ja osallistumaan

Tausta

Vuonna 2019 vietettiin YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten vuotta – International Year of Indigenous Language (iyil2019.org). Teemavuonna järjestettiin useita tapahtumia, jotka tekivät näkyväksi alkuperäiskansakieliä ympäri maailmaa. Saamen kielten viikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuoden 2020 onnistuneen Saamen kielten viikon jälkeen toivoivat Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät saamen kieliviikosta tulevan jokavuotinen tapahtuma.

Saamen kielet Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Suomessa saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien perustana on perustuslaki, jonka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä ja itämerensuomalaisten kielten (kuten suomi ja viro) lähimpiä etäsukukieliä. Saamen kieliä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella (Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Sodankylän kunnan pohjoisosa) kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto siten, kun lailla säädetään.

Kannustamme kaikkia Suomen peruskouluja pitämään teemapäiviä saamen kielistä ja saamelaiskulttuurista viikolla 43 (25–31.10.2021). Toivomme, että kaikki koulut tuovat esille saamen kieliä saamen kielten viikolla erilaisilla aktiviteeteilla.

Mikä on saamen kielten viikko giellavahkku – ǩiõllneäʹttel – kielâokko?

Saamen kielten viikko on yhteinen ponnistus saada huomiota saamen kielille. Saamen kielten viikon tavoitteena on saada saamen kielille näkyvyyttä ja kuuluvuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Toivomme, että mahdollisimman monet osallistuvat tähän yhteiseen pyrkimykseen saada saamen kielten viikolla näkyvyyttä saamen kielille erilaisilla toimilla paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Miksi saamen kielten viikko on tärkeä?

Saamen kielet ovat tärkeitä yksitäiselle kielenkäyttäjälle, saamen kansalle ja myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Saamen kielet eivät ole tärkeitä ainoastaan viestinnän välineenä, mutta myös ihmisten identiteetille, kulttuuriperinnölle ja yhteenkuuluvaisuudelle. Kielen näkyväksi tekeminen jokapäiväisessä elämässä onkin tärkeää kielen asemalle, yhteenkuuluvuuden tunteelle ja hyväksynnälle. Kun kieli näkyy päivittäin, luo se tunteen, että meidän kielemme on hyväksytty, sillä on arvoa ja se kuuluu yhteiskuntaan. Koemme suurta iloa, kun kielemme näkyvät yhteiskunnassa.

Haluamme, että suomalainen yhteiskunta oppisi enemmän ja paremmin ymmärtämään saamen kieliä, saamelaista kulttuuria ja saamelaista yhteiskuntaelämää. Mielestämme on tärkeää, että lapset päiväkodeissa ja koulussa tutustuvat saamen kieliin. Jos kaikki lapset oppisivat muutaman saamenkielisen sanan, niin nostaisi se osaltaan kielen arvoa ja samalla lisäisi ymmärrystä erilaisia kieliä kohtaan.

Ehdotuksia kieliviikon toimiksi

 • Käyttäkää saamenkielisiä opastekylttejä, esim. kirjasto, ruokasali, WC, luokka. Valmiita opastekylttejä löytyy osoitteesta Opastekylttejä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi sekä suomeksi
 • Laatikaa fraasisanakirja esim. Hyvää huomenta, Mitä kuuluu? Saamenkielistä perussanastoa ja fraaseja löytyy Pieni sanakirja ensitapaamiseen, arkipäivään ja juhlaan -kirjasesta.
 • Kuáti.fi on Saamelaiskäräjien ylläpitämä saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipankki. Sivustolta löytyy mm. pelejä lapsille.
 • Tietoa saamelaisista opetukseen löytyy sivustolta https://www.oktavuohta.com pohjoissaameksi, koltansaameksi, inarinsaameksi ja suomeksi.
 • Kutsukaa saamelaisia artisteja kouluun opettamaan lauluja saameksi tai joikaamaan.
 • Pyytäkää vierailemaan henkilöitä, jotka ovat taitavia kertomaan saamelaisia perinnekertomuksia.
 • Lukekaa tekstejä saameksi ja käsitelkää sitten tekstiä maalaamalla ja piirtämällä.
 • Kerätkää lähiympäristön saamenkielisiä paikannimiä, joista sitten kirjoitetaan. Voitte käyttää apuna myös informantteja/asiantuntijoita.
 • Käykää kirjeenvaihtoa toisten koulujen kanssa kieliviikosta, vaihtakaa tietoja ja ajatuksia.
 • Opetelkaa duodjia (saamelaista käsityötä), tehkää esim. avaimenperä kutomalla paula.
 • Opetelkaa käytännön töiden kautta eri asioiden ja aihepiirien käsitteitä, kuten laavu, poronhoitoon liittyvää sanastoa, ajohärkä, heinitys, kalojen verkkopyynti
 • Kutsukaa vanhempia äidinkieleltään saamenkielisiä informantteja/asiantuntijoita kouluihin, joiden kanssa oppilaat voivat puhua saamea.

