Saamelaiskäräjät kiitti stipendein saamen kielten opinnoissa menestyneitä oppilaita

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätlukukauden päättyessä stipendejä saamen kielten opinnoissa hyvin menestyneille oppilaille. Stipendin sai yhteensä 15 perusopetuksen päättänyttä oppilasta ja viisi uutta ylioppilasta.

Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret:

Ylioppilaat:

Ivalon lukio: Juuso Valle (pohjoissaame), Johanna Huhtamella (pohjoissaame), Taina Hakovirta (inarinsaame),

Sodankylän lukio: Minja Ylilokka (pohjoissaame)

Utsjoen saamelaislukio: Hánsa Ravna-Pieski (pohjoissaame)

Perusopetuksen suorittaneet oppilaat:

Hetan koulu: Per-Jona Labba (pohjoissaame), Máret-Elle Valkeapää (pohjoissaame), Juulia Mannela (pohjoissaame), Jutta Keskitalo (pohjoissaame)

Inarin koulu: Diana Kangasniemi (pohjoissaame), Ruut Tervaniemi (inarinsaame)

Ivalon yläkoulu: Sunna Vihervirta (pohjoissaame), Iida Tervahauta (pohjoissaame)

Utsjokisuun koulu: Elenna Pieski (pohjoissaame), Iŋgá-Elisa Ravna-Pieski (pohjoissaame)

Karigasniemen koulu: Vilma Halonen (pohjoissaame)

Vuotson koulu: Anttu Sieppi (pohjoissaame)

Tähtikunnan koulu, Sodankylä: Enni Siivola (pohjoissaame)

Kastellin koulu, Oulu: Hilda Huusko (pohjoissaame)

Länsituulen koulu, Oulu: Elle Haataja (pohjoissaame)

Saamelaiskäräjät toivottaa onnea ja hyvää kesälomaa kaikille!

Nuorisoneuvosto kääntää Setan sateenkaarisanaston saamen kielille

Seuraava sukupolvi sateenkaarisaamelaisia saa kasvaa niin, että he pystyvät sanoittamaan identiteettiään saamen kielellä.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto kääntää Seta ry:n sateenkaarisanaston inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielille ja julkaisee ne nuorisoneuvoston tieto- ja neuvontasivustolla. Sanasto kokoa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Vaikka sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja, on sen pääasiallisena sisältönä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

Sateenkaarisanaston kääntäminen on sopiva jatko aikaisemmin käännetylle seksuaalisuuden sanakirjalle. Kääntämällä sanaston pystymme tarjoamaan sateenkaarisaamelaisille sanastoa itsensä määrittelemiseksi, mutta myös lisäämme heidän yhteenkuuluvuuttaan saamelaisyhteisöön ja saamelaisyhteisön sateenkaaritietoutta, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Sanaston kääntäminen ja kokoaminen on tärkeää saamelaisnuorten seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin kehittymiselle. Sanaston avulla he pystyvät määrittelemään itseään ja kommunikoida muiden sateenkaarisaamelaisten kanssa myös valtioiden rajojen ylitse. Sanasto ei kuitenkaan pysty täysin tavoittamaan sateenkaarisaamelaisten monimuotoisuuta, sillä jokaisella on oma kokemus itsestään ja identiteetistään.  Sanaston kääntämisellä nuorisoneuvosto pyrkii myös aloittamaan keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja asemasta saamelaisyhteisössä.

Käännöstyö tehdään terminologian osalta yhteistyössä Sámi Giellagáldun kanssa. Monille sanastossa olevista sanoista löytyy jo Sámi Giellagáldun kielijaostoissa normitetut termit. Käännöstyöllä kootaan jo olemassa olevat sanat saavutettavaan ja helposti luettavaan muotoon. Uusien termien kohdalla järjestetään työpajoja sateenkaarisaamelaisille ja näin sateenkaariyhteisö on mukana uusien termien kehittämistyössä.

Tieto sanasto kääntämisestä on saavuttanut saamelaisnuoret valtioiden rajojen ylitse. Nuorisoneuvosto toivoo yhteistyötä sanaston jalkauttamiseksi ja mahdollisesti sanaston kääntämiseksi myös muille saamen kielille.

Sápmi Pride järjestettiin vuonna 2017 Inarissa. Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja 
040 7082 072 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Elli-Marja Hetta 
Nuorisosihteeri 
050 382 5179 / 010 839 3134 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Saamen kielten etäopetushanke sai jatkorahoituksen – Hankkeessa odotetaan pysyviä ratkaisuja

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on saanut jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuoteen 2023 saakka. Saamen kielten etäopetushanke käynnistyi vuonna 2018 ja nykyinen rahoitus oli myönnetty vuoden 2021 loppuun saakka.

Projektipäällikkö Hanna Helander iloitsee jatkorahoituksesta. Se tukee hankkeen tavoitetta vakiinnuttaa saamen kielten etäopetus Suomessa.

– Noin 70 prosenttia perusopetusikäisistä saamelaislapsista asuu ja käy koulua saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. On äärimmäisen tärkeää, että hekin saavat mahdollisuuden opiskella sukujensa kieltä. Saamen kielten opetuksen vakiinnuttaminen saamelaisalueen ulkopuolella on tärkeä edistysaskel näiden saamelaislasten kielen ja kulttuurin eteen, Helander painottaa.

