Saamelaiskäräjät palkitsi saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opiskelijoita

Saamelaiskäräjät jakoi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhlassa stipendejä saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Stipendi annettiin yhteensä kuudelle koulutuskeskuksen linjoilta valmistuneelle.

Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret:

Inarinsaamen kieli ja kulttuuri: Heli Sarre

Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri: Kristiina Jomppanen

Koltansaamen kieli ja kulttuuri: Suvi-Tuuli Fofonoff

Saamelainen käsityö: Harri Krogerus ja Maria Saijets

Poronhoito: Vili Nuorgam

Saamelaiskäräjät toivottaa onnea ja hyvää kesälomaa kaikille!

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tallenne katsottavissa

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tallenne on nyt katsottavissa alla olevista linkeistä. Tallenne on jaettu kolmeen osaan.

 

Ensimmäinen osa (ennen ruokailu): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Toinen osa (ruokailun jälkeen): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggonin esiintyminen: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Porot tunturissa talvella.

Poikkeusvuoden poronhoidolle aiheuttamat vahingot tulee korvata

Saamelaiskäräjät vetoaa valtioneuvoston jäseniin, jotta vahinkojen korvaamiseen osoitettaisiin oikeudenmukainen ja suuruudeltaan riittävä määräraha. Määräraha tulee kohdentaa niille alueille ja poronhoitajille, jotka ovat erityisesti kärsineet vahinkoja vuosien 2019-2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee asiaa yleisistunnossaan torstaina 27.5.2021. 

Hallitus on sopinut 25.5.2021 vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Talven 2019-2020 lumiolosuhteiden aiheuttamien porovahinkojen korvaamiseen varataan 6 miljoonaa euroa. Summa perustuu maa- ja metsätalousministeriön esitykseen. 

– Olen huolissani poronhoitajien tilanteesta, sillä poronhoito on kärsinyt laajat vahingot poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. On tärkeää, että porovahinkolakia sovelletaan nyt ensimmäisen kerran poronhoidon tulevaisuuden turvaamiseksi, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Saamelaiskäräjät vetoaa ministereihin, että korvauksiin osoitettavaa määrärahaa tarkasteltaisiin vielä valtioneuvoston yleisistunnossa. – On kohtuutonta, että omavastuuosuudet ovat jäämässä näin suuriksi, vaikka lain tarkoituksena on auttaa poronhoidon toimijoita selviytymään laajoista ja odottamattomista vahingoista ja turvata elinkeinon jatkuminen, jatkaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio. 

Talven 2019-2020 aiheuttamia vahinkoja voidaan pitää poronhoidon näkökulmasta ennennäkemättöminä. Vahingot ovat aiheutuneet maantieteellisesti laajalla alueella ja ne koostuvat muun muassa porokuolemista, lisäruokintakustannuksista sekä teurasmäärien romahduksesta. Paliskuntain yhdistyksen tekemän laskelman mukaan poronhoidolle aiheutuneet tappiovat ovat 23 miljoonaa euroa ja vahinkojen vaikutus jaksottuu noin neljän vuoden ajalle. 

– On tärkeää, että korvaus kohdennetaan siten, että se auttaa aidosti pahiten kärsineitä alueita ja poronhoitajia. Olemme tehneet ahkerasti töitä tämän asian eteen ja määrärahaa onkin saatu nostettua kuuteen miljoonaan euroon. Summa ei kuitenkaan ole vielä riittävä korvaamaan talven aiheuttamia vahinkoja poronhoidolle, sanoo Aikio. 

Porovahinkolain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on auttaa poronhoidon toimijoita selviytymään laajoista ja odottamattomista poronhoitoon kohdistuneista vahingoista. Porovahinkolain esitöiden mukaan lailla on tarkoitus mahdollistaa menettely, jolla voitaisiin nopeasti ottaa katastrofin tapahduttua käyttöön korvausjärjestelmä, jolla turvataan elinkeinon jatkuminen. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Leo Aikio 
II varapuheenjohtaja 
040 621 6505 
leo.aikio@samediggi.fi 

Sarita Kämäräinen 
Ma. lakimiessihteeri 
040 186 7258 
sarita.kamarainen@samediggi.fi 

Kuva: Tarja Länsman

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2021 ohi – katso tulokset

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin 18.5. verkkotapahtumana. Tapahtumassa nähtiin 38 videota ympäri maan. Järjestäjät kiittävät järjestelyihin osallistuneita, tuomareita ja juontajia sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

Taidetapahtumassa oli kaksi sarjaa, 13–20-vuotiaat ja alle 13-vuotiaat, joista kummastakin valittiin kolme voittajaa. Lisäksi taidetapahtumassa jaettiin yksi kunniamaininta.