Toivomme, että haluatte osallistua tähän jännittävään hankkeeseen. Yhdessä voimme tehdä näkyväksi ja lisätä tuntemusta saamen kielistä saamen kieliviikolla lokakuussa 2021.

Lisätietoja:

Ma. saamen kieliasiainsihteeri Marko Marjomaa, puh. 050 438 2484 / 010 839 3183 marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 839 3124 / 040 707 5626 anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Tai vieraile Kieliviikon kotisivulla www.giellavahkku.org (Sivusto avataan viikolla 37, 13.9.–19.9.2021)

Dearvvuođaiguin – Tiervuođâiguin Tiõrvʼvuõđin – Terveisin

Tuomas Aslak Juuso

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja

Pohjoismainen webinaari 31.8.–1.9: Alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeudet ja kulttuurisensitiiviset palvelut

Tervetuloa pohjoismaiseen webinaariin, jossa keskitytään alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeuksiin sekä kieli- ja kulttuuriympäristön huomioon ottavien palvelujen tarjontaan alueella.

31.8. –1.9.2021 pidettävä seminaari on avoin kaikille aiheista kiinnostuneille ja maksuton, mutta siihen tulee ilmoittautua. Seminaari on englanninkielinen ja se tulkataan pohjoissaameksi.

Ilmoittautuminen ja tapahtuman tiedot:

Indigenous peoples: language, culture, and life cycle (Pohjoismainen hyvinvointikeskus) 

Tilaisuus on osa Suomen pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta. Seminaari järjestetään Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen alaisen pohjoismaisen dementiaverkoston ja vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston yhteistyönä. Järjestäjinä toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saamelaiskäräjät, Sámisoster, vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) ja Ihmisoikeuskeskus.

Lämpimästi tervetuloa!

Tule kokemusasiantuntijaksi Kulttuurien kouluun!

Saamelaiskäräjät hakee kouluttajaa syksyn Kulttuurien koulu -hankkeeseen. Kulttuurien koulu on Saamelaiskäräjien, Suomen Romaniyhdistyksen ja Nuorten akatemian yhteinen yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke. Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Syksyn 2021 koulutukset järjestetään etänä.

Kouluttajan ei tarvitse olla saamelaistietouden asiantuntija eikä ammattilaisluennoitsija, vaan kokemusasiantuntija! Riittää, että on asenteeltaan reipas, omaa kokemuksensa saamelaisuudesta ja tietää mistä tarvittavaa tietoa löytää. Keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Yksin ei myöskään tarvitse työskennellä: toisena kouluttajana on romaninuori ja Nuorten akatemia on mukana jokaisessa koulutuspäivässä.

Koulutuspäivien väliin varataan hieman aikaa opettajien tekemien tehtävien kommentointiin. Tammikuussa järjestetään kehittämispalaveri, jossa kouluttajien kanssa käydään läpi syksyn koulutuksia ja tarvittaessa parannellaan suunnitelmaa vuoden 2022 koulutuksiin.

Kouluttajalle/ kokemusasiantuntijalle maksetaan 200 euron palkkio jokaiselta koulutuspäivältä. Lisäksi koulutuspäivien välillä tapahtuvasta tehtävien kommentoinnista maksetaan palkkio. Toiminnasta aiheutuvat muut kulut korvataan.

