Tervetuloa keskustelemaan saamelaisten ja Suomen tulevaisuudesta

Tilaisuus on täynnä.

16.2.2021 saamelaisväestölle tarkoitettu keskustelutilaisuus
klo 14-16.00
Microsoft Teams

Valtioneuvoston kanslia ja Erätaukosäätiö järjestävä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana yhteensä 50 keskustelua Suomen tulevaisuudesta eri puolilla maata.
Haluaisimme kuulla millainen Suomi on sinun mielestäsi vuonna 2040? Mitkä asiat herättävät sinussa toiveikkuutta tai positiivisia ajatuksia tulevaisuudesta? Millainen paikka Suomen pitäisi olla elää? Mikä huolestuttaa omassa, muiden tai Suomen tulevaisuudessa? Tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta, eikä siitä puhuminen ole aina helppoa, mutta ainoa asia mitä odotamme sinulta osallistujana, on että kerrot niistä ajatuksista, joita sinulle on syntynyt oman päivittäisen arkesi kautta. Tule omana itsenäsi, keskustelu on luottamuksellista ja tasavertaista. Mukaan tarvitset vain avointa mieltä ja uteliaisuutta.

Tilaisuudesta

Erätauko-keskustelu järjestetään tiistaina 16.2.2021 kello 14:00-16:00 etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. Lähetämme ilmoittautuneille keskustelulinkin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista. Voit liittyä keskusteluun jo kello 13.45, jolloin on aikaa testata linkin ja laitteiden toimivuutta.

Tilaisuuden ohjelma:

13.45-14:00 Etäkahvit, laitteiden ja yhteyden testaus
14:00-14:05 Tilaisuuden avaus
14:05-14:15 Alustus
14:15-15:45 Keskustelu
15:45-16:00 Tilaisuuden oivallukset ja loppusanat

Ilmoittautumiset ja lisätiedot
12.2. mennessä sähköpostitse jenni.lahtinen(at)vnk.fi

Kutsu

Lisätietoja: https://vnk.fi/tulevaisuusselonteko

Kuva: Johanna Labba

Ministerit ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajat: vihapuhetta vastaan on kamppailtava

Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisasioista vastaavat ministerit ja saamelaiskäräjien puheenjohtajat korostavat yhteisessä julkilausumassaan, että on tärkeää kamppailla saamelaisiin kohdistuvaa uhkailua ja vihaa vastaan.

Ruotsin korkeimman oikeuden 23.1.2020 julistaman Girjasin saamelaisyhteisöä koskeneen tuomion jälkeen koko Saamenmaan alueella on esiintynyt uhkailua, vihaa ja jopa väkivaltaa. Pohjois-Norjassa on ollut useita tapauksia, joissa on vakavasti kiihotettu saamelaisia vastaan. Suomessa vihapuhetta saamelaisia vastaan esiintyy erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Demokraattisissa yhteiskunnissamme on oltava tilaa keskustelulle ja erilaisille mielipiteille. Sananvapaus on demokraattisen oikeusvaltion kivijalka. Mutta sananvapaus ei tarkoita vapautta harjoittaa vihapuhetta eikä vapautta kiihottaa eri kansanryhmiä vastaan, julkilausumassa todetaan.

Julkilausuman ovat laatineet alue- ja digitalisaatioministeri Linda Hofstad Helleland Norjasta, kulttuuri- ja demokratiaministeri Amanda Lind Ruotsista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Suomesta, Norjan Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo, Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Per-Olof Nutti ja Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Julkilausuma PDF 692kB (pdf)

Lisätietoja:
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso p. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

ministeri Henrikssonin erityisavustaja Niklas Mannfolk, p. 050 306 3990, etunimi.sukunimi@om.fi

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto antoi julkilausuman tuulivoiman tuotannosta saamelaisalueilla – Hankkeilla tulee olla saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) kokoontui 25.1.2021 täysistuntoon, jossa SPN:n puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräjiltä Norjan Saamelaiskäräjille seuraavaksi 16 kuukaudeksi. Täysistunto pidettiin etäyhteyksin.