Myös kehittämistyöryhmä esittää opetuksen vakiinnuttamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2020 saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän, jonka raportti valmistui tämän vuoden huhtikuussa. Myös työryhmä esittää, että saamelaisopetus saatetaan pysyvälle perustalle saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

Saamen kielten opetus etäyhteyksin on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi niihin kouluihin, joissa lähiopetuksen järjestäminen ei ole mahdollista, toteaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff.

– Saamen kielet ovat niin uhanalaisia, että niiden opetus pitäisi saada nopeasti vakaalle perustalle. Tässä vaiheessa on hyvä, että hanketoiminta jatkuu, mutta odotamme kovasti pysyviä ratkaisuja, Ljetoff kertoo.

Saamen kielten etäopetushanke järjestää Suomessa puhuttujen kolmen saamen kielen, inarin-, koltan- ja pohjoissaamen, opetusta saamelaisten kotiseutualueen (Utsjoki, Inari, Enontekiö sekä Sodankylän kunnan pohjoisosa) ulkopuolella. Hankkeen oppilasmäärä on kasvanut vuosittain. Tällä hetkellä hankkeen kautta saamen opetusta saa ympäri Suomen 92 oppilasta, joista 44 opiskelee pohjoissaamea, 27 inarinsaamea ja 20 koltansaamea. Hankkeessa on mukana 35 opetuksen järjestäjää sekä 59 koulua.

Lisätietoja:

Hanna Helander
Projektipäällikkö
040 7012 094
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi

Arla Magga
Projektikoordinaattori
040 198 5033
arla.magga(at)samediggi.fi

Cloubi-digimateriaalialustan avoin käyttökoulutus kesäkuussa

Saamelaiskäräjät ja Arktista pedagogiikkaa II-hanke järjestävät Cloubi-digimateriaalialustan käyttökoulutuksen kesäkuun aikana. Koulutus on avoin kaikille digimateriaalin tekemisestä kiinnostuneille yli 15-vuotiaille.

Cloubi-materiaali toimii myös tabletilla. Kuva: Saamelaiskäräjät / Petra Kuuva.

Cloubi on nykyaikainen oppimateriaalialusta, jota käyttävät muun muassa oppimateriaalikustantajat. Saamenkielistä opetusta varten Cloubiin on tuotettu esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin Forum-materiaali ja inarinsaamen äidinkielen Virkkuuvääri-sarja. Avoimiin digimateriaaleihin voi tutustua tästä Avoimet digimateriaalit.

Koulutuksella katse tulevaisuuteen

Koulutus on hyvä tilaisuus tutustua digimateriaalin tuottamiseen ja saada kokemusta digimateriaalin tekemisestä.

– Koulutus antaa mahdollisuuden kokeilla, miltä digimateriaalin tekeminen tuntuu ja olisiko siitä nuorille mahdollisesti hyötyä tulevaisuudessa. Haluamme tarjota koulutuksella myös kiinnostavaa tekemistä kesäksi. Jokainen osallistuja voi kokeilla alustan mahdollisuuksia ja tehdä omia digimateriaalejaan vaikka koko kesän ajan, sanoo Saamelaiskäräjien oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva.

Koulutus avaa mahdollisuuksia saamenkieliseen oppimateriaalityöhön

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto tuottaa enenevässä määrin digitaalista oppimateriaalia. Saamelaiskäräjät toivoo, että saamenkieliseen oppimateriaalityöhön löytyy uusia tekijöitä. Digitaalisen osaamisen lisäksi oppimateriaalituotanto tarvitsee muun muassa kuvittajia ja tekstien lukijoita.

Koulutukseen osallistuminen ja Cloubissa toimiminen onnistuu tavallisella tietokoneella ja hyvällä internet-yhteydellä. Cloubi-ympäristö toimii selaimessa, joten ohjelmaa ei tarvitse ladata omalle koneelle. Tavallisella näppäimistöllä ja hiirellä pärjää hyvin.

Koulutus on suomeksi Google Hangouts-sovelluksen kautta seuraavasti:

  • Koulutuskerta 1: 14.6.2021 klo 14:00 – 16:00
  • Koulutuskerta 2: 21.6.2021 klo 14:00 – 16:00
  • Koulutuskerta 3: 28.6.2021 klo 14:00 – 16:00
  • Loppuesittely: 09.8.2021 klo 14:00 – 16:00.

Loppuesittelyn jälkeen materiaalit julkaistaan Cloubissa avoimina digimateriaaleina tekijän suostumuksella.

Ilmoittaudu koulutukseen 10.6.2021 mennessä Webropol-lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/DDD1F784299E0043

Lisätietoja:

Petra Kuuva
Oppimateriaalisihteeri
040 677 22 75
petra.kuuva@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät

Unni Länsman
Projektipäällikkö, Arktista pedagogiikkaa II -hanke
050 502 1357
unni.lansman@sogsakk.fi
Saamelaisalueen koulutuskeskus

Linkit:

www.samediggi.fi

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto
Koulutus ja oppimateriaali – Samediggi

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke
www.sogsakk.fi/arktistapedagogiikkaa2