Syksyn 2021 koulutuspäivät ovat (klo 9–15):

1. koulutussarja (etänä): ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.

2. koulutussarja (etänä): ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Tiedote hankkeen alkamisesta ja perustietoja hankkeesta: https://www.samediggi.fi/2021/08/23/kulttuurien-koulu-kaynnistyy-saamelaiskarajat-suomen-romaniyhdistys-ja-nuorten-akatemia-kouluttavat-opettajia-saamelais-ja-romaninuorten-kohtaamiseen/

Tarkempia tietoja hankkeesta ja koulutusten sisällöstä löytyy täältä: https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/kulttuurien-koulu/

Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.9. mennessä info@samediggi.fi, viitteeksi ´Kulttuurien koulu´.

Lisätietoja:                                                                                                                                                                                   

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
0108393112

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuorisoneuvoston puheenjohtaja
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi
040 584 3098

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisiä ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä – kartoituskyselyyn voi vastata elokuun loppuun saakka

Asiantuntijaseminaari saamelaiskäräjälain uudistamisesta 2.9.2021

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa järjestetään yhteistyössä oikeusministeriön ja Saamelaiskäräjien kanssa valmisteltu asiantuntijaseminaari saamelaiskäräjälain uudistamisesta torstaina 2.9.2021. Tilaisuuden pääjärjestäjä on tiedekunnan alkuperäiskansaoikeuden osa-aikainen professori Martin Scheinin. Asiantuntijaseminaarin tarkoituksena on tarjota kansainvälisille, suomalaisille ja saamelaisille asiantuntijoille mahdollisuus arvioida toimikunnan ehdotuksia ja keskustella niistä. 

Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso osallistuu seminaariin ja pitää yhden seminaarin avauspuheenvuoroista. – Saamelaiskäräjälain uudistaminen on nyt erittäin ajankohtainen aihe ja odotan mielenkiinnolla järjestettävää asiantuntijaseminaaria. On tärkeää, että seminaari tarjoaa kansainvälisille ihmisoikeusasiantuntijoille areenan arvioida saamelaiskäräjälakitoimikunnan ehdotuksia ja keskustella niistä, sanoo Juuso. 

Seminaariin osallistuvat myös Saamelaiskäräjien ehdotuksesta nimetyt saamelaiskäräjälakitoimikunnan jäsenet. 

Asiantuntijaseminaari järjestetään hybridimuodossa. Puhujat ja muut osallistujat osallistuvat seminaariin joko paikan päällä Lapin yliopiston Castren-salissa tai etäyhteyksin. Seminaariin ilmoittautuminen on päättynyt 15.8. Ilmoittautuneille lähetetään ennakkomateriaalia ja ohjeet osallistumista varten.  

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan mietintö eli esitys lakimuutoksista julkistettiin 11.5.2021. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on korjata nykytilanne erityisesti YK:n ihmisoikeuskomitean edellyttämällä tavalla. Toimikunnan mietintö on ollut lausuntokierroksella kesän aikana.  

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Kulttuurien koulu käynnistyy: Saamelaiskäräjät, Suomen Romaniyhdistys ja Nuorten Akatemia kouluttavat opettajia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen

Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Tavoitteena on opettajien valmentaminen saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen.

– Kulttuurien koulu -hanke tulee todelliseen tarpeeseen, sanoo koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff. – Meillähän on nyt selvitettyä tietoa siitä, etteivät oppimateriaalit sisällä juurikaan saamelaistietoa. Opettajakoulutuksessakaan saamelaisia koskevia asioita ei käsitellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön saamen opetuksen kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa opetusministerille huhtikuussa 2021. Se teetti myös erillisselvityksen perusopetuksen suomen- ja ruotsinkielisten oppimateriaalien saamelaistiedosta. – Toivon, että saamelaisia koskeva tieto kouluopetuksessa alkaa nyt lisääntyä ja myöskin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvat saamelaislapset ja -nuoret saavat tukea identiteetilleen, sanoo Ljetoff.

Mikä?

