Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest stipeeʹndid sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid määttain puârast spraavdõõttâm mättʼtõõttjid. Stipeeʹndid uʹvdde õhttsiʹžže kuʹtte škooultemkõõskõõzz liinjin valmštõõvvâm mättʼtõõttja.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu täk nuõr:

Aanrõšǩiõll ja kulttuur: Heli Sarre

Tâʹvvsääʹmǩiõll ja kulttuur: Kristiina Jomppanen

Nuõrttsääʹmǩiõll ja kulttuur: Suvi-Tuuli Fofonoff

Sääʹm ǩiõtt-tuejj: Harri Krogerus ja Maria Saijets

Puäʒʒhåidd: Vili Nuorgam

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!