Raavâkirje sämmiláid kyeskee riehtinoormâi tulkkuumân já heiviitmân pirrâsân já eennâmkevttimân lohtâseijee koččâmušâin lii almostittum

Sämitigge lii almostittâm raavâkirje sämmiláid kyeskee riehtinoormâi tulkkum já heiviittem várás koččâmušâin, moh lohtâseh pirrâsân já eennâmkevttimân. Raavâkirje lii čáállám OTT, puárásub totkee já algâaalmugrievti dooseent Leena Heinämäki Sämitige toimânaddelmin.

Raavâkirje tuáimá riävtálii raavâkirjen nuuvt Sämitige ko meid staatâ já kieldâi virgeomâháid já eres kuávdášlij tuáimei pargoost já oovtâstpargoost sii kooskâ. Ton ulmen lii faallâđ ääigitásásii informaatio já návt ovdediđ sämmilij vuoigâdvuođâi tuođâlii olášume ei. lahâasâttem oovdedmist, laavâi olášutmist sehe tuámustoovlij já eres lavâlâšvuotâkoccei pargoost.

Raavâkirje lii almostittum suomâkielân já tot almostittoo tuš viermiversion.

Lasetiäđuh:

II värisaavâjođetteijee Leo Aikio puh. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

Má. lahâčällee Sarita Kämäräinen puh. 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

Kove: Anja Vest