Kulttuurien koulu on syksyllä alkava maksuton täydennyskoulutussarja, joka on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen tulee tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista. Täydennyskoulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen ja myös nuorten kulttuurisen identiteetin tukemiseen.

Kulttuurien koulu syntyi halusta ja tarpeesta lisätä tietoa ja vähentää stereotypioita. Viime vuosina on ollut paljon puhetta saamelais- ja romaniteemojen vähäisyydestä oppikirjoissa. Ennakkoluulot syntyvät usein juuri tietämättömyydestä. Lisäkoulutukselle on suuri tarve, sillä tällä hetkellä teeman käsittelyyn on tarjolla liian vähän keinoja. Ymmärrystä saamelais- sekä romaanikulttuurien erityispiirteitä kohtaan ei opita nykyisistä oppikirjoista, eikä opettaja välttämättä  tunne saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteitä niin hyvin, että pystyisi tukemaan kulttuuri-identiteettiään muodostavaa vähemmistönuorta.

Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Koulutukset toteutetaan yhdessä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa, ja ne ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Koska? 

Täydennyskoulutussarja koostuu viidestä koulutuspäivästä: kolmesta online- ja kahdesta etäpäivästä. Online-päivinä aihetta käsitellään ryhmänä yhdessä Teamsin ja Howspace-alustan välityksellä. Etäpäivinä osallistujat vievät oppeja käytäntöön omien aikataulujensa mukaisesti. Osallistujat sitoutuvat käymään koko koulutussarjan läpi.

Koulutuspäivät pidetään klo 9–15 (sis. omakustanteisen lounastauon ja kahvitauon).

Syksy 2021 pilottikoulutuksen online-päivät
1. koulutussarja: ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.
2. koulutussarja: ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Koulutukset jatkuvat vuonna 2022 kolmella etä-, ja kahdella lähikoulutussarjalla. Lähikoulutukset on tarkoitus pitää Oulussa ja Helsingissä.

Tutustu koulutuspäivien tarkempaan sisältöön ja aikatauluun täällä!

Ilmoittautuminen Kulttuurien koulu -täydennyskoulutuksiin on avattu.

Opettaja, onko sinulla riittävät tiedot ja valmiudet tukea saamelais- ja romaninuoria heidän kulttuuri-identiteettinsä muodostamisessa? Kuinka hyvin tunnet saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteet? Osallistu syksyllä 2021 alkavaan maksuttomaan täydennyskoulutussarjaan: tule mukaan oppimaan lisää ja vähennä kanssamme stereotypioita ja ennakkoluuloja! Valtaosa koulutuksista järjestetään etänä, joten voit osallistua helposti paikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoja:

Nuorten Akatemian yhteystiedot / Ulla Saalasti
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi 
040 567 4203

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto/ Ulla Aikio-Puoskari
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
010 839 3112

Suomen Romaniyhdistys / Dimitri Lindgren
dimitri.aumensa@gmail.com
045 220 3229

Linkkejä:

Kulttuurien koulu -hankesivu 

Koulutus- ja oppimateriaaliasiat Saamelaiskäräjillä

Saamelaistietoa opetukseen > www.oktavuohta.com, www.dihtosis.fi

Suomen Romaniyhdistys > www.suomenromaniyhdistys.fi

Saamelaisnuoret kokoavat voimansa ilmastonmuutosta vastaan konferenssissa 26.8.

Yhteispohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi järjestetään 26.8.2021. Konferenssin teemana on ilmastonmuutos ja se järjestetään etäyhteyksin. Konferenssi on maksuton ja avoin kaikille saamelaisnuorille.

Saamelaiskäräjien projektityöntekijä Milla Pulska ja nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio toivottavat saamelaisnuoret tervetulleeksi etänä järjestettävään konferenssiin. 