 

Taidetapahtuman 2021 voittajat:

12–20-vuotiaat

1. sija Traditional Goahka Show, Utsjoen saamelaislukio

Senja Aikio, Elle Raudasoja ja Jesse Ruokolainen. Ohjaaja Solja Magga.

Jaettu 2. sija Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Hetan yläaste ja Enontekiön tunturilukio

Sara-Elina Valkeapää, Biret Juliánná Hætta, Elen-Anne Juuso, Paulus Labba, Per-Jona Labba ja Máret-Elle Valkeapää. Ohjaaja Anne-Mari Kukkonen ja Sinikka Labba.

Jaettu 2. sija Mij leäʼp čieʼpp mainstõõllâd – Čeʼvet, Sevettijärven koulu

Veera Nykänen, Maija Leivo, Markus Porsanger, Johannes Porsanger, Janna-Maria Semenoff, Inari Jomppanen, Iida Jomppanen ja Anna Lias. Ohjaaja Hanna-Maaria Kiprianoff.

 

Alle 13-vuotiaat

1. sija Mun lean čeahppi dánsut, Karesuvannon koulu

Ebba Valkeapää. Ohjaaja Taina Syväjärvi.

2. sija Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen, Sevettijärven koulu

Ilmari Leivo ja Aarni Seri. Ohjaaja Hanna-Maaria Kiprianoff.

3. sija Mii leat čeahppit dahkat vaikko maid, Inarin koulu

Biret-Elle Ruotsal, Sara Ellen Safronova, Kenja Tervaniemi, Ann-Elle Näkkäläjärvi , Gábrellen Wolfiina Magga, Paulus Rauhala, Uula Kosonen, Juhan-Henrik Magga, Ante Mihkkal Safronov ja Nils-Matti Paltto. Ohjaaja Siiri Magga.

 

Kunniamaininta: Čepis viiljah, Saamen kielten etäopetushanke

Benjamin ja Kaius Erola. Ohjaaja Henna Aikio.

 

Esitykset Traditional Goahka Show, Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Mij leäʼp čieʼpp mainstõõllâd – Čeʼvet, Mun lean čeahppi dánsut ja Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen osallistuvat saamelaisnuorten edustajina 22.5. järjestettävään valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -tapahtumaan.

Ensimmäiseksi tulleet saavat palkinnoksi selfie/youtubevalon jalustalla tulevien videoiden teko varten. Lisäksi kaikki palkitut esitysten tekijät saavat kolmijalan videoiden tekoa varten.

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssista suunnittelusta, järjestelyistä, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista sekä tapahtuman jälkitöistä. Työ alkaa 14.6.2021 ja jatkuu 27.8.2021 asti.

Yhteispohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi järjestetään elokuussa 2021 etäyhteyksin. Konferenssin pääjärjestänä on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja sitä järjestetään yhteistyössä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston nuorisolautakunnan kanssa.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus, saamen kielen taito sekä riittävä englannin kielen taito.  Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V ja siinä II ryhmän mukaan (peruspalkka 2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan etätyön sijaintipaikan mukaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Projektityöntekijä työskentelee pääosin etänä.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön perjantaihin 4.6.2021 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?6f492549

Lisätietoja tehtävästä antaa nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, puh. 050 3825 179 ja nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi, puh. 040 7082 072

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi ja nuorisoneuvoston toimintaan osoitteessa www.nuor.fi

Inarissa 21.5.2021                   

Saamelaiskäräjät

Päivitetty PEFC-standardi ei turvaa riittävällä tavalla metsätalouden kestävyyttä saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaiskäräjien hallitus päätti 10.5.2021, että Saamelaiskäräjät ei allekirjoita päivitettyä PEFC-standardia. Päivitetyt kriteerit eivät Saamelaiskäräjien mukaan turvaa riittävästi saamelaisten kotiseutualueella harjoitettavan metsätalouden kestävyyttä, eikä Saamelaiskäräjien esityksiä ole otettu standardityössä riittävällä tavalla huomioon.

