Sääʹmteʹǧǧ späʹssbõõžži stipeeʹndivuiʹm sääʹmǩiõli määttain puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõtjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuʹhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 15 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da vitt ođđ pâʹjjmättʼtõõtti.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel lookkjiškooul: Juuso Valle (tâʹvvsääʹmǩiõll), Johanna Huhtamella (tâʹvvsääʹmǩiõll), Taina Hakovirta (aanarsääʹmǩiõll)

Suäʹđjel lookkjiškooul: Minja Ylilokka (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul:Hánsa Ravna-Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Hetta vuâđđškooul: Per-Jona Labba (tâʹvvsääʹmǩiõllǩiõll), Máret-Elle Valkeapää (tâʹvvsääʹmǩiõll), Juulia Mannela (tâʹvvsääʹmǩiõll), Jutta Keskitalo (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Aanar škooul: Diana Kangasniemi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Ruut Tervaniemi (aanarsääʹmǩiõll)

´vvel pââibužškooul: Sunna Vihervirta (tâʹvvsääʹmǩiõll), Iida Tervahauta (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjokknjääʹlm škooul: Elenna Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll), Iŋgá-Elisa Ravna-Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Karigasnjaarg škooul: Vilma Halonen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâčč škooul: Anttu Sieppi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Tähtikunta škooul, Suäʹđjel: Enni Siivola (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Kastelli škooul, Oulu: Hilda Huusko (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Länsituuli škooul, Oulu: Elle Haataja (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!