– On hienoa, että saamelaisnuoret pääsevät pitkästä aikaa yli valtiorajojen keskustelemaan heille ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Uskon, että löydämme tärkeitä nostoja ilmastonmuutokseen ja sen vastaiseen työhön, mutta myös sopeutumiseen liittyen, iloitsee nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Konferenssissa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselta, Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajalta Aili Keskitalolta, nuorelta poromieheltä Jussa Seurujärveltä sekä Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juusolta. Lisäksi konferenssin ohjelmassa on työpajoja. Työpajoja pitävät nuorten johtama globaali järjestö Youth4Nature, somevaikuttaja Emmi Nuorgam sekä aktivisti, ohjaaja-käsikirjoittaja, Pauliina Feodoroff.

– Toivomme, että nuoret osallistuvat rohkeasti työpajoihin, joissa etsitään itselle sopivia vaikuttamiskeinoja. Ilmastonmuutos voi tuntua lamaannuttavalta, mutta haluamme kannustaa yhteisen voiman ja sanoman löytämiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa yhteiskunnallisessa työssä, kertoo konferenssin projektityöntekijä Milla Pulska.

Arktiset alkuperäiskansat kokevat ilmastonmuutoksen rajuimmin ja saamelaisnuoret ovatkin huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin ja saamelaiskulttuuriin. Konferenssin myötä hahmotellaan ilmastonmuutoksen vastainen julkilausuma sekä suunnitellaan saamelaisnuorten yhteisiä valtioiden rajat ylittäviä toimintamalleja.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen nuorisoneuvosto järjestää kahden vuoden välein pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin. Konferenssi järjestetään yhteistyönä Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien nuorisotoimijoiden kanssa. Konferenssin pääjärjestänä toimii Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto. Konferenssin tavoitteena on kannustaa saamelaisnuoria saamelaisen yhteiskunnan kehittämiseen.

Lisätietoja konferenssista: www.nuor.fi

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja
040 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Milla Pulska
projektityöntekijä
0406695295
milla.pulska(at)samediggi.fi

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

Saamelaiskäräjät kuulee huoltajia ja neuvottelee Rovaniemen kaupungin kanssa saamen opetuksesta

Saamelaiskäräjät kuulee saamen kielten oppilaiden huoltajia maanantai-iltana 23.8. etäyhteyksin järjestettävässä tilaisuudessa. Viralliset neuvottelut Rovaniemen kaupungin sivistystoimen kanssa alkavat tiistaina. Huolta herättävät erityisesti saamen kielten opetusjärjestelyt alkaneena kouluvuonna. Kaupunki siirsi valtaosan saamen kielten opetuksesta toteutettavaksi etäyhteyksin oppilaiden koteihin varsinaisen koulupäivän jälkeen.

– Tilanne huolestuttaa, koska opetusjärjestelyt eivät vastaa käsitystämme opetuksen lainmukaisuudesta, oikeasta vastuunjaosta eivätkä hyvästä pedagogisesta toteutuksesta, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.  – Monet huolestuneet huoltajat ovat olleet meihin yhteydessä ja pyytäneet Saamelaiskäräjiltä apua tilanteen korjaamiseen. Tilanne tuntuu vaikealta lukuisille perheille ja on pelättävissä, että Rovaniemellä tapahtunut myönteinen saamen kielten opetuksen kehittämistyö valuu hukkaan.

Saamelaiskäräjät on kutsunut oppilaiden huoltajia avoimeen kuulemistilaisuuteen, jossa se haluaa kartoittaa tilannetta mahdollisimman monesta näkökulmasta. Juuso on erityisen ilahtunut saamen kielten oppilasmäärän selvästä kasvusta ja viime vuosien kehittämistyöstä Rovaniemellä.

Varapuheenjohtaja Anni Koiviston mielestä Rovaniemen tilanne kuvastaa saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen lainsäädännöllisesti ja rahoituksellisesti heikkoa asemaa kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. – Saamelaiskäräjät on tehnyt kovasti työtä tilanteen korjaamiseksi ja odotuksemme ovat nyt korkeammalla kuin aiempina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama saamelaisopetuksen kehittämistyöryhmä jätti keväällä esityksensä ja neljä erillisselvitystä opetuksen kehittämiseksi ja mm. sen saattamiseksi pysyvälle perustalle koko maassa.