– Saamelaiskäräjien hallitus on käsitellyt päivitettyä standardia ja tullut siihen tulokseen, ettei se turvaa riittävällä tavalla saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytyksiä, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskulttuurin, erityisesti saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä saamelaisten kotiseutualueella uhkaavat ilmastonmuutos, metsäluonnon uhanalaistumisen jatkuminen ja maankäyttöpaineiden kasvu. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittaminen on riippuvaista saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisesta ja puhtaasta luonnosta ja vesistöistä sekä yhtenäisistä alueista.

– Saamelaisten perinteisten elinkeinojen ja alkuperäiskansaoikeuksien turvaaminen olisi edellyttänyt standardityössä sitä, että saamelaisten näkemykset olisi huomioitu saamelaiskulttuuria koskevan kriteerin ohella myös muissa kriteereissä heti työn alusta asti ja että kriteeristöä olisi tarkasteltu kokonaisuudessaan saamelaisten ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta, toteaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

PEFC-standardin päivitystyö kestänyt kaksi vuotta

Saamelaiskäräjät on osallistunut aktiivisesti PEFC-standardin päivitystyöhön. Saamelaiskäräjät esitti tarkennuksia ja lisäyksiä voimassa olevan standardin PEFC FI 1002:2014 yleisiin sekä ekologista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä koskeviin kriteereihin heti päivitystyön alussa. Esityksillä ja lisäyksillä Saamelaiskäräjät pyrki vaikuttamaan siihen, että standardissa olisi alusta asti huomioitu saamelaisten kotiseutualueen erityispiirteet, tunnistettu saamelaisten perinteisten elinkeinojen luontoperustaisuus sekä turvattu metsätalouden osalta saamelaiskulttuurin heikentymättömyys saamelaisten kotiseutualueella.

Kansainvälisen standardin PEFC ST 1001:2017 mukaan kaikkien sidosryhmien tulisi olla standardityöryhmässä edustettuna niin, että mikään yksittäinen sidosryhmätaho ei ole määräävässä asemassa. PEFC-standardin päivitystyöhön perustettu PEFC-standardityöryhmä koostui lähes yksinomaan metsätalouden edustajista ja näin ollen metsätalouden edustajilla oli vahva rooli myös päätöksenteossa. Saamelaiskäräjien esitykset ja täydennykset eri kriteereihin eivät tulleet työn aikana riittävästi huomioiduksi ja näkemykset pyrittiin rajaamaan irralliseksi standardin kokonaisuudesta.

Päivitetty PEFC-standardi ei tarjoa saamelaisten kotiseutualueen erityispiirteisiin vastaavia ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä tehokkaasti turvaavia metsätaloutta ohjaavia kriteereitä ja tästä syystä Saamelaiskäräjillä ei ole riittäviä perusteita päivitetyn standardin allekirjoittamiselle.

PEFC Suomi on esittänyt Saamelaiskäräjille jatkoneuvotteluja kriteeristöstä siten, että neuvotteluissa kiinnitettäisiin huomiota Saamelaiskäräjien standardityön alussa esittämiin seikkoihin. Saamelaiskäräjät katsoo päivitetyn PEFC-standardin luomaa kokonaisuutta saamelaisten ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Kriteeristöä on muokattu ja täydennetty huomattavasti sen jälkeen, kun Saamelaiskäräjät on tehnyt ensimmäiset esityksensä. Tämän vuoksi ei riitä, että ainoastaan päivitysprosessin alkuvaiheessa esitettyjä asioita tarkasteltaisiin uudelleen jatkoneuvotteluissa. Ottaen lisäksi huomioon Saamelaiskäräjien resurssit ja standardityöhön jo käytetyn ajan, Saamelaiskäräjät ei näe mahdolliseksi jatkoneuvottelujen aloittamista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Suomen ympäristökeskus ovat tähän mennessä Saamelaiskäräjien lisäksi ilmoittaneet, etteivät allekirjoita standardia. ELY-keskusten perustelut standardista vetäytymiselle löytyvät täältä.

Lisätietoja

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät hakee etäopetuksen koordinaattoria

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän.

Työ alkaa 1.8.2021 ja kestää 31.12.2021 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa saamen kielten opetusryhmät ja toimii läheisessä yhteistyössä Utsjoen kunnassa työskentelevän projektipäällikön sekä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa. Hankekoordinaattorin työhön kuuluu myös tiedotus- ja esittelytehtäviä. Hanke järjestää etäyhteyksiä hyödyntävää perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella sijaitseviin kouluihin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tehtävän menestyksekästä hoitamista edesauttaa saamelaisyhteisön tuntemus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Kelpoisuusvatimuksena on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Hankkeesta vastaa koulutus- ja oppimateriaalitoimisto ja esimiehenä toimii koulutussihteeri.

Hankekoordinaattorin palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka 2 572,13 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Työhakemukset liitteineen tulee toimittaa 31.5.2021 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1e73e825.

Lisätietoja antaa koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi , puh. 010 839 3112.

Inarissa 17.5.2021
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaava valmisteluun

Lapin liiton valtuusto päätti tänään 17. toukokuuta palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluun. Valtuusto päätti asiasta äänin 43-3. Päätöksen mukaan Jäämeren rataa koskevat merkinnät poistetaan tulevasta maakuntakaavasta.

Saamelaiskäräjät on tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 uudelleen valmisteluun. Tulevasta maakuntakaavasta poistetaan Jäämeren rataa koskevat merkinnät.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso iloitsee, että systemaattinen ja ahkera, vuosia jatkunut työ on tuottanut tulosta. – Olen erittäin iloinen, että valtuuston jäsenet ovat kuulleet äänemme ja päättäneet varmistaa saamelaiskulttuurin ja perinteisten elinkeinojen tulevaisuuden poistamalla ratamerkinnät kaavasta. Tämä luo uskoa siihen, että Lapissa ihmiset eivät ole unohtaneet Saamen kansaa, vaikka valmistelussa on systemaattisesti pyritty ratalinjauksen hyväksyntään, sanoo Juuso.

Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto osallistui valtuuston kokoukseen, jossa jatkoi Saamelaiskäräjien vahvan kannan esille tuomista. – Hienoa, että saamelaisten huolet kuultiin ja otettiin vakavasti. Haluan kiittää Lapin liiton valtuustoa ja kaikkia, jotka ovat toimineet asian edistämiseksi. On todella tärkeää, että koko alueen toimijat kantavat yhteistä vastuuta saamelaiskulttuurin tulevaisuudesta, toteaa Koivisto.

– On suuri helpotus, että Jäämeren rataa koskevat merkinnät poistetaan maakuntakaavasta. Toteutuessaan rata olisi halkonut kaikkien kolmen saamen kieliryhmän ydinalueita. Toivon päätöksen vahvistavan nuorten uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että saamelaisten kotiseutualueella voi tulevaisuudessakin työllistyä saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin, jatkaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Jäämeren ratamerkintä on saanut laajaa vastustusta

Saamelaiskäräjät ja useat muut tahot ovat useaan otteeseen eri kannanotoissa ja lausunnoissa tuoneet esille vastustavansa Jäämeren radan merkitsemistä maakuntakaavaan edes ohjeellisena. I varapuheenjohtaja Anni Koivisto on osallistunut Saamelaiskäräjien nimeämänä asiantuntijajäsenenä Lapin liiton hallituksen kokouksiin ja tuonut myös siellä esille saamelaisten näkemyksiä ratalinjauksesta. Lisäksi Jäämeren rata on todettu liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä taloudellisesti kannattamattomaksi.

Saamelaiskäräjät vetosi maaliskuussa 2021 Lapin liiton valtuustoon Jäämeren radan linjauksen poistamiseksi maakuntakaavasta sen jälkeen, kun Lapin liiton hallitus päätti esittää maakuntakaavan hyväksymistä valtuustolle.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio(at)samediggi.fi

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Tervetuloa seuraamaan Saamelaisnuorten taidetapahtumaa verkossa 18.5. kello 10

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa voi seurata tiistaina 18.5. kello 10 alkaen osoitteessa https://www.sajos.fi/live

Ohjelmaan voi tutustua täällä: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/ 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132