Sámediggi almmustahttá prentejuvvon veršuvnna digitála suoma–nuortalašgiela-sátnegirjjis

Sámediggi ja Giellagas-instituhtta almmustahttet prentejuvvon  suoma–nuortalašgiela-sátnegirjji bearjadaga 5.3.2021 dii. 13.00. Sátnegirji lea prentejuvvon veršuvdna Giellagas-instituhtta ovdal almmustahttán digitála suoma–nuortalašgiela-sátnegirjjis. Buohkaide rabas almmustahttindilálašvuohta ordnejuvvo gáiddusoktavuođain Microsoft Teams bakte čujuhusas https://urly.fi/1X2m  

Bures boahttin čuovvut dilálašvuođa!

Prentejuvvon suoma–nuortalašgiela sátnegirjjis, mii dál almmustahttojuvvo  lea suomagielat ohcansániid lohkomearri badjel 20 000. Prentejuvvon sátnegirji vuođđoduvvá eanas Satu ja Jouni Moshnikoffa álgoálgosaš sátnelistui, muhto fárrui leat váldojuvvon muhtin veardde maiddái maŋŋeleappos lasihuvvon sánit, go lea gávnnahuvvon, ahte sánit leat sajáiduvvon gillii dahje leat earenoamáš dárbbašlaččat.

Nuortalašgiela sátnegirjjiid  doaimmahanbargu lea dahkkojuvvon eanaš dainna sierra ruhtademiin, man Oahpahus- ja kulturministeriija lea juolludan Giellagas-instituhttii.  Ollašuhttin lea dahkkon Oulu universiteahta Giellagas-instituhta,  Sámedikki ja Helssega universiteahta ovttasbargun.

Doaimmahangottis ledje Eino Koponen, Miika Lehtinen, Merja Fofonoff ja Raija Lehtola.

Giellagas-instituhta nuortalašgiela universiteahttaoahpaheaddji Miika Lehtinen lea doaimmahan sátnegirjji Romssa  universiteahta sámegiela giellateknologiija guovddáža, Giellatekno vuolážis borgemánus 2020 almmustahttojuvvon digitála suoma–nuortalašgiela-sátnegirjjis.

Sámedikki sámegiela doaimmahat lea ordnen sátnegirjji almmustahttimis.

Prentejuvvon sátnegirjji sáhttá diŋgot Sámedikki oahppomateriála neahttagávppis: https://www.samediggi.fi/tuote/suomi-koltansaame-sanakirja/

Digitála suoma–nuortalašgiela-sátnegirji gávdno https://saan.oahpa.no/fin/sms/

Lassedieđut: 

Sámediggi: Marko Marjomaa (+358 10 839 3183) marko.marjomaa(at)samediggi.fi 

Giellagas-instituhtta: Miika Lehtinen (+358 50 5692300) miika.lehtinen(at)oulu.fi