Sämitigge oovtâmielâlâš laseääigi táárbust tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio paargon

Sämitige čuákkim savâstâlâi laseääigi táárbust tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio paargon. Čuákkim ooinij, ete laseäigi lii tárbulâš ive 2023 loopâ räi. Algâalgâlâš mandaat mield raapoort kolgâččij luovâttiđ skammâmáánust 2022. Sämitigge meridij ääšist ive vuossâmuš čuákkimist 18. kuovâmáánu 2021.

– Komissio pargo algâttem lii ájánâm, já mij kolgâp visásmittiđ, ete liijgás čovgâ äigitavlu ij puáđi eestân tergâdis pargo olášutmân, iätá Sämitige I värisaavâjođetteijee Anni Koivisto laseääigi táárbust.

Sämitigge kieđâvušâi čuákkimist lasseen staatârääđi iävtuttâs tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio jesânin. Čuákkim kieđâvušâi ääši ij-almolâš äššin, tastko ääši kieđâvuššâm lii vala koskân. Nuorttâlij sijdâčuákkimeh kieđâvuššii ääši 20.-21.2.2021, mon maŋa Sämitigge, Nuorttâlij sijdâčuákkim ja staatârääđi juátkih komissio jesânij oohtânheiviittem.

Sämitige muštâlus staatârááđán ivveest 2020

Ive 2020 oles Sämitige tooimân vaiguttij koronaviruspandemia já ton tovâttem spiekâstâhtile. Sämitigge viigâi ain ovdediđ ovtâspargo já tiätusirdem Suomâ staatâ suundán. Tárguttâs várás Sämitigge joođhij ovdâskoddepiäláduvâi já Sämitige oovtâstpargo-orgaan pargo. Lasseen Sämitige já sierâ ministeriöi koskâsâš ovtâspargo ovdedui sämiaašij ráđádâllâmpeeivij ohtâvuođâst savâstâlmij sehe njuolgâ ráđádâlmij peht.

Resursij vänivuotâ hiäjusmitij ain Sämitige tooimâ já vaiguttemmáhđulâšvuođâid. Tiervâsvuotâhuolâttâs lii ive 2020 tiervâsvuotâtarkkumciälkkámušâin pivdám, ete Sämitigge kiddee huámmášume pargonuáđi keeppidmân.

Sämitigge ráhtá jyehi ive staatârááđán haldâttâs muštâlus rähtim várás muštâlus tast, ete mii merhâšitteid lii tábáhtum eromâšávt sämmiláid kyeskee aašij ovdánmist.

Luuvâ Sämitige muštâlus staatârááđán ivveest 2020 (suomâkielân)

Pargoviehâpooliitlâš ohjelm stivree Sämitige pargoviehâhaldâttuv

Sämitige pargoviehâpooliitlii ohjelmáin ovdedeh pargosiärvus pyereestvaijeem, mättim já uásálistemmáhđulâšvuođâid sehe ovdedeh pargosiärvus, hovdâ- já pargosiärvustááiđuid sämmilâškulttuurân tehálij áárvui miäldásávt.

Luuvâ Sämitige pargoviehâpooliitlâš ohjelm vaaljâpajan 2020-2023 (suomâkielân)

Säämi Kielâkäldee anarâškielâ kielâjuáhusân Anna Morottaja já Hannu Kangasniemi

Sämitige čuákkim iävtut anarâškielâ kielâjuáhusân toimâpajan 2020-2023 Anna Morottaja já Hannu Kangasniemi. Kielâjuáhusân ovdil väljejum kyehti jeessân lává almottâm, ete suoi luoppâv kielâjuáhus jeessânvuođâst.

Kielâjuáhuseh tuáimih Säämi Kielâkäldee ohtâvuođâst já adeleh avžuuttâsâid sämikielâi kiävtun lohtâseijee aašijn, tego normimist já uđđâ terminologiast. Säämi Parlamentaarlâš Rääđi noomât lopâlávt jesânijd kielâjuáhusáid.

Lasetiäđuh:

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I värisaavâjođetteijee Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Viestâdemčällee Johanna Alatorvinen, 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Saavâjođetteijee išedeijee Laura Olsén-Ljetoff, 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi