Ministeeʹr da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei: vââʹjjsaaǥǥid âlgg vuâsttlâʹstted

Taarr, Ruõcc da Lääʹdd sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹr da Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei käʹǧǧe õuʹdde õhttsaž õõlmâsceäʹlǩǩmeʹstes, što lij vääžnai vuâsttlâʹstted säʹmmlai äšttmõõžž da vâjjõõzz.

Ruõccjânnam ââʹlmõs vuõiggâz 23.1.2020 uʹvddem Girjas sääʹmõutstõõzz kuõskki suudâm mâŋŋa veezz Sääʹmjânnam vuuʹd lij õlmmnam äšttmõš, vâjjõs da joba viõkkväʹldd. Tâʹvv-Taarrjânnmest lie leämmaž mäŋgg äʹššed, koin lij ravvsânji loŋŋtum säʹmmlai vuâstta. Lääʹddjânnmest vââʹjjsaakk säʹmmlai vuâstta kuâsttai aainâs sosiaalʼlaž mediast.

– Demokraattlaž õhttsažkooʹddin âlgg leeʹd sââʹjj saǥstõõllma da jeeʹresnallšem vueʹinlmid. Sääʹnnfrijjvuõtt lij demokraattlaž vuõiggâdvuõttriikk ǩeäʹdǧǧjueʹlǧǧ. Leša sääʹnnfrijjvuõtt ij miârkkšõõv frijjvuõđ vââʹjjsaaǥǥid ij-ka loŋŋtummša jeeʹres meerjoouki vuâstta, õõlmâsceäʹlǩǩmest tuõđât.

Õõlmâsceäʹlǩǩem lie raajjâm vuʹvdd- da digitalisaatiominister Linda Hofstad Helleland Taarrjânnmest, kulttuur- da demokratiaminister Amanda Lind Ruõccjânnmest, vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson Lääʹddjânnmest, Taarr Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Aili Keskitalo, Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Per-Olof Nutti da Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Ciâlkâlm PDF 692kB (lääddas)

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso t. 040 687 3394 / 010 839 3101

minister Henriksson spesiaalvieʹǩǩteei Niklas Mannfolk, t. 050 306 3990