Sámediggi ohcá gáiddusoahpahusa koordináhtora

Sámediggi almmuha ohcanláhkai sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu koordináhtora mearreáigásaš barggu.

Bargu álgá 1.8.2021 ja bistá 31.12.2021 rádjái. Prošeaktakoordináhtor vástida oktavuođain Suoma sierra guovlluid skuvllaide, skuvlema ordnejeaddjiide ja oahppiid fuolaheaddjiide. Koordináhtor čohkke sámegielaid oahpahusjoavkkuid ja doaibmá lagaš ovttasbarggus Ohcejoga gielddas doaibmi prošeaktahoavddain ja prošeavtta eará bargiiguin. Prošeaktakoordináhtorii gullet maiddái dieđihan-  ja ovdanbuktinbarggut. Prošeakta lágida gáiddusoahpahusa, mii lea vuođđooahpahusa ja logahatskuvlejumi dievasmahtti sámegielaid (anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegiela) oahpahus sámiid ruovttuguovllu olggobealgielddaid skuvllaide. Prošeavtta ruhtada oahpahus- ja kulturministeriija.

Barggu ceavzilis dikšuma veahkeha sámeservoša dovdamuš ja máhttu iehčanas bargui. Gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan heivvolaš skuvlejupmi ja sámegiela máhttu (ásahus 1727/95). Prošeavttas vástida skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja hoavdan doaibmá skuvlenčálli.

Prošeaktakoordináhtora bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/IV mielde (vuođđobálká 2 572,13 €). Vuođđobálkká lassin máksojuvvo 24 % sámeguovllu lassi ja bargohárjánumi mielde vásáhuslasit. Bargoohcamušaid čuvvosiiguin galgá doaimmahit 31.5.2021 rádjái čujuhussii https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1e73e825.

Lassedieđuid addá skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi , tel. 010 839 3112.

Anáris 17.5.2021
Sámediggi