Täyskokous käsitteli mm. Suomen puheenjohtajuuskauden toimintakertomuksen sekä keskusteli tuulivoiman käytöstä saamelaisalueilla ja hyväksyi julkilausuman asiaan liittyen. Julkilausuman mukaan SPN edellyttää, että saamelaisalueen tuulivoimahankkeilla täytyy olla saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus (free, prior and in-formed consent; FPIC). Julkilausuman voit lukea täältä. Kokous hyväksyi myös uuden toimintasuunnitelman Norjan puheenjohtajuuskautta varten. Toimintasuunnitelma löytyy täältä.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus on ollut Suomen Saamelaiskäräjillä 19.9.2019 lähtien, ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja on ollut Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtaja. Tämän lisäksi myös SPN:n nuorisolautakunnan puheenjohtajuus on ollut Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla.

Koronaviruspandemia vaikutti puheenjohtajuuskauteen

Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteita olivat mm. Saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamisen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämisen sekä alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä.

Puheenjohtajuuskauteen sekä SPN:n toimintaan vaikutti huomattavasti vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia ja sen tuoma poikkeustila. Pandemian sekä poikkeustilan vuoksi SPN:n hallituksen kokoukset pidettiin etäkokouksina lukuun ottamatta ensimmäistä hallituksen kokousta tammikuussa 2020, joka pidettiin Inarissa. Pandemian vuoksi myös kansainvälisiä kokouksia, konferensseja, seminaareja sekä muuta toimintaa ei maaliskuun 2020 jälkeen järjestetty fyysisinä tapahtumina, joten SPN:n kansainvälinen toiminta oli tästä syystä normaalia vähäisempää.

Pandemia vaikutti myös saamelaisparlamentaarikkojen konferenssiin, joka oli tarkoitus pitää elokuussa 2020. SPN:n hallitus päätti siirtää konferenssin pidettäväksi elokuussa 2021. Konferenssi on tarkoitus järjestää Inarissa.

SPN on Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin, jossa myös Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN:n täysistunnossa neuvoston edustajat kolmesta Pohjoismaasta ja Venäjältä kokoontuvat yhteen vähintään kerran vuodessa. Toiminnassaan SPN pyrkii edistämään eri Pohjoismaissa sijaitsevien Saamelaiskäräjien välistä yhteistyötä ja se käsittelee asioita, jotka koskettavat saamelaisia kansana yli rajojen. Se edustaakin Pohjoismaiden alueella asuvia saamelaisia usein esim. kansainvälisissä yhteyksissä. 

Saamelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan edustajat SPN:on yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan, ja kuluvalla vaalikaudella edustajina ovat:

Tuomas Aslak Juuso (varalla Leo Aikio)

Anni Koivisto (varalla Juha-Petteri Alakorva)

Pirita Näkkäläjärvi (varalla Magreta Sara)

Anne Nuorgam (varalla Asko Länsman)

Karen-Anni Hetta (varalla Irja Seurujärvi-Kari)

Tauno Ljetoff (varalla Veikko Feodoroff)

Niko Valkeapää (varalla Ulla-Maarit Magga)

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallituksessa Suomen Saamelaiskäräjiä edustavat Tuomas Aslak Juuso (varalla Leo Aikio) ja Anni Koivisto (varalla Leo Aikio). SPN:n yhteistyösopimuksen mukaan saamelaiskäräjien poliittisen johdon tulee osallistua jäseninä SPN:n hallituksen toimintaan.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 0505747629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Oikeuministeriö jakaa avustusta saamen kielilain soveltamiseen

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustuksia varten on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 150 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2021 jälkeen aiheutuneisiin tai aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Valtionavustusten hakuaika on 1.2.-26.2.2021. 

Valtionavustusten tavoitteena on tukea saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia.  Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: käännös-ja tulkkauskulut (ml. julkaisutoiminta), tiedottamiseen, koulutuksen ja kieliopintojen aikaiset sijaiskustannukset, sekä saamen kielilain soveltamisen edistämiseen liittyvät kulut.