Pohjoissaamen kielen oppilasmäärä perusopetuksessa on noussut edellisestä lukuvuodesta useilla kymmenillä, ollen nyt noin 100. Kaupunki on palkannut pohjoissaamen kielen opettajan, mutta inarin- ja koltansaamen kielten opetuksen se ostaa Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteiseltä etäopetushankkeelta.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso, Puheenjohtaja  
040 687 3394, tuomas.juuso@samediggi.fi

 Anni Koivisto, I varapuheenjohtaja
040 415 5969, anni.koivisto@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri
040 767 3101, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi

Koulutus- ja oppimateriaaliasiat Saamelaiskäräjillä

Uutinen 15.4.2021 OKM:n työryhmän työn valmistumisesta

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni -oppimateriaali on ilmestynyt

Mitä nimet kertovat lähiympäristöstä?

Onko paikka käyttämätön, vaikka siinä ei näy käytön jälkiä?

Millaisia ääniä lähiympäristöstä löytyy?

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni on opetusmateriaali, jonka tavoitteena on tuoda oppilaille näkyväksi saamelainen kulttuuriperintö ja erilaiset kulttuuriympäristöt. Oppimateriaali sisältää kuusi eri laajuista harjoitusta saamelaisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön ymmärtämiseen ja oppimiseen. Julkaisun tavoitteena on innostaa opettajia sekä kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta. Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää erilaisten opetusryhmien kanssa ja soveltaa helposti myös osaksi varhaiskasvatusta tai kielipesätoimintaa.

Materiaali on koottu yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatus seuran, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Arktista pedagogiikkaa II hankkeen ja Saamelaismuseo Siidan kanssa. Materiaalin ovat toimittaneet Marita Aikio, Unni Länsman, Eija Ojanlatva, Miina Seurujärvi, Jaakko Tuominen ja Anna Väänänen.

Materiaali on koltan- inarin- ja pohjoissaamen kielellä Kulttuurin vuosikello -sivuilla!
Sivuilta löytyy myös materiaalin suomenkielinen käsikirjoitus pdf-muodossa.

Tervetuloa pohjoismaiseen saamelaisnuorten konferenssiin!

Aika: 26.8.2021 Suomen aikaa klo 9.00-15.00

Paikka: Zoom

Konferenssi on maksuton ja avoin kaikille saamelaisnuorille. Jaamme ilmoittautuneet työpajoihin ja pyrimme ottamaan toiveet huomioon. Konferenssissa on simultaanitulkkaus. Kaikille osallistujille lähetetään kuvataiteilija Arsi Kevan suunnittelema t-paita.

Konferenssin teemana on ilmastonmuutos. Arktiset alkuperäiskansat kokevat ilmastonmuutoksen rajuimmin. Saamelaisnuoret ovat erityisen huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin ja saamelaiskulttuuriin. Konferenssin osana saamelaisnuoret hahmottelevat yhteisen ilmastonmuutoksen vastaisen näkemyksen ja suunnittelevat siihen toimintamalleja.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen nuorisoneuvosto järjestää kahden vuoden välein pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin. Konferenssi järjestetään yhteistyönä Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien nuorisotoimijoiden kanssa. Konferenssin pääjärjestänä toimii Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto.

Ilmoittautuminen https://link.webropolsurveys.com/S/34445E0000116821

Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2021 klo 12.00.

Kutsu.

Ohjelma

9.00 Aloitus

9.15 Puheenvuoro: Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtaja Aili Keskitalo

9.30 Puheenvuoro: Nuori poromies Jussa Seurujärvi

9.45 Puheenvuoro: Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

10.00 Työpajat

 1. Youth4Nature: Mobilising Youth to Lead for Nature and Climate, Storytelling
  Kieli: englanti
 2. Emmi Nuorgam: Some ja vaikuttaminen
  Kieli: suomi
 3. Pauliina Feodoroff: Ilmastoaktivismi, Sápmi
  Kieli: englanti

12.00 Ruokatauko

12.45 Puheenvuoro: Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso

13.00 Julkilausuma-työpajat ryhmittäin

14.14 Koonti

15.00 Lopetus

Lisätietoja:

projektityöntekijä Milla Pulska
puh. 0406695295
sähköposti: milla.pulska(at)samediggi.fi