Sámediggi almmuha ohcan láhkai láhkačálli virggi

Láhkačálli váldobargun lea doaibmat sámiid vuoigatvuođaid guoski áššiid válmmaštallin ja áššemeannudeaddjin Sámedikki hálddahusas. Virgi lea dárkkuhus deavdit 1.10.2021 rájes. Barggut mearrašuvvet Sámedikki bargoortnega 25 §:a mielde.

Sámedikkis bohtet leat 1.1.2022 rájes guokte láhkačálli virggi, man dihtii bargguid ođđasit ordnen lea jođus ja dál ohcan láhkai  almmuhuvvon virgái sáhttet boahttevuođas gullat maiddái hoavdabarggut. Sámediggeásahusa (1727/95) mieldásaš gelbbolašvuođagáibádussan lea vuoigatvuođadiehtaga kandidáhta dutkkus (bajit allaskuvladutkkus) ja sámiid guoski vuoigatvuođalaš áššiid dovdamuš sihke sámegiela dáidu. Virggi ceavzilis dikšuma veahkehit maiddái sámekultuvrra ja hálddahuslaš bargguid bures dovdan, buorre ruoŧa/dárogiela ja eaŋgalsgiela máhttu, buorre streassagierdannákca sihke olbmo heivvolašvuohta hoavdabargguide.Virggi deavdimis čuvvojuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi. Bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási III/I mielde (vuođđobálká 3194,73 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvojit bargohárjánumi mielde mearrašuvvan ahkelasit sihke sámeguovllus barggadettiin 24 % sámeguovllu lassi.

Ohcamušaid duođaštusaiguin galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái 19.7.2021 rádjai čujuhussii https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4c85841c

Lassidieđuid addá hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi tel. +358407262688 dahje pia.ruotsala(at)samediggi.fi. Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmit neahttačujuhusas www.samediggi.fi

18.6.2021 Sámediggi