Ohjeet ja lisätiedot:

Saamen kielilain mukaiset avustukset – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Lisätietoja:

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elinkeinosihteerin viransijaisuuden

Elinkeinosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 26 c §. Tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita huomioiden saamelaisten perinteinen tieto sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää  hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisen perinteisen tiedon, saamelaisalueen ja -elinkeinojen sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä.

Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2653,96 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 17.2.2021 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?46584679

Lisätietoja työstä antaa elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen puh. 010 839 3143. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 3.2.2021                                      
Saamelaiskäräjät

Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -musiikkituokiot 2.-4.2. – Tutustu ohjaajiin ja osallistumisohjeisiin

Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke järjestää Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah!Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot saamelaisten kansallispäiväviikolla 2.–4.2. Tutustu musiikkituokioiden ohjaajiin ja osallistumisohjeisiin!

Tarkemmat ohjeet ja linkit musiikkituokioihin osallistumiseksi

Kuva: Juha Kauppinen

Kuobžâ-Piäká Ánná, Karhu-Pekan Anna, Anna Morottaja on Inarista kotoisin oleva muusikko, joka livđaa, joikaa ja laulaa.  Annan sydäntä lähellä on erityisesti elpymässä oleva inarinsaamenkielinen vokaalimusiikkiperinne. Hän on opettanut livđeä lapsille kielipesissä ja kouluissa sekä myös aikuisille työpajoissa. Annan musiikkiin välittyvät luonnon keskellä elämisen kokemukset ja hänen voikin kuulla kaakattavan hanhena tai räkättävän riekkona. Annan acappella esikoislevy Livđe ilmestyy keväällä 2021. Anna toimii myös inarinsaamen kielen ja saamelaiskulttuurin opettajana sekä freelancerkääntäjänä. Vapaa-ajallaan Anna kalastaa, marjastaa ja tekee käsitöitä.

Kuva: Sámi Musihkkaakademiija, 2019

Hanna-Maaria Kiprianoff on kotoisin Sevettijärveltä ja toimii tällä hetkellä koltansaamen opettajana Sevettijärven koulussa. Hän opettaa leu´ddia lapsille ja nuorille, ja leu´dd on luonnollinen osa koltansaamen tunteja. Hanna-Maaria esiintyy Suõmmkar-yhtyeen kanssa ja tekee itse perinteisiä leu’dd-keikkoja ilman säestystä. Perinteiset musiikkilajit ovat osa kulttuuria. Jotta se myös säilyy osana kulttuuria, sitä täytyy elvyttää. Perinteinen leu’dd on kaikkein ominta Hanna-Maarialle. Se kiinnostaa loputtomasti, ja Hanna-Maaria tekeekin kovasti töitä perinteen eteen. Leu’dd-perinne on ollut hiilloksella ja arkistojen kautta saatu puhallettua siihen lisää ytyä ja voimaa. Nyt kulttuurin liekki palaa jo vahvemmin.

Govva: Árvu

Risten Anine Gaup on kotoisin Kautokeinosta ja hän on perinteinen joikaaja ja taiteilija. Hän on joikannut lapsuudestaan asti. Hän esittää joikua ja esiintyy myös muilla tavoilla niin teatteri- kuin muilla lavoilla ja areenoilla. Hänelle on tärkeää säilyttää joikuperinne tuleville sukupolville ja hän haluaakin innostaa erityisesti lapsia ja nuoria joikaamaan omassa arjessaan. Hänen joikutuokiossaan pääset kuulemaan kertomuksia luonnosta ja eläimistä, kuulla joikua ja vielä oppia muutaman joiun. Tervetuloa virtuaaliseen joikutuokioon!

Lisätietoja:

Hanna Helander, projektipäällikkö
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi,
040 7012 094

Arla Magga, projektikoordinaattori
arla.magga(at)samediggi.fi,
040 1985 033

Unna-Maari Pulska, projektikoordinaattori
unna.pulska(at)samediggi.fi,
+358 40 614 5949

www.saamenetaopetus.com
www.oktavuohta.com/