Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo ovttas virtuálalaččat

Sámi álbmotbeaivi ávvuduvvo dán jagi virtuálalaččat. Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso bovde buohkaid ávvudit Sámi álbmotbeaivvi lávvardaga guovvamánu 6. beaivve dmu 18 rájes njuolggo sáddaga bokte.

– Dát beaivi lea dehálaš sápmelaččaide. Normáladilis čoahkkanivččiimet oktii nu Sámis go dan olggobealdege ávvudit min álbmoga. Dál spiehkastatdili áigge eat sáhte čoahkkanit fysalaččat, muhto sávan ahte virtuáladáhpáhusa bokte lihkostuvvat gaskkustit iežamet beales ávvodovdamušaid buot sápmelaččaid ruovttuide, muitala ságadoalli Tuomas Aslak Juuso dáhpáhusa birra.

Dáhpáhusa áigge oaidnit ságadoalli álbmotbeaidearvvahusa, sámemánáid dearvvuođaid álbmotbeaivve ja gullat gussiid jurdagiid álbmotbeaivvi birra. Eahkeda áigge beassat maiddái návddašit musihkas ja oanehisfilmmain. Álbmotbeaivve dáhpáhusa beasat čuovvut čujuhusas www.sajos.fi/live. Sátta álgá dmu 18.

Oassálastte dáhpáhussii nu, ahte sáddet álbmotbeaivve dearvvuođaidat nummirii +358 40 663 4493 teakstadieđuin dahje Whatsapp bokte. Sáhtát maiddái guođđit dearvvuođaid Twitteris symbolain #SámiÁlbmotbeaivi.

Sámekulturguovddáš Sajosa restoráŋŋa Čaiju lea rabas dmu 14–21.30. Álbmotbeaivve restoráŋŋas borramušlisttás leat gumposat sihke báikki alde láibojuvvon njálgga láibbastagat, ee. fástoláskášbullát. Čaijus čuvvojuvvojit koronavirusdilis restoráŋŋadoibmii addojuvvon ávžžuhusat ja rávvagat.

Sámi álbmotbeaivi lea buorre boddu buktit ovdan sámi álbmoga muitalusa

– Álbmotbeaivi lea vuosttas sajis ávvobeaivi sámi álbmogii, muhto seammás dat lea beaivi, goas sáhttit kollektiivvalaččat buktit ovdan min álbmoga muitalusa maiddái váldoálbmoga gaskavuođas. Dát beaivi lea erenomáš beaivi muitit ja muittuhit, ahte sámeálbmoga muitalus álggii juo don doložis, dat joatkašuvvá ain ja dát muitalus boahtá joatkašuvvat maiddái boahttevuođas, dadjá Juuso.

Sámediggi movttiidahttá váldit sámi álbmotbeaivvi fuopmášupmái. Sámedikki nuoraidráđi ja Nuoraid Akademia Dihtosis-projeakta gaskkusta dieđu sámiid birra ja fállá doaibmabargobájiid oahppolágádusaide. Dasa lassin sáhttá diŋgot spealu ja sámekultuvrra gieđahalli diehtogilvu -iđitrahpama.

Oktavuohta.com -siiddut fállá materiála sámedieđu oahpahussii skuvllain. Siidduide leat doaimmahuvvon sierra skuvla- ja luohkkádásiide plánejuvvon oasit ja bargobihtát fáttáid mielde.

Sámi álbmotbeaivi

Sámiid álbmotbeaivi dollojuvvo jahkásaččat guovvamánu 6. beaivve. Ávvodoalut lágiduvvojit dalle árbevirolaččat Sámeguovllu sierra guovlluin ja dán áigge maiddái Sámeguovllu olggobealde.

Sámiid álbmotbeaivi lea okta sámiid leavgabeivviin. Ávvobeaivin álbmotbeaivi lea vel nuorra, dasgo suopmelaš albmenáhkkái dat merkejuvvui easkka jagi 2004. Álbmotbeaivvis mearriduvvui goittotge juo jagi 1992, ja ávvobeaivve ruohttasat ollet badjel čuohte jagi duohkái, jahkái 1917. Dalle Norgga Troanddimis ordnejuvvui vuosttas davviriikkalaš sámečoahkkin, man dárkkuhussan lei guorahallat sámiid eallinvejolašvuođaid ja váldit beali sámiid guoski gažaldagaide.

Lassediehtu

Ságadoalli Tuomas Aslak Juuso tel. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi  

Dieđihančálli Johanna Alatorvinen tel. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi 

Restoráŋŋa Čaiju, tel. 040 588 4062, caiju(at)samediggi.fi